Απουσίες σε κλινική άσκηση σε Παθολογία – Χειρουργική – Αναισθησιολογία Ζώων Συντροφιάς (και υπομονάδων)

06/02/2020

Προς τους φοιτητές του 7ου και 9ου εξαμήνου Νέου Προγράμματος Σπουδών – Τι ισχύει για τις απουσίες στην Κλινική Άσκηση των Ζώων Συντροφιάς.

Για λόγους συνεννόησης και επειδή υπάρχουν μέχρι σήμερα αντιφατικά στοιχεία για την τήρηση και αναπλήρωση των απουσιών, μετά από συνεννόηση με τη γραμματεία ισχύουν τελικά τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις αποφάσεις του Τμήματος, οι φοιτητές που έχουν πάνω από 2 αδικαιολόγητες απουσίες στο εξάμηνο, και δεν έχουν κάνει αναπληρώσεις, δεν μπορούν να δώσουν τις προφορικές εξετάσεις των κλινικών ασκήσεων.

2. Αν έχουν από 3 ως 6 απουσίες μπορούν να αναπληρώσουν τις 1 ως 4 από αυτές, αντίστοιχα, στα αντικείμενα εκείνα στα οποία έχουν κάνει τις απουσίες, και όχι σε άλλα αντικείμενα (π.χ. Αναισθησιολογία).

3. Αν τελικά συσσωρεύσουν πάνω από 6 απουσίες, θα πρέπει να επαναλάβουν τις παρακολουθήσεις του εξαμήνου στην Κλινική των Ζώων Συντροφιάς.

4. Σε αντίθεση με ότι έχει συζητηθεί με κάποιους από τους φοιτητές στο παρελθόν, δεν μπορεί να γίνει συγκερασμός των απουσιών μεταξύ των εξαμήνων. Έτσι, αν κάποιος κάνει 7 αδικαιολόγητες απουσίες στο 8ο εξάμηνο, αλλά παρακολουθήσει ανελλιπώς το 9ο, θα πρέπει αναγκαστικά να επαναλάβει την κλινική άσκηση στο 8ο εξάμηνο.

5. Οι φοιτητές οφείλουν να έχουν γνώση των απουσιών που έχουν κάνει. Εξαιτίας των πολλών διαφορετικών αντικειμένων και απουσιολογίων, η συγκέντρωση των απουσιών χρειάζεται χρόνο και οι λίστες με τον συνολικό αριθμό των απουσιών ανά φοιτητή συμπληρώνονται συχνά στο τέλος της κάθε εξεταστικής. 

6. Στο τέλος της εξεταστικής θα γίνεται ενημέρωση από τη γραμματεία της Σχολής (όχι από την κα Καραπαναγιώτου) στους φοιτητές που στο προηγούμενο εξάμηνο έχουν κάνει πάνω από 6 αδικαιολόγητες απουσίες.

7. Η αναπλήρωση απουσιών βαρύνει τον κάθε φοιτητή ξεχωριστά. Αρκεί μια υπογεγραμμένη βεβαίωση από το μέλος ΔΕΠ του αντίστοιχου αντικειμένου για να επικυρώσει την αναπλήρωση.

8. Οι βεβαιώσεις των αναπληρώσεων πρέπει να προσκομίζονται στη γραμματεία της Παθολογίας ή το φαρμακείο της Κλινικής (κα Κλεονίκη Καραπαναγιώτου), για το τρέχον εξάμηνο. Η ενημέρωση για τις χρωστούμενες απουσίες θα γίνεται αποκλειστικά από την γραμματεία της Σχολής, εφόσον έχουν λάβει τις αντίστοιχες καταστάσεις από την Κλινική.

Από τον υπεύθυνο για το απουσιολόγιο της Κλινικής των Ζώων Συντροφιάς,

 

Χρήστος Κουτίνας

 

Κατηγορίες: Γενικές Ανακοινώσεις | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

Comments are closed.