Ανακοίνωση

12/04/2019

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχουν αναρτηθεί οι προκηρύξεις του ΥΠΠΕΘ σχετικά με τα προγράμματα υποτροφιών από τα έσοδα τους κληροδοτήματος Παν. Τριανταφυλλίδη.

Οι υποτροφίες αφορούν σε πτυχιούχους/-ες Πανεπιστημίων της Ελλάδας, κατά προτίμηση Γεωργικών και Κτηνιατρικών Σχολών, με καταγωγή από την Πελοπόννησο και ηλικία έως 36 ετών και διατίθενται για μεταπτυχιακές σπουδές Β΄ (ΠΜΣ) και  Γ΄ (Δ.Δ.) κύκλου, ακαδημαϊκού έτους 2017-18, είτε στο εσωτερικό (Ελλάδα) είτε στο εξωτερικό (συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης πανεπιστημίων του εξωτερικού).

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από 15 Απριλίου έως 12 Αυγούστου 2019.

Κατηγορίες: Υποτροφίες | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

Comments are closed.