Ανακοίνωση

24/10/2019

5ο εξάμηνο (Προπαιδευτική Παθολογία, Μαιευτική και Χειρουργική)
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΡΑΜΜΑΤΩΝ – ΡΑΦΩΝ

Πίνακας με το κυλιόμενο πρόγραμμα ασκήσεων στο αντικείμενο των “Ραμμάτων – ραφών” για το μάθημα Προπαιδευτική Παθολογία, Μαιευτική και Χειρουργική των φοιτητών του 5ου εξαμήνου για την Πέμπτη 16/1/2020 και την Παρασκευή 17/1/2020. Στους πίνακες αναφέρονται λεπτομερώς η ομάδα, η μέρα, η ώρα έναρξης και ο χώρος των ασκήσεων που θα πραγματοποιηθούν. ΠΡΟΣΟΧΗ! Η μέρα και η ώρα έναρξης διαφέρουν ανάλογα με την ομάδα.

Ονόματα φοιτητών της κάθε ομάδας. ΠΡΟΣΟΧΗ Η ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΑΥΣΤΗΡΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΉ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ – ΑΛΛΑΓΕΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΦΙΚΤΕΣ ΚΑΘΏΣ Η ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΠΡΟΠΛΑΣΜΑΤΑ. Σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών η καταγραφή όσων απουσιάζουν είναι υποχρεωτική.

Κατηγορίες: Ωρολόγιο Πρόγραμμα | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

Comments are closed.