Εργαστήριο Αξιοποίησης Έρευνας και Καινοτομίας” ΕΛΚΕ ΑΠΘ

14/11/2019

Στο πλαίσιο της αξιοποίησης της έρευνας που παράγεται στο ΑΠΘ, το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας του ΕΛΚΕ ΑΠΘ, με την υποστήριξη του Περιφερειακού Γραφείου του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας στη Θεσσαλονίκη, διοργανώνει το «Εργαστήριο Αξιοποίησης Έρευνας & Καινοτομίας» με σκοπό την υποκίνηση και εκπαίδευση των ερευνητών (όλων των Τμημάτων και βαθμίδων) στην αξιοποίηση της έρευνάς τους.

Στο Εργαστήριο μπορούν να συμμετέχουν μέλη ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, μεταδιδακτορικοί ερευνητές, υποψήφιοι διδάκτορες και μεταπτυχιακοί φοιτητές.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ ΑΠΘ http://bit.ly/33GU84k

Κατηγορίες: Γενικές Ανακοινώσεις, Σεμινάρια | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

Comments are closed.