Αρχείο Κατηγορίας: Γενικές Ανακοινώσεις

Ψήφισμα

22/05/2018

Το Τμήμα Κτηνιατρικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας,
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
εκφράζει τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια του διακεκριμένου και αγαπητού συναδέλφου

 Βασίλειου Ελέζογλου

Ομότιμου Καθηγητή του Τμήματος Κτηνιατρικής,
ο οποίος επί πολλά έτη τίμησε το Τμήμα με το επιστημονικό
και το εκπαιδευτικό έργο του.

Τιμώντας την προσφορά και τη μνήμη του το Τμήμα Κτηνιατρικής

Ψ η φ ί ζ ει

– Να εκφραστούν τα θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά του.
– Να παραστούν οι συνάδελφοι του Τμήματος στην εξόδιο ακολουθία.
– Να αναρτηθεί το σχετικό ψήφισμα στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Κατηγορίες: Γενικές Ανακοινώσεις | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

Ημέρες Καριέρας Α.Π.Θ.

19/04/2018

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης διοργανώνει “Ημέρες Καριέρας 2018 Α.Π.Θ.” που θα πραγματοποιηθούν στις 21-23 Μαΐου 2018> στο Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) Α.Π.Θ.

Περισσότερες πληροφορίες στο σχετικό σύνδεσμο του ΔΑΣΤΑ.

Κατηγορίες: Γενικές Ανακοινώσεις | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

Ανακοίνωση

17/04/2018

Το Τμήμα Εξωτικών και Άγριων Ζώων προκηρύσσει 1 θέση μετεκπαιδευόμενου κτηνιάτρου, με διάρκεια εκπαίδευσης ενός έτους. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά (όχι απαραίτητα επικυρωμένα). Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, παρακαλώ, όπως απευθυνθείτε στο natakomn@vet.auth.gr.

Αναστασία Κομνηνού
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Δικαιολογητικά

  1. Αίτηση υποψηφιότητας (χορηγείτε σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή από την αναπληρώτρια καθηγήτρια Αν. Κομνηνού)
  2. Βιογραφικό σημείωμα (και τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα)
  3. Πτυχίο Κτηνιατρικής και αναλυτική βαθμολογία
  4. Φωτογραφία (έγχρωμη, ταυτότητας)
  5. Συστατικές επιστολές (τουλάχιστον δύο)
  6. Πιστοποιητικό ελληνομάθειας από επίσημο φορέα (για τους αλλοδαπούς)

Κατηγορίες: Γενικές Ανακοινώσεις | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

Ανακοίνωση

16/04/2018

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις αξιολογήσεις προτάσεων στο πλαίσιο των προγραμμάτων του ΙΚΥ, να εγγραφούν (αν δεν είναι ήδη εγγεγραμμένοι) στο «Μητρώο Αξιολογητών», που δημιουργήθηκε για την αξιολόγηση των ερευνητικών προτάσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ή να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους, στην περίπτωση που συμμετείχαν στην αξιολόγηση των ερευνητικών προτάσεων το πλαίσιο της Πρόσκλησης με κωδικό ΕΔΒΜ34 «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές».

Το ανωτέρω Μητρώο θα χρησιμοποιηθεί για την επικειμένη αξιολόγηση των προτάσεων στο πλαίσιο της Πράξης «Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας» – 2ος Κύκλος, που υλοποιείται από το ΙΚΥ.

Για την εγγραφή στο «Μητρώο Αξιολογητών» απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο χρήστης να είναι ενταγμένος στο Μητρώο Εκλεκτόρων της ΑΠΕΛΛΑ. Σημειώνεται ότι, για την πιστοποίηση και εγγραφή, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να χρησιμοποιηθεί το email που εγγράφηκαν οι ενδιαφερόμενοι στο Μητρώο Εκλεκτόρων της ΑΠΕΛΛΑ.

Η εγγραφή των αξιολογητών (ή η επικαιροποίηση των στοιχείων τους) στο εν λόγω Μητρώο πραγματοποιείται στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://edbm34.grnet.gr/EvaluationRegistry/, o οποίος θα είναι ενεργός μέχρι τις 24 Απριλίου 2018.

Επισημαίνεται ότι, οι αξιολογητές των προγραμμάτων του ΙΚΥ αμείβονται για το έργο τους (40,00 € ανά πρόταση) και υπόκεινται στις διατάξεις περί υποβολής δήλωσης πόθεν έσχες. Επιπροσθέτως, σας ενημερώνουμε ότι το σύνολο των πρόσθετων μηνιαίων αμοιβών από αξιολογήσεις δεν μπορεί να υπερβαίνει το μικτό ποσό ύψους 1.200,00 € και το συνολικό ετήσιο μικτό ποσό ύψους 2.400,00 €.

Τεχνική υποστήριξη αναφορικά με την ηλεκτρονική ένταξη στο Μητρώο παρέχεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: edbmreg@gmail.com.

Κατηγορίες: Γενικές Ανακοινώσεις | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

Εθελοντές δότες μυελού των οστών

14/03/2018

Το Ελληνικό Συμβούλιο Εκπαίδευσης στην Υποστήριξη της Ζωής (ΕΣΕΚΥΖ) σε συνεργασία με το ¨Χάρισε Ζωή” του ΚΕΔΜΟ (Κέντρο Ενημέρωσης και Προσέλκυσης Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών) διοργανώνει διήμερη εκδήλωση ενημέρωσης στους χώρους της Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ, για την ενίσχυση της συνεχούς προσπάθειας εύρεσης εθελοντών δοτών μυελού των οστών του Κέντρου. Η εκδήλωση θα διεξαχθεί το Σάββατο 17 Μαρτίου 2018 και ώρες 12:30-18:00 και την Κυριακή 18 Μαρτίου 2018 και ώρες 12:00-18:00 στα αμφιθέατρα Α΄ και Β΄ της Ιατρικής Σχολής.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6932 244473
Facebook page: cprthessaloniki

Κατηγορίες: Γενικές Ανακοινώσεις | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

Περιοδικό της Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας

12/02/2018

Νέα εποχή και νέες προοπτικές άνοιξαν από τον Ιανουάριο 2018 για το Περιοδικό της Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας με την ένταξή του στις ηλεκτρονικές εκδόσεις ePublishing του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης. Με τη νέα συνεργασία της ΕΚΕ και του ΕΚΤ, όλες οι διαδικασίες αξιολόγησης των επιστημονικών εργασιών που υποβάλλονται για δημοσίευση στο περιοδικό θα διενεργούνται online και αυτοματοποιημένα όπως στα περισσότερα διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Μπορείτε να υποβάλετε τις ερευνητικές σας εργασίες χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/jhvms/index

Κατηγορίες: Γενικές Ανακοινώσεις | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

Στεγαστικό επίδομα

20/09/2017

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε η με αριθ. 140832/Ζ1/25-8-17 (Β΄ 2993) ΚΥΑ «Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος στους φοιτητές των Ιδρυμάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης» κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 10 του ν. 3220/2004, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις που αφορούν στη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2016-17 θα υποβάλλονται από την Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2017 έως και την Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2017, μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων https://stegastiko.minedu.gov.gr, στην ειδική εφαρμογή για το στεγαστικό επίδομα. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης είναι ο φοιτητής για τον οποίο χορηγείται το επίδομα να είναι Έλληνας υπήκοος ή υπήκοος άλλης χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να είναι κάτοχος Ακαδημαϊκής Ταυτότητας σε ισχύ και να είναι και κάτοχος Α.Φ.Μ. Διευκρινίζεται ότι η υπηκοότητα αφορά μόνο στο πρόσωπο του φοιτητή και όχι στων γονέων ή κηδεμόνων αυτού.

Εγκύκλιος

Κατηγορίες: Γενικές Ανακοινώσεις, Φοιτητικά | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink