Ανακοίνωση

27/08/2019

Οι εξετάσεις στο μάθημα «ΠΑΡΑΣΙΤΟΛΟΓΙΑ-ΠΑΡΑΣΙΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Ι» (ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ) περιόδου Σεπτεμβρίου θα γίνουν σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου 2019, γραπτά: 12:00 (Αμφ. Α,Β) και Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου 2019, πρακτικά: 9:00-15:00 (Εργαστήριο Παρασιτολογίας, σε ομάδες που θα  ανακοινωθούν).

Οι επιδείξεις των μακροσκοπικών παρασκευασμάτων θα γίνονται από τη Δευτέρα 9/9/19 έως και την Τρίτη 17/9/19, τις ώρες 10:00–14:00.

Οι επιδείξεις των μικροσκοπικών παρασκευασμάτων θα γίνουν τη Δευτέρα 16/9/19 και την Τρίτη 17/9/19, τις ώρες 10:00–14:00.

Όσοι από τους φοιτητές επιθυμούν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις, θα πρέπει να δηλώσουν το όνομά τους στο Εργαστήριο (1ος όροφος) μέχρι την Τρίτη 17/9/19, τις ώρες 10:00–14:00.


Οι εξετάσεις στο μάθημα «ΠΑΡΑΣΙΤΟΛΟΓΙΑ- ΠΑΡΑΣΙΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΙΙ» (ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ) περιόδου Σεπτεμβρίου θα γίνουν σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου 2019, πρακτικά: 9:00-15:00 (Εργαστήριο Παρασιτολογίας, σε ομάδες που θα ανακοινωθούν) και Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2019, γραπτά: 12:00 (Αμφ. Α, Β).

Οι επιδείξεις των μακροσκοπικών παρασκευασμάτων θα γίνονται από την Τετάρτη 11/9/19 έως και την Πέμπτη 19/9/19, τις ώρες 10:00–14:00.

Οι επιδείξεις των μικροσκοπικών παρασκευασμάτων θα γίνουν την Τετάρτη 18/9/19 και την Πέμπτη 19/9/19, τις ώρες 10:00–14:00.

Όσοι από τους φοιτητές επιθυμούν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις, θα πρέπει να δηλώσουν το όνομά τους στο Εργαστήριο (1ος όροφος) μέχρι την Πέμπτη 19/9/19, τις ώρες 10:00–14:00.


Οι εξετάσεις στο μάθημα της Παρασιτολογίας (6Ι) (με κύκλους) και του παλαιού προγράμματος σπουδών (έτος εισαγωγής έως 2002) περιόδου Σεπτεμβρίου θα γίνουν σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου 2019, γραπτά: 12:00 (Αμφ. Α,Β) και Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου 2019, πρακτικά: 9:00-15:00 (Εργαστήριο Παρασιτολογίας, σε ομάδες που θα  ανακοινωθούν).

Οι επιδείξεις των μακροσκοπικών παρασκευασμάτων θα γίνονται από Δευτέρα 9/9/19 έως και Τρίτη 17/9/19, τις ώρες 10:00–14:00.

Οι επιδείξεις των μικροσκοπικών παρασκευασμάτων θα γίνουν τη Δευτέρα 16/9/19 και την Τρίτη 17/9/19, τις ώρες 10:00–14:00.

Όσοι από τους φοιτητές επιθυμούν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις, θα πρέπει να δηλώσουν το όνομά τους στο Εργαστήριο (1ος όροφος) μέχρι την Τρίτη 17/9/19, τις ώρες 10:00–14:00.


Οι εξετάσεις στο μάθημα των Παρασιτικών Νοσημάτων (6ΙΙ) (με κύκλους) και του Παλαιού Προγράμματος Σπουδών (έτος εισαγωγής έως 2002) περιόδου Σεπτεμβρίου θα γίνουν σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου 2019, πρακτικά: 9:00-15:00 (Εργαστήριο Παρασιτολογίας, σε ομάδες που θα  ανακοινωθούν) και Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2019, γραπτά: 12:00 (Αμφ. Α, Β).

Οι επιδείξεις των μικροσκοπικών παρασκευασμάτων θα γίνουν την Τετάρτη 18/9/19 και την Πέμπτη 19/9/19, τις ώρες 10:00–14:00.

Όσοι από τους φοιτητές επιθυμούν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις, θα πρέπει να δηλώσουν το όνομά τους στο Εργαστήριο (1ος όροφος) μέχρι την Πέμπτη 19/9/19, τις ώρες 10:00–14:00.

Κατηγορίες: Εξεταστική | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

Comments are closed.