Ανακοίνωση Εργ. Ζωοτεχνίας

20/01/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι Πρακτικές Εξετάσεις των μαθημάτων «ΕΙΔΙΚΗ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑ Ι» του Νέου
Προγράμματος Σπουδών και του 4ου Κύκλου IV (που αφορούν το Εργαστήριο
Ζωοτεχνίας), θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 21/1/2020 και ώρα 12:00
στην Αίθουσα Διδασκαλίας του Εργαστηρίου Ζωοτεχνίας.

Οι Πρακτικές Εξετάσεις των μαθημάτων «ΕΙΔΙΚΗ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑ ΙI» του Νέου
Προγράμματος Σπουδών και του 4ου Κύκλου III, θα πραγματοποιηθούν την
Τετάρτη 29/1/2020 και ώρα 12:00 στην Αίθουσα Διδασκαλίας του
Εργαστηρίου Ζωοτεχνίας.

Από τη Διεύθυνση του Εργαστηρίου

Κατηγορίες: Γενικές Ανακοινώσεις, Εξεταστική | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

Comments are closed.