Κατατακτήριες εξετάσεις

18/12/2018

Για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019

Η Συνέλευση του Τμήματος Κτηνιατρικής στην συνεδρίαση της με αριθ.595/18-12-2018 επικύρωσε τα αποτελέσματα της Επιτροπής των κατατακτηρίων εξετάσεων. Σύμφωνα με το ΦΕΚ 3185/16.12.2013 και το ΦΕΚ 1123/27-3-2018 εισάγεται αριθμός ίσος με το 12% επί του αριθμού των εισακτέων της τρέχουσας ακαδημαϊκής χρονιάς. Οι εισακτέοι ήταν 90, συνεπώς εισάγονται 12Χ90:100=10,8 δηλαδή 11 υποψήφιοι. Μετά την αποκάλυψη των ονομάτων και τη σύνταξη του καταλόγου των βαθμολογιών στα τρία μαθήματα που εξετάστηκαν, προέκυψε η εξής σειρά επιτυχόντων:

ΑΡΙΘ. ΑΣΤ.ΤΑΥΤ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. ΑΖ **3923 57.5

2. AM **3549 55.5

3. ΑΕ **1343 54.5

4. ΑΚ **4904 54.5

5. ΑΗ **3907 54

6. ΑΗ **1449 53.5

7. ΑΗ **7591 50

8. ΑΖ **3257 49

9. Χ **4734 49

10.ΑΝ **9522 46.5

11.ΑΗ **3121 45.5

12.ΑΕ **6071 45.5

13.ΑΚ **2813 45.5

Επισημαίνεται ότι λόγω ισοψηφίας στην τελευταία θέση, εισήχθησαν 13 άτομα.

Παρακαλούνται οι επιτυχόντες να προσέλθουν με την αστυνομική τους ταυτότητα στη Γραμματεία του Τμήματος από 19 έως 22 Δεκεμβρίου 2018 και ώρες 8.00-13.00 για την εγγραφή τους στο εξάμηνο.

Κατηγορίες: Γενικές Ανακοινώσεις | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

Comments are closed.