ΔΟΑΤΑΠ

Γενικές πληροφορίες

Διαδικασία

Οι ενδιαφερόμενοι, μετά την κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών στο ΔΟΑΤΑΠ (http://www.doatap.gr/)  και τον ορισμό των μαθημάτων στα οποία θα πρέπει να εξετασθούν για την αναγνώριση πτυχίου αλλοδαπής, θα πρέπει απαραιτήτως να προσκομίσουν στο Τμήμα Κτηνιατρικής την Πράξη Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΑΤΑΠ.

Εξετάσεις – Υποβαλλόμενα δικαιολογητικά

Οι εξετάσεις για την αναγνώριση πτυχίου αλλοδαπής πραγματοποιούνται κατά τις εξεταστικές περιόδους Φεβρουαρίου, Ιουνίου, Σεπτεμβρίου.

Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις που διενεργούνται στο Τμήμα Κτηνιατρικής Α.Π.Θ θα πρέπει να κατατίθεται αίτηση από τον υποψήφιο στην οποία θα δηλώνονται τα μαθήματα εκ των ορισθέντων από το Δ.Σ. του ΔΟΑΤΑΠ, σε κάθε εξεταστική περίοδο.

Υποψήφιοι που δεν έχουν καταθέσει αίτηση στη γραμματεία του Τμήματος δεν θα γίνονται δεκτοί στις εξετάσεις.

Οι αιτήσεις κατατίθενται στη Γραμματεία του Τμήματος, πριν από κάθε εξεταστική περίοδο κατά τα διαστήματα που ορίζονται κάθε φορά από τη Γραμματεία, με τους εξής τρόπους:

 1. από τους υποψηφίους αυτοπροσώπως στη Γραμματεία του Τμήματος ή από τρίτο πρόσωπο με εξουσιοδότηση
 2. μέσω fax στο 2310 995218
 3. ταχυδρομικώς στη διεύθυνση:Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
  Τμήμα Κτηνιατρικής – Σχολή Επιστημών Υγείας
  Πανεπιστημιούπολη
  541 24 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κατά τη διεξαγωγή των εξετάσεων οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν απαραιτήτως μαζί τους αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο.

Οι βαθμολογίες των μαθημάτων αναρτώνται στους πίνακες ανακοινώσεων του Τμήματος Κτηνιατρικής.

Για περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με τη Γραμματεία του Τμήματος στα τηλέφωνα 2310 995227 και 2310 995229.

Μαθήματα

Εξεταζόμενα μαθήματα

 1. Ακτινολογία
 2. Διατροφή
 3. Ζωοτεχνία
 4. Ιχθυολογία και Ιχθυοπαθολογία
 5. Λοιμώδη – Παρασιτικά Νοσήματα
 6. Μαιευτική – Παθολογία Αναπαραγωγής
 7. Μελισσοκομία και Μελισσοπαθολογία
 8. Παθολογία Ζώων Συντροφιάς
 9. Παθολογία Παραγωγικών Ζώων
 10. Παθολογία Πτηνών
 11. Παθολογία Χοίρου
 12. Τεχνολογία Τροφίμων
 13. Υγιεινή Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης
 14. Χειρουργική με Ακτινολογία και Αναισθησιολογία Ζώων

Αίτηση

Μπορείτε να κατεβάσετε την αίτηση για τις εξετάσεις.
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2018

ΔΕΥΤΕΡΑ 02/07/2018 ΠΑΘ. ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ 12:00 μ.μ.
ΤΡΙΤΗ 03/07/2018 ΧΕΙΡ – ΑΚΤΙΝ. ΑΝΑΙΣΘ. ΖΩΩΝ ΚΛΙΝΙΚΕΣ 08:30 π.μ..
ΤΕΤΑΡΤΗ 04/07/2018 ΠΑΘ. ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΩΝ ΚΛΙΝΙΚΕΣ 09:00 π.μ.
ΠΕΜΠΤΗ 05/07/2018 ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ ΚΛΙΝΙΚΕΣ 12:00 μ.μ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06/07/2018 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΠΤΗΝΩΝ ΚΛΙΝΙΚΕΣ 09:00 π.μ.
ΔΕΥΤΕΡΑ 09/07/2018 ΔΙΑΤΡΟΦΗ
ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ζ.Π.
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 09:00 π.μ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 12:00Μ.Μ.
ΤΡΙΤΗ 10/07/2018 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ζ.Π. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 09:00 π.μ
ΤΕΤΑΡΤΗ 11/07/2018 ΛΟΙΜΩΔΗ –ΠΑΡΑΣΙΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ 09:00 π.μ
ΠΕΜΠΤΗ 12/07/2018 ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑ-ΙΧΘΥΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 09:00 π.μ.
ΔΕΥΤΕΡΑ 16/07/2018 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΠΑΘ. ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ 09:00 π.μ.
ΤΡΙΤΗ 17/07/2018 ΖΩΟΤΕΧΝΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 09:00 π.μ.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως δηλώσουν συμμετοχή με αίτησή τους στη Γραμματεία του Τμήματος έως την Παρασκευή 22/06/2018.

Πληροφορίες: κ. Αθανασιάδης
athanasiadis@vet.auth.gr
Τηλ: 2310 995229 Fax: 2310995228

Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink


Deprecated: Theme without footer.php is deprecated since version 3.0.0 with no alternative available. Please include a footer.php template in your theme. in /var/www/vhosts/www.vet.auth.gr/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 4977