Ανακοίνωση της Ένωσης Γυναικών Πανεπιστημιακών Ιαπωνίας (Japanese Association of University Women – JAUW) σχετικά με τη χορήγηση δύο (2) υποτροφιών σε γυναίκες

05/02/2020

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί ανακοίνωση της Ένωσης Γυναικών Πανεπιστημιακών Ιαπωνίας (Japanese Association of University Women – JAUW) σχετικά με τη χορήγηση δύο (2) υποτροφιών σε γυναίκες, κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (Master’s) και άνω, ηλικίας έως 45 ετών, για την πραγματοποίηση έρευνας, διάρκειας 4 έως 6 μηνών, το διάστημα μεταξύ Οκτωβρίου 2020 και Μαρτίου 2021.

Προθεσμία παραλαβής της αίτησης και του φακέλου δικαιολογητικών, στα οποία περιλαμβάνεται επιστολή αποδοχής από ερευνητικό/πανεπιστημιακό ίδρυμα της Ιαπωνίας, είναι η 31η Μαρτίου 2020

Κατηγορίες: Υποτροφίες | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

Comments are closed.