Ανακοίνωση μαθήματος «Οικολογία και Προστασία Περιβάλλοντος»

11/11/2019

Στα πλαίσια των υποχρεωτικών Εργαστηρίων του μαθήματος «Οικολογία και Προστασία Περιβάλλοντος» οι φοιτητές του 5ου εξαμήνου οφείλουν να βρίσκονται στο χώρο του γραφείου του κτηνιάτρου της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής τη 13η Νοεμβρίου 2019 σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

9:00 π.μ. ΑΓΟΡΑΣΤΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ ΓΡΟΥΤΙΔΟΥ
9:45 π.μ. ΔΟΥΛΙΑΝΑΚΗ ΕΩΣ ΚΑΙ ΚΟΛΤΣΑΚΗ
10:30 π.μ. ΚΟΜΠΟΥΛΗ ΕΩΣ ΚΑΙ ΜΑΡΚΟΥ
11:15 π.μ. ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΠΠΑΣ
12:00 π.μ. ΠΑΡΟΥΤΗ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΙΑΓΚΟΥ
12:45 μ.μ. ΤΡΙΚΟΙΛΗ ΕΩΣ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

Οι ώρες έναρξης τηρούνται αυστηρά και δεν επιτρέπονται αλλαγές μεταξύ των ομάδων.

Κατηγορίες: Γενικές Ανακοινώσεις | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

Comments are closed.