Εξ αποστάσεως διδασκαλία και συνεργασία στο ΑΠΘ – διαθέσιμα εργαλεία και υποστήριξη

12/03/2020

Εξ αποστάσεως διδασκαλία και συνεργασία στο ΑΠΘ – διαθέσιμα εργαλεία και υποστήριξη

Αγαπητά μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας,

Με αφορμή την αναστολή της εκπαιδευτικής λειτουργίας του Πανεπιστημίου, η Πρυτανεία του ΑΠΘ  υπενθυμίζει στους συναδέλφους, ότι, όσοι επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν ψηφιακά μέσα για τη διδασκαλία, και εφόσον το γνωστικό τους αντικείμενο το επιτρέπει, είναι στη διάθεσή τους  μια σειρά από διαθέσιμα εργαλεία είτε για την εξ αποστάσεως διδασκαλία, είτε για τη συμμετοχή σας σε συναντήσεις εργασίας, που παρέχονται από το αρμόδιο Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Η χρήση των εργαλείων αυτών προϋποθέτει μόνο ένα προσωπικό υπολογιστή με κάμερα και μικρόφωνο.

Για τη διοργάνωση μιας εξ’ αποστάσεως συνάντησης εργασίας ή εξ’ αποστάσεως διάλεξη, μπορείτε να αξιοποιήσετε την υπηρεσία Skype for Business μέσω του Microsoft Office365 Education. Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη σε όλους τους χρήστες του ΑΠΘ (φοιτητές και διδάσκοντες) μέσω σχετικής ιδρυματικής συμφωνίας. Δείτε το σχετικό βίντεο εδώ και την ιστοσελίδα οδηγιών https://it.auth.gr/el/skypemeeting.

Για να πραγματοποιήσετε μια εξ αποστάσεως διάλεξη που επιπρόσθετα θα την καταγράψετε για μετέπειτα διάθεση στους φοιτητές σας, δείτε το σχετικό βίντεο εδώ και την ιστοσελίδα οδηγιών https://it.auth.gr/el/skypeAdmin.

Για απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις που αφορούν την υπηρεσία Skype for Business μέσω του Microsoft Office365 Education μπορείτε να συμβουλευθείτε τις Συχνές ερωτήσεις.

Πρόσθετα διαθέσιμα εργαλεία, που αξιοποιούνται ήδη καθημερινά, είναι:

  • η τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας ηλεκτρονικών μαθημάτων elearning.auth με χρήση της υπηρεσίας  BigBlueButton που φιλοξενείται σε τοπικές υπολογιστικές υποδομές του ΚΗΔ.
  • η υπηρεσία πιστοποιημένης τηλεδιάσκεψης για εξ αποστάσεως συμμετοχή σας σε συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων καθώς και για παρουσιάσεις/εξετάσεις διδακτορικών διατριβών.

Για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις και περαιτέρω βοήθεια μπορείτε να επικοινωνείτε κατά τα γνωστά με το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΑΠΘ (support@auth.gr, 2310 999000), ενώ για θέματα σχετικά με την υπηρεσία elearning.auth.gr μπορείτε να επικοινωνείτε με την Ομάδα Υποστήριξης της Κεντρικής Βιβλιοθήκης (elearning@auth.gr , 2310 99 7272, 2310 99 5381).

Οι Πρυτανικές Αρχές

Κατηγορίες: Γενικές Ανακοινώσεις | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

Comments are closed.