ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Η Γραμματεία του Τμήματος στεγάζεται στο ισόγειο της νέας πτέρυγας του Τμήματος, στην πανεπιστημιούπολη και εξυπηρετεί τις εργάσιμες ημέρες, είτε με e-mail: info@vet.auth.gr,  είτε δια ζώσης αποκλειστικά από τη θυρίδα της Γραμματείας και ώρες 10:00πμ-12:30μμ.

Ταχυδρομική Διεύθυνση:
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ
541 24 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: info@vet.auth.gr

Προσωπικό Γραμματείας:
Προϊσταμένη Γραμματείας: Συμεωνίδου Πηνελόπη  τηλ. 2310-995219
Θέματα Α΄ Κύκλου Σπουδών: Πανταζή Ελισάβετ, 2310-995229
Θέματα Β΄ και Γ΄ Κύκλου Σπουδών: Πολυκαρπίδου Χριστίνα-Κοραλία, 2310-999857
Διοικητικά Θέματα: Πεταλούδη Μαρία,  2310-995231
Πρωτόκολλο: Γκανίδου Ειρήνη, 2310-999852

ΠΑΡΑΒΟΛΑ

Υπόδειγμα-Αίτησης

Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink