Σας καλωσορίζουμε στον ιστότοπο του Τμήματος Κτηνιατρικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Στις ιστοσελίδες θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για το ιστορικό και τη διοίκηση του Τμήματος, τα Εργαστήρια και τις Κλινικές που λειτουργούν, το ερευνητικό έργο που διεξάγεται σε κάθε τομέα, και το Πρόγραμμα Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών που προσφέρει.

Επίσης παρέχονται πληροφορίες που αφορούν τους φοιτητές ή όσους θέλουν να φοιτήσουν στο Τμήμα, καθώς και πληροφορίες Γραμματείας και στοιχεία επικοινωνίας με το Τμήμα. Το κοινό μπορεί να ενημερωθεί για τη λειτουργία και τις υπηρεσίες των Κλινικών, και για τις δραστηριότητες του Τμήματος και την Κτηνιατρική Επιστήμη, επιλέγοντας τους σύνδεσμους των Χρήσιμων Πληροφοριών.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

Ανακοίνωση

01/06/2018

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί η ανακοίνωση της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης σχετικά με τη χορήγηση 2 υποτροφιών, δια της Έδρας Εβραϊκών Σπουδών του ΑΠΘ.

Οι υποτροφίες απευθύνονται σε εν ενεργεία φοιτητές/-τριες και απόφοιτους/-ες οποιουδήποτε Τμήματος του ΑΠΘ και αφορούν είτε σε πρωτότυπη και ανέκδοτη μελέτη που αναδεικνύει πτυχές της ιστορίας και του πολιτισμού της Κοινότητας καθώς και του υλικού του Ιστορικού Αρχείου και των Συλλογών του Μουσείου της (Υποτροφία “Αλμπέρτος Ναρ”) είτε αριστεία στην παρακολούθηση των μαθημάτων της Έδρας (Υποτροφία “Ανδρέας Σεφιχά”).

Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως τις 31 Αυγούστου 2018 στην έδρα Εβραϊκών Σπουδών του ΑΠΘ.

Κατηγορίες: Υποτροφίες | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

Υποτροφίες

24/05/2018

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί το έγγραφο 83707/Ζ1/22.5.2018 του ΥΠΠΕΘ και συνοπτική ανακοίνωση (θέσεις, προϋποθέσεις, ύψος και διάρκεια χορηγίας) σχετικά με την προκήρυξη διαγωνισμού για την ανάδειξη υποτρόφων από τα έσοδα κληροδοτημάτων της αμέσου διαχείρισης του Υπουργείου Οικονομικών, που αφορούν σε Έλληνες και Ελληνίδες, τη ιθαγένεια ή τη καταγωγή, ηλικίας έως 36 ετών και οι οποίοι/-ες είναι εγγεγραμμένοι/-ες και φοιτούν έως και το 4ο εξάμηνο των προπτυχιακών τους σπουδών κατά το ακαδημαϊκό έτος για το οποίο χορηγείται η υποτροφία (2017-2018).

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά, έως τις 20 Ιουλίου 2018, στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας (Ψ.Υ.ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ.) με τους κωδικούς που έχουν πιστοποιημένοι χρήστες του Taxisnet.

Κατηγορίες: Υποτροφίες | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

Υποτροφίες για την εκμάθηση της αραβικής γλώσσας

24/05/2018

Χορήγηση 2 υποτροφιών για την εκμάθηση της αραβικής γλώσσας από το Language Teaching Centre του Πανεπιστημίου του Κουβέιτ για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 (3 εξάμηνα).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η 9η Αυγούστου 2018.

Για περισσότερες πληροφορίες και τυχόν διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι/-ες πρέπει να απευθύνονται στο Τμήμα Δ (Φοιτητικών Θεμάτων & Υποτροφιών) της Δ/νσης Οργανωτικής & Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης του ΥΠΠΕΘ (τηλέφωνο: 210-3442404, email: foitmer.yp@minedu.gov.gr) ή στην Πρεσβεία της Ελλάδας στο Κουβέιτ (τηλέφωνο: +965 24817100 24817101, φαξ: +965 24817103).

Διαβιβαστικό
Πληροφορίες

Κατηγορίες: Υποτροφίες | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

Εξελίξεις καθηγητών και λεκτόρων

22/05/2018

Στη Συνέλευση του Τμήματος Κτηνιατρικής αριθμ. με το Οικείο Εκλεκτορικό Σώμα στις 11-1-2018, εξέλεξε τον κ. Θεόφιλο Πουταχίδη, στη βαθμίδα του καθηγητή «πρώτης βαθμίδας», με γνωστικό αντικείμενο «Παθολογική Ανατομική» στον Τομέα Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημάτων και Παθολογικής Ανατομικής.


Στη Συνέλευση του Τμήματος Κτηνιατρικής αριθμ. με το Οικείο Εκλεκτορικό Σώμα στις 11-1-2018, εξέλεξε τον κ. Πασχάλη Φορτομάρη, στη βαθμίδα του καθηγητή «πρώτης βαθμίδας», με γνωστικό αντικείμενο «Ζωική Παραγωγή» στον Τομέα Ζωικής Παραγωγής, Ιχθυολογίας, Οικολογίας και Προστασίας Περιβάλλοντος.


Στη Συνέλευση του Τμήματος Κτηνιατρικής αριθμ. με το Οικείο Εκλεκτορικό Σώμα στις 11-1-2018, εξέλεξε τον κ. Παναγιώτη-Δημήτριο Κατσούλο, στη βαθμίδα του Επίκουρου καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Παθολογία Μηρυκαστικών» στον Τομέα Κλινικών.


Στη Συνέλευση του Τμήματος Κτηνιατρικής αριθμ. με το Οικείο Εκλεκτορικό Σώμα στις 9-1-2018 εξέλεξε τον κ. Εμμανουήλ Καλαϊτζάκη, στη βαθμίδα του Επίκουρου καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Παθολογία Μηρυκαστικών» στον Τομέα Κλινικών.


Στη Συνέλευση του Τμήματος Κτηνιατρικής αριθμ. με το Οικείο Εκλεκτορικό Σώμα στις 9-1-2018 εξέλεξε τον κ. Παναγιώτη Τάσση στη βαθμίδα του Επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Παθολογία και Φυσιοπαθολογία της Αναπαραγωγής του Χοίρου» στον Τομέα Κλινικών.


Η συνεδρίαση της Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής στις 20-4-2016, μονιμοποίησε τον κ. Ζερβό Ιωάννη, στη βαθμίδα του Επίκουρου καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Κτηνιατρική Φυσιολογία» στον Τομέα Δομής και Λειτουργίας Ζωικών Οργανισμών.


Η συνεδρίαση της Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής στις 20-4-2016, μονιμοποίησε τον κ. Καζάκο Γεώργιο, στη βαθμίδα του Επίκουρου καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Κτηνιατρική Χειρουργική-Εντατική Θεραπεία» στον Τομέα Κλινικών.


Η συνεδρίαση της Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής στις 15-9-2016, εξέλεξε τον κ. Σπυρίδωνα Κρήτα, στη βαθμίδα του καθηγητή «πρώτης βαθμίδας», με γνωστικό αντικείμενο «Μικροβιολογία και Λοιμώδη Νοσήματα» στον Τομέα Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημάτων και Παθολογικής Ανατομικής.

Κατηγορίες: Εξελίξεις μελών ΔΕΠ | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

Ανακοίνωση

21/05/2018

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί ανακοίνωση σχετικά με ετήσιο διαγωνισμό πρωτότυπων επιστημονικών μελετών, επιπέδου διδακτορικής διατριβής ή ανάλογου, σε συγκεκριμένες κατ’ έτος θεματικές, με χρηματικό έπαθλο ανά θεματική το ποσό των 2.500 Ευρώ.

Έχουν ανακοινωθεί οι θεματικές για τα έτη 2019 και 2020, με προθεσμία υποβολής την 1η Μαρτίου του αντίστοιχου έτους.

Κατηγορίες: Υποτροφίες | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

Υποτροφία

15/05/2018

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί ανακοίνωση σχετικά τη χορήγηση δύο (2) υποτροφιών, σε φοιτητές/-τριες ή πτυχιούχους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, που έχουν γνώση ή διδάσκονται την αραβική γλώσσα, για την παρακολούθηση 8μηνου γλωσσικού προγράμματος, με την επιτυχή ολοκλήρωση του οποίου απονέμεται Επικυρωμένο Πιστοποιητικό Αραβικής Γλωσσομάθειας, στο οποίο θα αναγράφεται η διάρκεια της εκπαίδευσης και ο βαθμός αποφοίτησης. Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων Μορφωτικό Κέντρο της Πρεσβείας της Αιγύπτου στην Αθήνα είναι η 30η Μαϊου 2018.

Κατηγορίες: Υποτροφίες | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

2η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛΙΔΕΚ για Υποψήφιους Διδάκτορες

04/05/2018

Ο δεύτερος κύκλος της δράσης με τίτλο «2η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛΙΔΕΚ για Υποψήφιους Διδάκτορες» έχει ανακοινωθεί. Λεπτομέρειες και πληροφορίες για την επικείμενη προκήρυξη μπορείτε να βρείτε στον σύνδεσμο http://www.elidek.gr/call/2i-prokiryxi-ypotrofion-elidek-gia-ypopsifioys-didaktores/.

Απευθύνεται σε υποψήφιους διδάκτορες, των οποίων ο ορισμός της τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής τους έχει γίνει από 15/12/2016 και μετά και επιπλέον δεν έχουν παρέλθει 3 χρόνια από την απόκτηση του μεταπτυχιακού διπλώματος, για την δυνατότητα διεκδίκησης υποτροφίας με σκοπό την εκπόνηση της διδακτορικής τους διατριβής στην Ελλάδα, χρονικής διάρκειας το ανώτερο έως τριάντα έξι (36) διαδοχικούς μήνες.

Το Γραφείο Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, διοργανώνει εκδήλωση με σκοπό τη ενημέρωση των υποψηφίων διδακτόρων για την επικείμενη προκήρυξη. Η εκδήλωση θα λάβει χώρα στο Αμφιθέατρο Ι του Κέντρου Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (Κ.Ε.Δ.Ε.Α.) του ΑΠΘ, την Τρίτη 15 Μαΐου 2018 στις 10:00 π.μ.

Στην εκδήλωση θα παρουσιασθεί η πρόσκληση που αφορά τον 2ο κύκλο, στατιστικά στοιχεία που αφορούν τον 1ο κύκλο καθώς και χρήσιμες συμβουλές για τη συγγραφή της ερευνητικής πρότασης.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Πληροφορίες: Κόζαρης Ι. τηλ. 2310996840

Η υποβολή των αιτήσεων είναι δυνατή από τη 15η Ιουνίου 2018 και ώρα 3 μ.μ. έως και την 20ή Ιουλίου 2018 και ώρα 3 μ.μ.

Κατηγορίες: Διδακτορικές Διατριβές, Υποτροφίες | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

Υποτροφίες

04/05/2018

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί αναλυτική ανακοίνωση, με ενεργούς συνδέσμους προς όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, σχετικά με το πρόγραμμα υποτροφιών του ΥΠΠΕΘ, για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19, στο πλαίσιο Διμερών Μορφωτικών Συμφωνιών με τις χώρες:

– Βέλγιο: 3 υποτροφίες γλώσσας

– Κροατία: 2 υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές/έρευνα και 2 υποτροφίες για θερινό σεμινάριο κροατικής γλώσσας και λογοτεχνίας

– Ουγγαρία: 2 υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα και 3 υποτροφίες για παρακολούθηση θερινού σεμιναρίου

– Σλοβακία: 15 μήνες υποτροφίας για έρευνα, με ελάχιστη διάρκεια 5 μήνες και μέγιστη διάρκεια 10 μήνες ανά ωφελούμενο/-η και 2 υποτροφίες για παρακολούθηση θερινού σεμιναρίου σλοβακικής γλώσσας και πολιτισμού

– Σλοβενία: 10 μήνες υποτροφίας σε προπτυχιακούς/-ές, απόφοιτους/-ες, μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/-τριες και Υ.Δ. για πραγματοποίηση μέρους των σπουδών τους υπό την επίβλεψη σλοβένου καθηγητή σε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Σλοβενίας, με ελάχιστη διάρκεια τους 3 μήνες και μέγιστη διάρκεια τους 10 μήνες ανά ωφελούμενο/-η

Τσεχία: 2 υποτροφίες για παρακολούθηση θερινού σεμιναρίου γλώσσας και πολιτισμού

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων διαφέρει ανά χώρα, με εύρος ημερομηνιών από την 1η έως την 27η Μαρτίου 2018.

Κατηγορίες: Υποτροφίες | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

Υποτροφία

27/04/2018

Σε συνέχεια της 26146/Ζ1/14.2.2018 Υ.Α. με την οποία προκηρύχτηκε το πρόγραμμα υποτροφιών χωρών της αλλοδαπής σε Έλληνες και Ελληνίδες υπηκόους, στο πλαίσιο διμερών μορφωτικών συμφωνιών, στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί η συμπληρωματική προκήρυξη, με ενεργούς συνδέσμους προς όλες τις απαραίτητες πληφορορίες, σχετικά με τις χώρες:

Αλβανία: 2 υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές και έρευνα, διάρκειας δέκα (10) μηνών η καθεμιά, 2 υποτροφίες για πανεπιστημιακές σπουδές, διάρκειας δώδεκα (12) μηνών η καθεμιά, 2 υποτροφίες για θερινό σχολείο αλβανικής γλώσσας και πολιτισμού, με προθεσμία υποβολής αιτήσεων την 7η Μαϊου 2018

Βουλγαρία: 1 υποτροφία για προπτυχιακές σπουδές, 1 υποτροφία διάρκειας 10 μηνών για μεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα, 4 υποτροφίες για παρακολούθηση θερινού σεμιναρίου Γλώσσας, Ιστορίας και Πολιτισμού με προθεσμία υποβολής αιτήσεων την 7η Μαϊου 2018

Κύπρος: 2 υποτροφίες, διάρκειας ίσης με την ελάχιστη διάρκεια φοίτησης του μεταπτυχιακού προγράμματος των Δημόσιων Κυπριακών Πανεπιστημίων ή μέχρι δέκα (10) μήνες για έρευνα, 2 υποτροφίες διάρκειας μέχρι δέκα (10) μήνες για μεταπτυχιακές σπουδές σε έναν (1) μόνιμο εκπαιδευτικό από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση και σε έναν (1) μόνιμο εκπαιδευτικό από την δευτεροβάθμια εκπαίδευση για μεταπτυχιακές σπουδές στα Δημόσια Κυπριακά Πανεπιστήμια, με προθεσμία υποβολής αιτήσεων την 7η Μαϊου 2018

Ρουμανία: 3 υποτροφίες διάρκειας δέκα (10) μηνών ανά έτος η κάθε μία, για έναν πλήρη κύκλο προπτυχιακών σπουδών, 1 υποτροφία διάρκειας δέκα (10) μηνών για μεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα, 3 υποτροφίες για παρακολούθηση θερινών σεμιναρίων γλώσσας, λογοτεχνίας και πολιτισμού, με προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η 4η Μαϊου 2018

Κατηγορίες: Υποτροφίες | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

Ανακοίνωση

18/04/2018

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί ανακοίνωση σχετικά με προκήρυξη επιλογής υποτρόφων, χωρίς διαγωνισμό (με βαθμό πτυχίου τουλάχιστον Λίαν Καλώς), σε βάρος των εσόδων του κληροδοτήματος “ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ”, για μεταπτυχιακές σπουδές (δευτέρου και τρίτου κύκλου) ακαδημαϊκού έτους 2016-17, στο εσωτερικό (ΥΠΠΕΘ 55510/Ζ1/4.4.2018) και στο εξωτερικό (ΥΠΠΕΘ 55487/Ζ1/4.4.2018), σε πτυχιούχους Πανεπιστημίων της Ελλάδας, προτιμώμενων των πτυχιούχων Γεωργικών και Κτηνιατρικών Σχολών, καταγόμενους/-ες από την Πελοπόννησο, ηλικίας έως 36 ετών και εγγεγραμμένους/-ες σε εγκεκριμένο πρόγραμμα μεταπτυχιακών ή διδακτορικών σπουδών, σε Πανεπιστήμιο της Ελλάδας ή αντίστοιχα του εξωτερικού (αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ). Συμπεριλαμβάνονται οι εξ αποστάσεως σπουδές σε πανεπιστήμια του εξωτερικού.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας (Ψ.Υ.ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ.) έως τις 6 Ιουλίου 2018.

Κατηγορίες: Υποτροφίες | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

Ηλεκτρονική αξιολόγηση

17/04/2018

Ηλεκτρονική αξιολόγηση των διδασκόντων και των μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018

Αγαπητές φοιτήτριες, αγαπητοί φοιτητές,

Σας ενημερώνουμε ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία ηλεκτρονικής αξιολόγησης των διδασκόντων και των μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου του ακαδ. έτους 2017-2018.

Η συμμετοχή σας, και η αντικειμενική έκφραση της κρίσης σας, είναι απαραίτητες προκειμένου να εντοπισθούν τα θετικά στοιχεία, ή τυχόν προβλήματα, στην εφαρμογή του προγράμματος σπουδών και να βοηθήσετε το Τμήμα μας να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να βελτιωθεί η ποιότητα της εκπαίδευσης που σας παρέχεται.

Η προθεσμία είναι μέχρι τις 31/05/2018.

Παρακαλείστε να διαθέσετε λίγο από το χρόνο σας για την εν λόγω αξιολόγηση.

  • Μέσω της ιστοσελίδας της ΜΟ.ΔΙ.Π. μπορείτε να αξιολογήσετε τα μαθήματα που παρακολουθείτε το εαρινό εξάμηνο 2017-18, καθώς και τους αντίστοιχους διδάσκοντες.
  • Η είσοδός σας στο σύστημα αξιολόγησης γίνεται με τη χρήση του πανεπιστημιακού σας λογαριασμού.
  • Το πρόγραμμα έχει αναπτυχθεί έτσι, ώστε να διασφαλίζεται η ανωνυμία σας και να μην είναι δυνατή η ταυτοποίηση των απαντήσεών σας με κανέναν τρόπο και από κανέναν.
  • Στην ιστοσελίδα θα βρείτε και όλες τις απαραίτητες οδηγίες χρήσης  για τη διαδικασία της αξιολόγησης.

Κατηγορίες: Φοιτητικά | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

ITMO Summer Schools in St Petersburg, Russia

16/04/2018

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων έχει αναρτηθεί ανακοίνωση από το συνεργαζόμενο με το ΑΠΘ Πανεπιστήμιο ITMO University of Saint Petersburg, της Ρωσίας, που αφορά διοργάνωση διαφόρων Summer Schools το καλοκαίρι του 2018 και απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής (on line – σύμφωνα με τις παρεχόμενες πληροφορίες) είναι η 14 Μαΐου 2018.

Κατηγορίες: Φοιτητικά | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink