ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Η υπηρεσία της στελεχώνεται από τον προϊστάμενο της γραμματείας και 4 υπαλλήλους και στεγάζεται στο ισόγειο του καινούργιου κτηρίου του Τμήματος στην πανεπιστημιούπολη.

Στην ευθύνη της Γραμματείας ανήκουν:

  • Η γενική διοικητική υποστήριξη όλων των λειτουργιών του Τμήματος.
  • Η εγγραφή των φοιτητών όλων των κύκλων σπουδών.
  • Η τήρηση αρχείων για τις επιδόσεις (βαθμολογίες) των φοιτητών, υποτροφίες κ.α.
  • Η έκδοση πιστοποιητικών.

 

ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Β΄ ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ_ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ

Μ.1. ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Μ.2. ΑΙΤΗΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Μ.3. ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Μ.4. ΑΙΤΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Μ.5. ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Γ΄ ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ_ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ

Δ.1. ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΔ

Δ.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ.

Δ.3. ΑΙΤΗΜΑ ΟΡΙΣΜΟΥ ΕΠΤΑΜΕΛΟΥΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Δ.4. ΑΙΤΗΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣΔ.

Δ.5. ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

Δ.6. ΑΙΤΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

ΠΡΟΤΥΠΑ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Αίτηση

Πρόταση Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας

Έκθεση Περάτωσης Μεταδιδακτορικής Έρευνας

ΕΝΤΥΠΑ ΑΔΕΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ

ΑΔΕΙΕΣ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ_2020

Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink