Εξετάσεις Εργαστηρίου Απεικονιστικής Διαγνωστικής

16/06/2020

Οι πρακτικές εξετάσεις του μαθήματος Απεικονιστική Διαγνωστική (Ακτινολογία) του Νέου και του Παλαιού (Κύκλοι-Ενότητες) Προγράμματος Σπουδών θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 8 και την Πέμπτη 9 Ιουλίου 2020 και ώρες 10.00-12.00 και 12.00-14.00 στον χώρο του Εργαστηρίου Απεικονιστικής Διαγνωστικής (Ακτινολογικό Εργαστήριο). Παρακαλούνται οι φοιτητές που επιθυμούν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις αυτές να το δηλώσουν στην Γραμματεία του Τομέα Κλινικών (κα Ζήνα Καλιτσάρη) είτε δια ζώσης είτε με τηλεφωνική επικοινωνία (2310994402), ώστε να δημιουργηθούν οι ομάδες στις αντίστοιχες ημέρες και ώρες.

Οι γραπτές εξετάσεις των μαθημάτων Απεικονιστική Διαγνωστική Ι (6ο εξάμηνο) και Απεικονιστική Διαγνωστική ΙΙ (7ο εξάμηνο) του Νέου Προγράμματος Σπουδών θα διεξαχθούν με το ηλεκτρονικό σύστημα e-learning του, ΑΠΘ τις ημέρες και ώρες που αναφέρονται στο εξεταστικό πρόγραμμα του Τμήματος.

Από το Εργαστήριο Απεικονιστικής Διαγνωστικής

Κατηγορίες: Εξεταστική | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

Comments are closed.