Έκδοση της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας (Ε.Κ.Α.Α.)

14/03/2018

Σας ενημερώνουμε ότι αρμόδια υπηρεσία στο ΑΠΘ για την έκδοση της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας (Ε.Κ.Α.Α.) είναι η Υγειονομική Υπηρεσία της Π.Φ. Λέσχης. Σχετικές πληροφορίες και στοιχεία επικοινωνίας στην ιστοσελίδα του ΑΠΘ

https://www.auth.gr/healthservices_students

Κατηγορίες: Φοιτητικά | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

Comments are closed.