ΔΟΑΤΑΠ

Γενικές πληροφορίες

Διαδικασία

Οι ενδιαφερόμενοι, μετά την κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών στο ΔΟΑΤΑΠ (http://www.doatap.gr/)  και τον ορισμό των μαθημάτων στα οποία θα πρέπει να εξετασθούν για την αναγνώριση πτυχίου αλλοδαπής, θα πρέπει απαραιτήτως να προσκομίσουν στο Τμήμα Κτηνιατρικής την Πράξη Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΑΤΑΠ.

Εξετάσεις – Υποβαλλόμενα δικαιολογητικά

Οι εξετάσεις για την αναγνώριση πτυχίου αλλοδαπής πραγματοποιούνται κατά τις εξεταστικές περιόδους Φεβρουαρίου, Ιουνίου, Σεπτεμβρίου.

Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις που διενεργούνται στο Τμήμα Κτηνιατρικής Α.Π.Θ θα πρέπει να κατατίθεται αίτηση από τον υποψήφιο στην οποία θα δηλώνονται τα μαθήματα εκ των ορισθέντων από το Δ.Σ. του ΔΟΑΤΑΠ, σε κάθε εξεταστική περίοδο.

Υποψήφιοι που δεν έχουν καταθέσει αίτηση στη γραμματεία του Τμήματος δεν θα γίνονται δεκτοί στις εξετάσεις.

Οι αιτήσεις κατατίθενται στη Γραμματεία του Τμήματος, πριν από κάθε εξεταστική περίοδο κατά τα διαστήματα που ορίζονται κάθε φορά από τη Γραμματεία, με τους εξής τρόπους:

 1. από τους υποψηφίους αυτοπροσώπως στη Γραμματεία του Τμήματος ή από τρίτο πρόσωπο με εξουσιοδότηση
 2. ταχυδρομικώς:Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
  Τμήμα Κτηνιατρικής – Σχολή Επιστημών Υγείας
  Πανεπιστημιούπολη
  541 24 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κατά τη διεξαγωγή των εξετάσεων οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν απαραιτήτως μαζί τους αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο.

Για περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με τη Γραμματεία του Τμήματος στα τηλέφωνα 2310 995229.

Μαθήματα

Εξεταζόμενα μαθήματα

 1. Ακτινολογία
 2. Διατροφή
 3. Ζωοτεχνία
 4. Ιχθυολογία και Ιχθυοπαθολογία
 5. Λοιμώδη – Παρασιτικά Νοσήματα
 6. Μαιευτική – Παθολογία Αναπαραγωγής
 7. Μελισσοκομία και Μελισσοπαθολογία
 8. Παθολογία Ζώων Συντροφιάς
 9. Παθολογία Παραγωγικών Ζώων
 10. Παθολογία Πτηνών
 11. Παθολογία Χοίρου
 12. Τεχνολογία Τροφίμων
 13. Υγιεινή Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης
 14. Χειρουργική με Ακτινολογία και Αναισθησιολογία Ζώων

 

 

 

Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink