ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Γενικές πληροφορίες κατατακτηρίων εξετάσεων

Μπορείτε να κατεβάσετε το ΦΕΚ σχετικά με τις κατατάξεις πτυχιούχων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Ποσοστά

Το ποσοστό των κατατάξεων των πτυχιούχων Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή ισοτίμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) καθώς και των κατόχων πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων, ορίζεται σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων κάθε ακαδημαϊκού έτους σε κάθε Τμήμα Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Εξετάσεις

Οι κατατακτήριες εξετάσεις διενεργούνται κατά το διάστημα από 1 έως 20 Δεκεμβρίου κάθε έτους και το πρόγραμμα ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Τμήματος 8 ημέρες πριν από την εξέταση του πρώτου μαθήματος.

Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος ανακοινώνεται πέντε (5) μέρες πριν από την εξέταση του μαθήματος.

Κατά τη διεξαγωγή των εξετάσεων οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν απαραιτήτως μαζί τους αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο.

Εξεταζόμενα μαθήματα – ύλη

Εξεταζόμενα μαθήματα ακαδημαϊκού έτους 2019-2020
Ύστερα από απόφαση της Γ.Σ 610/21-5-2019 του Τμήματος Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας ορίζονται ως Εξεταζόμενα μαθήματα για τις κατατάξεις πτυχιούχων στο Τμήμα Κτηνιατρικής (ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020:

  • Μοριακή Βιολογία – Γενετική
  • Στοιχεία Φυσιολογίας
  • Βιολογία Ζώων

Η ΎΛΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΆΤΩΝ ΕΊΝΑΙ :

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΖΩΩΝ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗ

Εγγραφές επιτυχόντων Κατατακτήριων εξετάσεων

Οι φοιτητές/-τριες που εισάγονται στο Τμήμα Κτηνιατρικής με τη διαδικασία των κατατακτήριων εξετάσεων, εγγράφονται μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και έως την λήξη του χειμερινού εξαμήνου. Εγγράφονται στο 1ο εξάμηνο σπουδών χωρίς το δικαίωμα να παρακαθήσουν στις εξετάσεις καθώς δεν έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς τα εργαστήρια των μαθημάτων του 1ου εξαμήνου, σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος (Συνέλευση αρ: 505/21.05.2013).

Αίτηση

Οι αιτήσεις κατατείθονται στην Γραμματεία 1-15 Νοεμβρίου κάθε έτους και μπορείτε να κατεβάσετε την αίτηση συμμετοχής για τις κατατακτήριες εξετάσεις. Συνημμένα με την αίτηση θα πρέπει να προσκομίσετε φωτοτυπία ταυτότητας  και φωτοτυπία του πτυχίου. Η αίτηση και τα συνημμένα μπορούν να κατατεθούν είτε αυτοπροσώπως στην Γραμματεία του Τμήματος είτε μέσω courier ή συστημένης επιστολής στην παρακάτω διεύθυνση:

ΑΡΙΣΤΟΣΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ
541 24 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ-ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ-2019-2020-ΝΕΟ [2 12 2019]

Αποτελέσματα κατατακτήριων εξετάσεων 2019-2020

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ_ιστοσελίδα

Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink