Ανακοίνωση

28/05/2019

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί ανακοίνωση σχετικά με ένα αριθμό υποτροφιών που χορηγεί ετησίως το Ίδρυμα Canon, σε Ευρωπαίους πολίτες, για την πραγματοποίηση έρευνας σε οποιοδήποτε επιστημονικό πεδίο, σε οποιοδήποτε Ίδρυμα υποδοχής στην Ιαπωνία, με ελάχιστη προϋπόθεση την κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών. Οι αιτήσεις υποβάλλονται κάθε χρόνο έως τις 15 Σεπτεμβρίου.

Κατηγορίες: Υποτροφίες | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

Comments are closed.