Ανακοίνωση

02/03/2018

Οι εργαστηριακές ασκήσεις του μαθήματος «ΠΑΡΑΣΙΤΟΛΟΓΙΑ-ΠΑΡΑΣΙΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ I» θα αρχίσουν στις 05/03/2018, ημέρα Δευτέρα, σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

1ο

 

Ομάδα Β
5/3, 9-11 πμ.
Ομάδα Γ
6/3, 9-11 πμ
Ομάδα Δ
7/3, 9-11 πμ
Ομάδα Α
8/3, 9-11 πμ
2ο Ομάδα Β
13/3, 9-11 πμ.
Ομάδα Γ
14/3, 9-11 πμ.
Ομάδα Δ
15/3, 9-11 πμ.
Ομάδα Α
15/3, 3-5 μμ.
3ο Ομάδα Γ
20/3, 9-11 πμ.
Ομάδα Β
20/3, 3-5 μμ.
Ομάδα Δ
21/3, 9-11 πμ.
Ομάδα Α
21/3, 3-5 μμ.
4ο Ομάδα Β
26/3, 11πμ.-1μμ.
Ομάδα Γ
27/3, 9-11 πμ
Ομάδα Δ
28/3, 9-11 πμ
Ομάδα Α
29/3, 9-11 πμ
5ο Ομάδα Β
16/4, 9-11 πμ.
Ομάδα Γ
16/4, 3-5 μμ.
Ομάδα Δ
17/4, 9-11 πμ.
Ομάδα Α
17/4, 3-5 μμ.
6ο Ομάδα Δ
18/4, 9-11 πμ.
Ομάδα Α
18/4, 3-5 μμ.
Ομάδα Β
19/4, 9-11 πμ.
Ομάδα Γ
19/4, 3-5 μμ.
7ο Ομάδα Β
23/4, 9-11 πμ.
Ομάδα Γ
23/4, 3-5 μμ.
Ομάδα Α
24/4, 9-11 πμ.
Ομάδα Δ
24/4, 3-5 μμ.
8ο Ομάδα Δ
25/4, 9-11 πμ.
Ομάδα Α
25/4, 3-5 μμ.
Ομάδα Γ
26/4, 9-11 πμ.
Ομάδα Β
26/4, 3-5 μμ.

Ανάλυση εργαστηρίων

1ο Κρυπτοσποριδίωση: μεθοδολογία εξέτασης των κοπράνων για ωοκύστεις Cryptosporidium spp.
Αιμοπρωτόζωα – Αναζήτηση σε επιχρίσματα αίματος – Μέθοδος Giemsa.

2ο Μακροσκοπική επίδειξη τρηματωδών-κεστωδών παρασίτων μηρυκαστικών και πτηνών.

3οΜακροσκοπική επίδειξη νηματωδών παρασίτων μηρυκαστικών και πτηνών.

4ο Εξέταση κοπράνων με τη μέθοδο καθίζησης (Teleman).

5ο Εξέταση κοπράνων με τη μέθοδο επίπλευσης (Faust).

6ο Τροποποιημένη μέθοδος Mc Master, κοπρανοκαλλιέργεια και μέθοδος Baermann.

7o Μακροσκοπική επίδειξη αρθρόποδων παρασίτων μηρυκαστικών και πτηνών.

8ο Επαναληπτική εργαστηριακή άσκηση.

Η ποδιά κατά τη διάρκεια των Εργαστηρίων είναι απαραίτητη.

Κατηγορίες: Ωρολόγιο Πρόγραμμα | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

Comments are closed.