1ος ΤΟΜΕΑΣ

Δομής και Λειτουργίας Ζωικών Οργανισμών

Εργαστήριο Ανατομικής, Ιστολογίας και Εμβρυολογίας των Κατοικιδίων Ζώων

Ερευνητικές δραστηριότητες

 1. Αγγειακή, κυτταρική και χημική διαφοροποίηση του ιπποκάμπου των θηλαστικών (ΓΧΠ, ΕΜ)
 2. Αλληλεπιδράσεις μεταξύ χημικά καθορισμένων συστημάτων στο αναπτυσσόμενο και ώριμο κεντρικό νευρικό σύστημα υπό φυσιολογικές ή πειραματικές συνθήκες
 3. Ανάπτυξη μονοαμινεργικών συστημάτων στον εγκέφαλο του επίμυος (ΙΔ, ΑΝ, ΙΑ)
 4. Ανίχνευση ζωϊκών ιστών σε τρόφιμα και ζωοτροφές (ΓΧΠ, ΕΜ)
 5. Διαφοροποίηση των εμβρυϊκών προγονικών κυττάρων του κεντρικού νευρικού συστήματος (ΓΧΠ, ΕΜ)
 6. Μελέτη της διεργασίας της απόπτωσης σε περιοχές του εγκεφάλου του επίμυος (ΙΔ)
 7. Πειραματική Εμβρυολογία και Τερατολογία (ΙΜ)
 8. Ανάπτυξη πειραματικού μοντέλου για τη μελέτη της μετάστασης διαφορετικών μορφών καρκίνου στα ανθρώπινα οστά (ΑΤ)
 9. Ανατομική μελέτη των κεντρικών απολήξεων των οσφυϊκών νωτιαίων γαγγλίων (ΑΤ, ΕΜ, ΓΧΠ)
 10. Ανατομική μελέτη του ισχιακού νεύρου του επίμυος κάτω από φυσιολογικές συνθήκες και κάτω από καταστάσεις στρές (ΑΤ, ΓΧΠ)

Χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα

 1. Μεταμόσχευση προγονικών κυττάρων του ΚΝΣ (ΓΧΠ, ΕΜ σε συνεργασία με Β’ Νευρολογική Κλινική Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ)
 2. Ανίχνευση ζωϊκών ιστών σε τρόφιμα και ζωοτροφές (ΓΧΠ, ΕΜ)
 3. Παράγοντες που επηρεάζουν τον προγραμματισμένο κυτταρικό θάνατο κατά την ανάπτυξη του εγκεφάλου. Επίδραση της αποστέρησης συνδέσεων και ρόλος κυτταρικών πρωτεϊνών. ΠΕΝΕΔ (99ED322), Υπουργείο Ερευνας και Τεχνολογίας, 18/1/2000-18/9/2001 (ΙΔ)
 4. Μελέτη των παραγόντων οι οποίοι ρυθμίζουν τα φαινόμενα της επιβίωσης, διαφοροποίησης και απόπτωσης των νευρώνων του εγκεφάλου κατά την ανάπτυξη, το γήρας και μετά από πειραματικές βλάβες. EΠEAEK, Ηράκλειτος, Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, (MIS 88722), 8/11/2002-31/12/2006 (ΙΔ, ΙΑ, ΑΝ))
 5. Δημιουργία πειραματικού μοντέλου για τη μελέτη της μακροσφαιριναιμίας Waldenstrom. Διεθνής Οργανισμός για την Έρευνα της Μακροσφαιριναιμίας Waldenstrom, Ιούνιος 2004 – Φεβρουάριος 2006 (ΑΤ)

Μεταπτυχιακή έρευνα

 • Αγγελική Γιαννακοπούλου
  «Μελέτη της διαφοροποίησης των στελεχιαίων προγονικών νευρικών κυττάρων μετά τη μεταμόσχευσή τους στο κεντρικό νευρικό σύστημα στην πειραματική αλλεργική εγκεφαλομυελίτιδα». Επιβλέπων: Γ.Χ. Παπαδόπουλος
 • Ιωάννης Γρίβας
  «Χαρτογράφηση Κυτταρικών και αγγειακών στοιχείων του ιπποκάμπειου σχηματισμού του εγκεφάλου του επίμυος». Επιβλέπων: Γ.Χ. Παπαδόπουλος
 • Θέτις Ζαχαράκη
  «Mελέτη του φαινομένου της απόπτωσης στον έξω γονατώδη πυρήνα του επίμυος κατά την ανάπτυξη και μετά από βλάβες προσαγωγών και απαγωγών συστημάτων ινών της περιοχής αυτής». Επιβλέπουσα: Ι.Δωρή
 • Ιωάννης Λιαγκούρας
  «Συγκριτική μελέτη της κυτταροαρχιτεκτονικής δομής της περιοχής CA1 του ιπποκάμπειου σχηματισμού κατοικίδιων θηλαστικών και ανθρώπου». Επιβλέπων: Γ.Χ. Παπαδόπουλος
 • Κλεάνθης Μέλλιος
  «Μελέτη των παραγόντων, οι οποίοι ρυθμίζουν τα φαινόμενα της επιβίωσης, διαφοροποίησης και απόπτωσης των νευρώνων του εγκεφάλου κατά την ανάπτυξη, το γήρας και μετά από πειραματικές βλάβες». Επιβλέπουσα: Ι.Δωρή

Εργαστήριο Φυσιολογίας Ζώων

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

 1. H διερεύνηση του φυσιολογικού ρόλου ειδικών πρωτεολυτικών ενζύμων (ενεργοποιοί του πλασμινογόνου/πλασμίνη) καθώς και των αδρανοποιών τους (αδρανοποιοί των ενεργοποιών του πλασμινογόνου, αδρανοποιοί της πλασμίνης). στην ιστική ινωδόλυση. Κυρίως μελετάται η επίδραση διαφόρων φυσιολογικών παραγόντων (ορμονών, βιταμινών κ.ά.) στα πρωτεολυτικά αυτά ένζυμα καθώς και η φυσιολογική σημασία αυτής της επίδρασης.
 2. H μελέτη της δράσης φυσικών αντιοξειδωτικών ουσιών στη λιπιδική υπεροξείδωση, την ιστική ινωδόλυση, την απόπτωση, την αντιοξειδωτική κατάσταση των ιστών και οργάνων.
 3. H in vivo μελέτη της επίδρασης ορμονών, βιταμινών και φυσικών παραγόντων στην ενζυμική δραστηριότητα της ακροσίνης και του ενζυμικού συστήματος ενεργοποιοί του πλασμινογόνου/πλασμίνη στο γεννητικό σύστημα των παραγωγικών ζώων.
 4. Η μελέτη της επίδρασης αντιοξειδωτικών ουσιών σε παραμέτρους της γονιμοποιητικής ικανότητας των σπερματοζωαρίων του ταύρου και της παραγωγής εμβρύων αγελάδας, in vitro.
 5. Εφαρμογή πρωτογενών κυτταροκαλλιεργειών (μονο- και συν-καλλιέργειες) στη μελέτη της φυσιολογίας και φυσιοπαθολογίας ιστών/συστημάτων.

Χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα

 1. «Η επίδραση της μελατονίνης στην ενζυμική δραστηριότητα της ακροσίνης στα σπερματοζωάρια του κριού». (Χρηματοδότηση: Επιτροπή Ερευνών του Τ.Ε.Ι. Λάρισας). 
 2. « Η επίδραση της γοσυπόλης στη δραστηριότητα του ενζυμικού συστήματος ενεργοποιοί του πλασμινογόνου/πλασμίνη στα σπερματοζωάρια του κριού». (Χρηματοδότηση: Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας).
 3. «Μελέτη της επίδρασης της πλασμίνης στην πρόκληση της αντίδρασης του ακροσώματος σε σπερματοζωάρια ταύρου in vitro» (Χρηματοδοτηση: Eπιτροπή Eρευνών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας).
 4. «Επίδραση της βιταμίνης Α στη δραστηριότητα των ενεργοποιών του πλασμινογόνου, στην ενεργοποίηση και την αντίδραση ακροσώματος των σπερματοζωαρίων του κριού». (Χρηματοδότηση: Επιτροπή Ερευνών του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου).
 5. «Επίδραση της χορήγησης με την τροφή ρίγανης και δενδρολίβανου, πηγών φυσικών αντιοξειδωτικών ουσιών, στη λιπιδική υπεροξείδωση και την ινωδολυτική δραστηριότητα του οργανισμού. Μελέτη σε επίμυες μετά από πειραματική πρόκληση οξειδωτικού στρες» (Χρηματοδότηση: ΕΠΕΑΕΚ II – ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ  I ).
 6. “Modifications of surface glycoproteins of bovine spermatozoa mediated by oviductal fluid” (Χρηματοδότηση: Ίδρυμα Fulbright).
 7. “Η επίδραση του καροτενοειδούς κροκίνη, συστατικό του κρόκου του ήμερου (Crocus sativus L) σε παραμέτρους της in vitro παραγωγής εμβρύων στην αγελάδα” (Χρηματοδότηση: Επιτροπή Ερευνών Α.Π.Θ.). 
 8. In vivo preclinical safety assessment of cell therapy immunomodulatory progenitor cells (iMPs) administration in SCID mice. Μελέτη τοξικότητας 8 εβδομάδων (Χρηματοδότηση: Cell Therapy Limited, Cardiff, UK).
 9. Η επίδραση πολυφαινολών στη συγκέντρωση της γλυκόζης στο αίμα, στη δραστηριότητα του αδρανοποιού των ενεργοποιών του πλασμινογόνου (ΡΑΙ-1) και στην έκφραση γονιδίων διαφόρων αντιοξειδωτικών ενζύμων στους ιστούς διαβητικών επιμύων. (Χρηματοδότηση: Επιτροπή Ερευνών Α.Π.Θ.).
 10. Η επίδραση των συστατικών του κρόκου στην ινωδόλυση/ομοιοστασία. (Χρηματοδότηση: Κοινωφελές Ιδρυμα Χρ. Κεραμέως).
 11. “Σύνθεση τεχνητού δέρματος στην γάτα” (Χρηματοδότηση: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Α.Π.Θ.).

Μεταδιδακτορική έρευνα
Βασιλική Σαπανίδου
«Η επίδραση της προσθήκης του καροτενοειδούς κροκίνη στο κρυοπροστατευτικό μέσο σπερματοζωαρίων ταύρου». Επιβλέπουσα: καθηγήτρια Μαρία Τσανταρλιώτου

Εργαστήριο Φαρμακολογίας

Ερευνητικές δραστηριότητες

 1. Φαρμακοδυναμικές μελέτες (μηχανισμός ενέργειας, αλληλεπιδράσεις) φαρμάκων in vitro.
 2. Φαρμακοκινητικές μελέτες και μελέτες Φαρμακοκινητικής/Φαρμακοδυναμικής συσχέτισης των αντιμικροβιακών in vivo.
 3. Μελέτες Βιοϊσοδυναμίας φαρμακευτικών κτηνιατρικών προϊόντων.

Μεταπτυχιακή έρευνα

 • Γεώργιος Δελλής
  «Φαρμακοκινητική και Φαρμακοδυναμική Μελέτη της Αμοξικιλλίνης στο Πρόβατο». Επιβλέπων: Μπατζίας Γεώργιος. Μέλος: Μαρία Κουτσοβίτη-Παπαδοπούλου
 • Αιμίλιος Δεσίρης
  «Συμβολή στη μελέτη της πιθανής τοξικής επίδρασης της γοσσυπόλης του σιτηρεσίου στο οποίο περιέχεται βαμβακόσπορος στο αναπαραγωγικό σύστημα των κριών». Επιβλέπουσα: Βασιλεία-Παρασκευή Κωτσάκη-Κοβάτση
 • Θεοφανώ Ψαρρά
  «Συσχέτιση Φαρμακοδυναμικών και Φαρμακοκινητικών Παραμέτρων της Θεοφυλλίνης και των Μεταβολιτών της στο Κουνέλι». Επιβλέπουσα: Μαρία Κουτσοβίτη-Παπαδοπούλου

Εργαστήριο Βιοχημείας και Τοξικολογίας

Ερευνητικές δραστηριότητες

 1. Βιοχημική (αιτιο)παθολογία νευροπαθειών.
 2. Βιοχημεία και τοξικολογία του νευρικού κυτταρικού σκελετού.
 3. Χρήση κυτταροκαλλιεργειών στη μελέτη βιοχημικών-τοξικολογικών φαινομένων.
 4. Tαυτοποίηση γονιδίων τα οποία σχετίζονται με την ανάπτυξη ασθενειών στα ζώα.
 5. Μελέτη της λειτουργίας γονιδίων σε σχέση με την ανάπτυξη/πρόοδο της ασθένειας.
 6. Ανάπτυξη μοριακών μεθόδων (PCR, RT-PCR, Southern blotting κ.ά.) για διάγνωση ασθενειών στα ζώα.

Ερευνητικά προγράμματα

 1. Effects of Sheep Dip Pesticides on Differentiating Nerve Cells: Identification of Novel Markers of Toxicity. Υπεύθυνος: Dr. A.J. Hargreaves, Nottingham Trent University, United Kingdom Ιανουάριος 2004 – Δεκέμβριος 2006, συμμετέχουν Ι.Φλάσκος και Μ.Σαχανά, Department for Environment, Food and Rural Affairs (DEFRA), United Kingdom
 2. In vitro methods for assaying immunotoxicity and neurotoxicity of ectoparasiticides Υπεύθυνοι: Dr. Magda Sachana and Dr. Z. Woldehiwet (University of Liverpool), Pfizer, United Kingdom Ιούνιος 2005 – Ιούνιος 2008
 • 1ος ΤΟΜΕΑΣ
 • 2ος ΤΟΜΕΑΣ
 • 3ος ΤΟΜΕΑΣ
 • 4ος ΤΟΜΕΑΣ
 • 5ος ΤΟΜΕΑΣ