ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

02/02/2021

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Οι εξετάσεις του μαθήματος “Οικολογία και Προστασία Περιβάλλοντος” θα πραγματοποιηθούν στην ημερομηνία και ώρα (Τρίτη 23/2/2021 ώρα 13:15) που έχει ορίσει στο πρόγραμμα των εξετάσεων η Γραμματεία του Τμήματος Κτηνιατρικής Α.Π.Θ..

Οι εξετάσεις θα γίνουν ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας Zoom με την αποστολή, τη παραμονή, του σχετικό link. Η μορφή των εξετάσεων (κουίζ ή σύντομες απαντήσεις ή ανάπτυξη θέματος) θα εξαρτηθεί από τον τελικό αριθμό των συμμετεχόντων στις εξετάσεις.

Για το σκοπό αυτό κρίνονται απαραίτητες οι ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 15/2/2021 ΕΩΣ ΚΑΙ ΣΑΒΒΑΤΟ 20/2/2021 και ώρα 12:00 π.μ., στο email: karamanl@vet.auth.gr με τη χρήση των ιδρυματικών λογαριασμών γράφοντας απλά το ονοματεπώνυμο και τη λέξη ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ.

Οι φοιτητές (ΠΟΥ ΘΑ ΔΗΛΩΣΟΥΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ) θα εξεταστούν γραπτώς σε θέματα που θα τους αποσταλούν μέσω των ιδρυματικών τους email, την ώρα έναρξης των εξετάσεων (Τρίτη 23/2/2021 και ώρα 13:15) και με περιορισμένη χρονική διάρκεια για τις απαντήσεις τους.

Υπενθυμίζεται – σύμφωνα με τις δηλώσεις για συμμετοχή σε ηλεκτρονικές εξετάσεις – ότι θα υπάρχει ηλεκτρονικός έλεγχος λογοκλοπής (αντιγραφή, copy-paste, plagiarism) μέσω του συστήματος Turnitin που διαθέτει και για τον σκοπό αυτό το Α.Π.Θ.. Η χρήση κάμερας θεωρείται απαραίτητη.

Comments are closed.