Ανακοίνωση

26/11/2018

Τα εργαστήρια του μαθήματος επιλογής “Τοπογραφική – Κλινική Ανατομική” θα πραγματοποιηθούν τις εξής ημέρες και ώρες στις Αίθουσες Ανατομών του Εργαστηρίου Ανατομικής, Ιστολογίας και Εμβρυολογίας (ισόγειο παλαιού κτιρίου).

1ο εργαστήριο:
Ομάδα Α 10:00 – 11:00, 14/01/2018
Ομάδα Β1 11:00 – 12:00, 14/01/2018
Ομάδα Β2 10:00 – 11:00 16/01/2018
Ομάδα Γ 11:00 – 12:00 16/01/2018

2ο εργαστήριο:
Ομάδα Α 10:00 – 11:00, 15/01/2018
Ομάδα Β1 11:00 – 12:00, 15/01/2018
Ομάδα Β2 10:00 – 11:00 17/01/2018
Ομάδα Γ 11:00 – 12:00 17/01/2018

Η παρουσία και στα δύο εργαστήρια είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ.

Η σύνθεση των ομάδων έχει ως εξής:
Ομάδα Α: φοιτητές 5ου εξαμήνου που επιλέχθηκαν για το μάθημα
Ομάδα Β1: φοιτητές 7ου εξαμήνου που επιλέχθηκαν για το μάθημα (από Αναστασιάδης Κωνσταντίνος έως και Μελεμενή Νικολέτα)
Ομάδα Β2: φοιτητές 7ου εξαμήνου που επιλέχθηκαν για το μάθημα (από Μπούκα Ευθαλία έως και Χατζημάνου Τρύφων)
Ομάδα Γ: φοιτητές 9ου ΚΑΙ 11ου εξαμήνου που επιλέχθηκαν για το μάθημα

Κατηγορίες: Ωρολόγιο Πρόγραμμα | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

Comments are closed.