ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Η Γραμματεία του Τμήματος στεγάζεται στο ισόγειο της νέας πτέρυγας του Τμήματος, στην πανεπιστημιούπολη και εξυπηρετεί τις εργάσιμες ημέρες και ώρες δια ζώσης αποκλειστικά από τη θυρίδα της Γραμματείας , είτε με e-mail: info@vet.auth.gr

___________________________________________________________________________________________________________________

Ταχυδρομική Διεύθυνση:

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ                                                                                                                                                                  ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ
541 24 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: info@vet.auth.gr

Τηλέφωνο εξυπηρέτησης: +30 2310 99 52 19

___________________________________________________________________________________________________________________

Προσωπικό Γραμματείας:
Προϊσταμένη Γραμματείας: Π. Συμεωνίδου
Θέματα Α΄ Κύκλου Σπουδών: Ε. Πανταζή
Θέματα Β΄ και Γ΄ Κύκλου Σπουδών: Χ. Πολυκαρπίδου
Διοικητικά Θέματα: Μ. Πεταλούδη
Πρωτόκολλο: Ε. Γκανίδου

___________________________________________________________________________________________________________________

ΠΑΡΑΒΟΛΑ

Υπόδειγμα-Αίτησης

Υπευθυνη Δηλωση Ν.1599

Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink