Ανακοίνωση για τη λειτουργία του ΕΛΚΕ ΑΠΘ

12/03/2020

Αγαπητές συναδέλφισσες, Αγαπητοί συνάδελφοι,

Μετά την έκδοση της ΚΥΑ (Αριθμ. Δ1α/ΓΠ. οικ. 16838, αρ. φύλλου 783/10-3-2020) και τις ανακοινώσεις των Πρυτανικών Αρχών του Ιδρύματός μας, σας ενημερώνουμε ότι η ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ ΑΠΘ θα συνεχίσει να λειτουργεί, λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα προστασίας για τις/τους εργαζόμενες/ους και τις/τους επισκέπτριες/ες με στόχο τη μείωση της εξάπλωσης του κορωνοϊού.
Η υπηρεσία θα εξυπηρετεί την πανεπιστημιακή κοινότητα με τρόπο ώστε να είναι ελάχιστες οι επισκέψεις στους χώρους των γραφείων του ΚΕΔΕΑ, κάνοντας χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που καλύπτουν πλέον σχεδόν όλες τις διαδικασίες.

Συγκεκριμένα οι αλλαγές στη λειτουργία της ΜΟΔΥ είναι οι ακόλουθες:

1. Όλες οι διαδικασίες που μπορούν να υλοποιηθούν από τις/τους ΕΥ ηλεκτρονικά, θα υλοποιούνται υποχρεωτικά με αυτό τον τρόπο.
2. Για τις διαδικασίες που δε δύναται να υλοποιηθούν ηλεκτρονικά, θα διαμορφωθεί χώρος στο ισόγειο για τη διεκπεραίωση τους.
3. Τα αιτήματα πληρωμής με χειρόγραφα παραστατικά θα υποβάλλονται και θα ελέγχονται μέσω του WebResCom. Με την ολοκλήρωση του ελέγχου η/ο ΕΥ θα λαμβάνει ενημέρωση προκειμένου να υποβάλλει τα πρωτότυπα παραστατικά στο ισόγειο του ΚΕΔΕΑ.
4. Αποκλειστικά οι συμβάσεις απασχόλησης θα εκτυπώνονται, θα υπογράφονται και θα παραλαμβάνονται στο ισόγειο, καθημερινά μεταξύ 10:00-12:00.
5. Οι συμβάσεις χρηματοδότησης θα κατατίθενται και θα παραλαμβάνονται κατόπιν ραντεβού με το προσωπικό του Γραφείου 204 στο ισόγειο.
6. Η ενημέρωση και η συμβουλευτική θα γίνεται μόνο τηλεφωνικά και ηλεκτρονικά.

Συνημμένα μπορείτε να βρείτε οδηγίες για τις συναλλαγές που δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν μέσω του WebResCom.

Με εκτίμηση,
Ευστράτιος Στυλιανίδης
Αντιπρύτανης Έρευνας & Διά Βίου Εκπαίδευσης
Πρόεδρος ΕΛΚΕ ΑΠΘ

Οδηγίες για κάθε τμήμα

Κατηγορίες: Γενικές Ανακοινώσεις | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

Comments are closed.