Ανακοίνωση_Καθομολόγηση υποψηφίων Διδακτόρων και αναγόρευση σε Διδάκτορες του Τμήματος

01/06/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται ότι η επικείμενη δημόσια συνεδρίαση της Συνέλευσης του Τμήματος Κτηνιατρικής, αριθμ. 675/2-6-2021, με μοναδικό θέμα Ημερήσιας Διάταξης «Καθομολόγηση υποψηφίων Διδακτόρων και αναγόρευση σε Διδάκτορες του Τμήματος», θα μεταδοθεί ζωντανά στη διεύθυνση: https://it.auth.gr/el/node/1462 . Ώρα έναρξης μετάδοσης: 10.00

Από τη Γραμματεία

Κατηγορίες: Διδακτορικές Διατριβές, Εκδηλώσεις | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

Comments are closed.