Ανακοίνωση

26/07/2018

Αποτελέσματα υποψηφιοτήτων για μετεκπαίδευση (internship) Μονάδας Παθολογίας

Μετά και τη συνέντευξη, και αφού βαθμολογήθηκαν τα προσόντα του κάθε υποψηφίου με βάση την κλίμακα που αναφέρεται και στον εσωτερικό κανονισμό του ΜΠΣ, επιλέχθηκαν οι παρακάτω:

  1. Τζενετίδου Ζωή
  2. Χριστοδούλου Βασίλειος
  3. Παπαδάκη Καλλιόπη
  4. Παπαμάρκου Ευγενία

Ως επιλαχόντες, σε περίπτωση που κάποιος από τους παραπάνω συναδέλφους δεν μπορέσει να συμμετέχει, ή έχει κάνει αίτηση και επιλεγεί στη συνέχεια για το μεταπτυχιακό, εμφανίζονται, με τη σειρά που αναγράφονται, οι παρακάτω υποψήφιοι:

  1. Μηλαθιανάκης Μιχαήλ
  2. Χαραλαμπίδου Θεοδώρα
  3. Λιάντζης Χρήστος
  4. Δημαράκης Στέφανος

Οι επιλαχόντες θα ειδοποιηθούν για οποιαδήποτε κένωση θέσης το αργότερο μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου 2018.

Οι συνάδελφοι που έχουν επιλεγεί πρέπει να βρίσκονται στην Κλινική την Τρίτη, 21 Αυγούστου 2018 και ώρα 10:00 π.μ., στο γραφείο του κου Κουτίνα Χρήστου για την ανάλυση των καθηκόντων τους και τη γνωριμία με το χώρο της Κλινικής.

Κατηγορίες: Μετεκπαίδευση | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

Comments are closed.