ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Γενικές πληροφορίες κατατακτηρίων εξετάσεων

Μπορείτε να κατεβάσετε το ΦΕΚ σχετικά με τις κατατάξεις πτυχιούχων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Ποσοστά

Το ποσοστό των κατατάξεων των πτυχιούχων Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή ισοτίμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) καθώς και των κατόχων πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων, ορίζεται σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων κάθε ακαδημαϊκού έτους σε κάθε Τμήμα Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Εξετάσεις

Οι κατατακτήριες εξετάσεις διενεργούνται κατά το διάστημα από 1 έως 20 Δεκεμβρίου κάθε έτους και το πρόγραμμα ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Τμήματος 8 ημέρες πριν από την εξέταση του πρώτου μαθήματος.

Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος ανακοινώνεται πέντε (5) μέρες πριν από την εξέταση του μαθήματος.

Κατά τη διεξαγωγή των εξετάσεων οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν απαραιτήτως μαζί τους αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο.

Εξεταζόμενα μαθήματα – ύλη

Εξεταζόμενα μαθήματα ακαδημαϊκού έτους 2018
Ύστερα από απόφαση της Γ.Σ 569/15-5-2018 του Τμήματος Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας ορίζονται ως Εξεταζόμενα μαθήματα για τις κατατάξεις πτυχιούχων στο Τμήμα Κτηνιατρικής (ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) του ακαδημαϊκού έτους 2018:

  • Μοριακή Βιολογία – Γενετική
  • Φυσιολογία Ι
  • Βιολογία Ζώων και Φυτών

Η ΎΛΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΆΤΩΝ ΕΊΝΑΙ :

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΦΥΤΩΝ

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ Ι

Ανακοινώνεται ότι στην εξεταστέα ύλη του μαθήματος Φυσιολογία Ι για τις Κατατακτήριες Εξετάσεις του Τμήματος Κτηνιατρικής

δεν συμπεριλαμβάνονται οι αισθήσεις της όσφρησης και της γεύσης.

ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗ

 

Αίτηση

Οι αιτήσεις κατατείθονται στην Γραμματεία 1-15 Νοεμβρίου κάθε έτους και μπορείτε να κατεβάσετε την αίτηση συμμετοχής για τις κατατακτήριες εξετάσεις. Συνημμένα με την αίτηση θα πρέπει να προσκομίσετε φωτοτυπία ταυτότητας  και φωτοτυπία του πτυχίου. Η αίτηση και τα συνημμένα μπορούν να κατατεθούν είτε αυτοπροσώπως στην Γραμματεία του Τμήματος είτε μέσω courier ή συστημένης επιστολής στην παρακάτω διεύθυνση :

ΑΡΙΣΤΟΣΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ- ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ-Τ.Κ. 54124-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Πρόγραμμα κατατακτήριων εξετάσεων 2018

2018.09.27_155_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 2018_2019

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2018

 

 

Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink