ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Η Γραμματεία του Τμήματος στεγάζεται στο ισόγειο της νέας πτέρυγας του Τμήματος, στην πανεπιστημιούπολη και εξυπηρετεί τις εργάσιμες ημέρες, είτε με e-mail: info@vet.auth.gr,  είτε δια ζώσης αποκλειστικά από τη θυρίδα της Γραμματείας και ώρες 10:00πμ-12:30μμ.

___________________________________________________________________________________________________________________

Ταχυδρομική Διεύθυνση:

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ                                                                                                                                                                                          ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ
541 24 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: info@vet.auth.gr

___________________________________________________________________________________________________________________

Προσωπικό Γραμματείας:
Προϊσταμένη Γραμματείας: Π. Συμεωνίδου                                       τηλ. 2310-99 52 19
Θέματα Α΄ Κύκλου Σπουδών: Ε. Πανταζή                                         τηλ. 2310-99 52 29
Θέματα Β΄ και Γ΄ Κύκλου Σπουδών: Χ. Πολυκαρπίδου                     τηλ. 2310-99 98 57
Διοικητικά Θέματα: Μ. Πεταλούδη                                                      τηλ. 2310-99 52 31
Πρωτόκολλο: Ε. Γκανίδου                                                                   τηλ. 2310-99 98 52

___________________________________________________________________________________________________________________

ΠΑΡΑΒΟΛΑ

Υπόδειγμα Αίτησης

Υπευθυνη Δηλωση Ν.1599

Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink