Διαδικτυακές εξετάσεις Κύκλος 6II Ενότητα Γ’ και Πρακτικά Παρασιτικά Νοσήματα

18/06/2020

Διαδικτυακές εξετάσεις
Κύκλος 6II Ενότητα Γ’ και Πρακτικά Παρασιτικά Νοσήματα
Η εξέταση είναι την Τρίτη 23.6.2020
Συνδεθείτε στις 10:55 εδώ:
https://meet.lync.com/aristotleuniversity-office365/diakou/3XEWE7FI

Η εξέταση αρχίζει στις 11:00

Καλή επιτυχία
Αναστασία Διάκου

Comments are closed.