Ανακοίνωση

10/01/2019

Οι εξετάσεις στο μάθημα «ΠΑΡΑΣΙΤΟΛΟΓΙΑ-ΠΑΡΑΣΙΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Ι» (ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ) περιόδου Ιανουαρίου θα γίνουν σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

την Πέμπτη 7 Φεβρουαρίου 2019 πρακτικά: 9:00-15:00 (Εργαστήριο Παρασιτολογίας, σε ομάδες που θα ανακοινωθούν)
την Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου 2019 γραπτά: 9:00 (Αμφ. Β)

Οι επιδείξεις των μακροσκοπικών παρασκευασμάτων θα γίνονται από την Τετάρτη 23/1/19 έως και την Παρασκευή 1/2/19, εκτός της Τετάρτης 30/1/19 (Αργία Τριών Ιεραρχών), τις ώρες 10:00–14:00. Οι επιδείξεις των μικροσκοπικών παρασκευασμάτων θα γίνουν την Πέμπτη 31/1/19 και την Παρασκευή 1/2/19, τις ώρες 10:00–14:00.

Όσοι από τους φοιτητές επιθυμούν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις, θα πρέπει να δηλώσουν το όνομά τους στο Εργαστήριο (1ος όροφος) μέχρι την Παρασκευή 1/2/19, τις ώρες 10:00–14:00.


Οι εξετάσεις στο μάθημα «ΠΑΡΑΣΙΤΟΛΟΓΙΑ-ΠΑΡΑΣΙΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΙΙ» (ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ) περιόδου Ιανουαρίου θα γίνουν σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

την Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου 2019 γραπτά: 09:00 (Αμφ. Α, Β)
την Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2019 πρακτικά: 9:00-15:00(Εργαστήριο Παρασιτολογίας, σε ομάδες που θα ανακοινωθούν)

Οι επιδείξεις των μακροσκοπικών παρασκευασμάτων θα γίνονται από τη Δευτέρα 4/2/19 έως και την Τρίτη 12/2/19, εκτός της Πέμπτης 7/2/19, τις ώρες 10:00–14:00. Οι επιδείξεις των μικροσκοπικών παρασκευασμάτων θα γίνουν τη Δευτέρα 11/2/19 και την Τρίτη 12/2/19, τις ώρες 10:00–14:00.

Όσοι από τους φοιτητές επιθυμούν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις, θα πρέπει να δηλώσουν
το όνομά τους στο Εργαστήριο (1ος όροφος) μέχρι την Παρασκευή 8/2/19, τις ώρες 10:00–14:00.


Οι εξετάσεις στο μάθημα της Παρασιτολογίας (6 Ι) (με κύκλους) και του παλαιού προγράμματος σπουδών (έτος εισαγωγής έως 2002) περιόδου Ιανουαρίου θα γίνουν σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

την Πέμπτη 7 Φεβρουαρίου 2019 γραπτά: 09:00 (Αμφ. Α, Β)
την Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου 2019 πρακτικά: 9:00-15:00 (Εργαστήριο Παρασιτολογίας, σε ομάδες που θα ανακοινωθούν)

Οι επιδείξεις των μακροσκοπικών παρασκευασμάτων θα γίνονται από την Τετάρτη 23/1/19 έως και την Παρασκευή 1/2/19, εκτός της Τετάρτης 30/1/19 (Αργία Τριών Ιεραρχών), τις ώρες 10:00–14:00. Οι επιδείξεις των μικροσκοπικών παρασκευασμάτων θα γίνουν την Πέμπτη 31/1/19 και την Παρασκευή 1/2/19, τις ώρες 10:00–14:00.

Όσοι από τους φοιτητές επιθυμούν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις πρέπει να δηλώσουν το όνομά τους στο Εργαστήριο (1ος όροφος) μέχρι την Παρασκευή 1/2/19, τις ώρες 10:00–14:00.


Οι εξετάσεις στο μάθημα των Παρασιτικών Νοσημάτων (6 ΙΙ) (με κύκλους) και του Παλαιού Προγράμματος Σπουδών (έτος εισαγωγής έως 2002) περιόδου Ιανουαρίου θα γίνουν σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

την Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου 2019 γραπτά: 09:00 (Αμφ. Α, Β)
την Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2019 πρακτικά: 9:00-15:00(Εργαστήριο Παρασιτολογίας, σε ομάδες που θα ανακοινωθούν)

Οι επιδείξεις των μικροσκοπικών παρασκευασμάτων θα γίνουν τη Δευτέρα 11/2/19 και την Τρίτη 12/2/19, τις ώρες 10:00–14:00.

Όσοι από τους φοιτητές επιθυμούν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις, θα πρέπει να δηλώσουν
το όνομά τους στο Εργαστήριο (1ος όροφος) μέχρι την Παρασκευή 8/2/19, τις ώρες 10:00–14:00.

Κατηγορίες: Εξεταστική | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

Comments are closed.