Ανακοίνωση

17/03/2018

Πληροφορίες για το περιεχόμενο και τις ομάδες εργασίας του μαθήματος επιλογής “Λοιμώδη Νοσήματα Ιδιαίτερης σημασίας για την Ελλάδα” του 6ου εξαμήνου για το εαρινό εξάμηνο 2018 με τον καθηγητή Σ. Κρήτα μπορείτε να βρείτε στο elearning.

Κατηγορίες: Ωρολόγιο Πρόγραμμα | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

Comments are closed.