“Ανακάλυψε την Ευρώπη” -Discover EU

18/11/2019

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόκειται να επιλέξει νέους και νέες που θα πρέπει να είναι 18 ετών στις 31 Δεκεμβρίου 2019, δηλαδή να έχουν γεννηθεί μεταξύ 1ης Ιανουαρίου 2001 και 31ης Δεκεμβρίου 2001, στους/στις οποίους/-ες θα χορηγήσει ταξιδιωτικές κάρτες για να ταξιδέψουν -κατά κανόνα σιδηροδρομικώς- και να γνωρίσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση από την 1η Απριλίου 2020 έως τις 31 Οκτωβρίου 2020, για μέγιστο χρονικό διάστημα ενός μήνα.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά έως τις 28 Νοεμβρίου 2019 (12:00, ώρα Κεντρικής Ευρώπης) στην Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας

Περισσότερα: Τμήμα Σπουδών ΑΠΘ

Κατηγορίες: Φοιτητικά | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

Comments are closed.