Διαχείριση περιστατικών ύποπτων για COVID-19

08/10/2020

Στα πλαίσια της διαχείρισης περιστατικών ύποπτων για COVID-19 τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος καλούνται να δηλώνουν ΑΜΕΣΑ κάθε ύποπτο κρούσμα/περιστατικό με συμπλήρωση των στοιχείων/χαρακτηριστικών του  περιστατικού σε Πίνακα σύμφωνα με το επισυναπτόμενο.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΠΤΩΝ ΓΙΑ ΛΟΙΜΩΞΗ COVID-19, ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΘ.

Comments are closed.