ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ_2020-2021_ΆΓΟΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

07/01/2021

Σχετικά με την Πράξη «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021», σας ενημερώνουμε ότι:

υπ’ αριθμ. πρωτ. 3357/2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς τους διδάκτορρες έχει αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ ΑΠΘ με καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων στις 27 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 15:00.

71268_Σχέδιο Πρόσκλησης_ΕΔΒΜ96_Επαναπροκήρυξη_3357_ΑΔΑ (1)

Κατηγορίες: Διοικητικές Ανακοινώσεις | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

Comments are closed.