ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ-ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ, ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

22/09/2020

Σας ενημερώνουμε ότι το ΥΠΑΙΘ έχει αναρτήσει Δελτίο Τύπου σχετικά με τις εγγραφές της εν θέματι ειδικής κατηγορίας, ακ. έτους 2020-21, οι οποίες πραγματοποιούνται από 23 έως 30 Σεπτεμβρίου 2020.

Σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Οι επιτυχόντες ακαδ. έτους 2020-2021 θα εγγραφούν μέσω της πλατφόρμας https://register.auth.gr και εν συνεχεία -σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες- θα προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος, οι ίδιοι ή εξουσιοδοτημένο από αυτούς/-ές πρόσωπο, με εκτυπωμένη την αίτηση/υπεύθυνη δήλωση και τα υπόλοιπα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

2. Οι επιτυχόντες ακαδ. έτους 2019-2020, (1. αλλοδαποί χωρίς την απαιτούμενη βεβαίωση γνώσης της Ελληνικής γλώσσας 2. Κύπριοι άρρενες χωρίς απολυτήριο στρατού), σύμφωνα με οδηγία του Κέντρου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΑΠΘ, εγγράφονται χωρίς καταχώρηση στοιχείων στην πλατφόρμα https://register.auth.gr, με προσέλευση -σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες- στη Γραμματεία του Τμήματος, οι ίδιοι ή εξουσιοδοτημένο από αυτούς/-ές πρόσωπο,

Για την προσέλευσή στη Γραμματεία του Τμήματος Κτηνιατρικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας ΑΠΘ, ειδικότερα ορίζεται ότι η προσέλευση με φυσική παρουσία θα γίνεται τις ώρες 09.00 π.μ. – 12.00 μ. προσκομίζοντας τα ως άνω απαραίτητα δικαιολογητικά και πάντα με την υποχρέωση χρήσης μη ιατρικής μάσκας, προκειμένου να εξασφαλίζεται η τήρηση των μέτρων αποφυγής διάδοσης του COVID19/.

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί ανακοίνωση σχετικά με τα στάδια της διαδικασίας στο ΑΠΘ και με παραπομπή (ενεργό σύνδεσμο) στο ενημερωτικό φυλλάδιο για τη λειτουργία του ΑΠΘ λόγω των μέτρων για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID19

Σας επισημαίνουμε, ωστόσο, ότι δεδομένης της μη παραλαβής ως ώρας (22/9, 12.17) της σχετικής εγκυκλίου με τα δικαιολογητικά εγγραφής, παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις μας προς το Υπουργείο

– η πλατφόρμα https://register.auth.gr δεν θα είναι διαθέσιμη έως την παραλαβή της

– ο αντίστοιχος σύνδεσμος στη λέξη “δικαιολογητικά” στην ανακοίνωση του Τμήματος Σπουδών δεν θα είναι ενεργός, για τον ίδιο λόγο

Έως την παραλαβή της εγκυκλίου σχετικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μπορείτε να ανατρέχετε στα: άρθρο 3Β της Φ.151/47149/Α5 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 820Β/2016), όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 4Β1, του άρθρου 1, της Φ.151/82115/A5 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1873Β/2017) και με τη Φ.151/118482/Α5 (ΦΕΚ 3522Β/2018).

Με την παραλαβή της εγκυκλίου και την ενεργοποίηση της πλατφόρμας https://register.auth.gr τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα αναγράφονται αναλυτικά στην αίτηση εγγραφής/υπεύθυνη δήλωση, την οποία θα καταθέτουν εκτυπωμένη στη Γραμματεία οι επιτυχόντες/-ούσες ή το νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς/-ές πρόσωπο, στην προβλεπόμενη προθεσμία.

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Κατηγορίες: Γενικές Ανακοινώσεις, Φοιτητικά | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

Comments are closed.