Ίδρυμα Τεχνολογίας & ΄Ερευνας (ΙΤΕ)_Προκήρυξη για Βραβείο Εξαίρετης Πανεπιστημιακής Διδασκαλίας για το έτος 2020 στον τομέα των Βιοϊατρικών Επιστημών

12/05/2020

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας & ΄Ερευνας (ΙΤΕ), έχει αναρτήσει Προκήρυξη για το Βραβείο Εξαίρετης
Πανεπιστημιακής Διδασκαλίας για το έτος 2020 στον τομέα των Βιοϊατρικών
Επιστημών

ΙΤΕ_ΒΞΠ_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_2020

Κατηγορίες: Γενικές Ανακοινώσεις | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

Comments are closed.