http://www.abdulaporn.com

Αρχείο Κατηγορίας: Φοιτητικά

Summer University

30/11/2017

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων έχει αναρτηθεί ανακοίνωση που αφορά πρόσκληση σε φοιτήτριες/φοιτητές (προπτυχιακές/κούς ή μεταπτυχιακές/κούς) προκειμένου να συμμετέχουν στο 21st ASEF Summer University (ASEFSU21) με θέμα “Youth with Disabilities: Shaping inclusive ASEM Societies” (τόπος διεξαγωγής: Μελβούρνη της Αυστραλίας και στην συνέχεια στο Christchurch της Νέας Ζηλανδίας) στο χρονικό διάστημα 27 Ιανουαρίου – 10 Φεβρουαρίου 2018.

Από το ASEF, προβλέπεται κάλυψη των εξόδων συμμετοχής, διαμονής, διατροφής και επιχορήγηση οδοιπορικών εξόδων, για όσους επιλεγούν.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης συμμετοχής είναι η 10 Δεκεμβρίου 2017.

Κατηγορίες: Φοιτητικά | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

Ορκωμοσία Τμήματος Κτηνιατρικής

15/11/2017

Ορκωμοσία Τμήματος Κτηνιατρικής
Δευτέρα 20/11/2017 και ώρα 10:00 π.μ. στην Αίθουσα Τελετών Α.Π.Θ.

Παρακαλούνται οι παρακάτω πτυχιούχοι/ες να παρευρεθούν στην Γραμματεία του τμήματος την Δευτέρα 20/11/2017 ώρα 8:30 π.μ.
Θα πρέπει να έχουν μαζί τους την Ακαδημαϊκή τους ταυτότητα, βιβλιάριο σπουδών και βιβλιάριο υγειονομικής περίθαλψης Α.Π.Θ. (Όσοι έχουν).

Από την Γραμματεία του Τμήματος

8176 ΓΟΥΝΑΡΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ
8236 ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΟΥΛΑ
8220 ΙΣΚΟΥΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
8221 ΚΑΛΛΙΑΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
8182 ΚΑΛΛΙΤΣΟΓΛΟΥ ΑΓΑΘΗ
8177 ΚΑΝΔΥΛΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
8166 ΚΑΣΟΥΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
8179 ΚΙΣΚΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
8224 ΚΛΕΙΣΣΑ ΕΛΕΝΗ
8194 ΚΟΛΑΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
8201 ΛΑΥΡΕΝΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
8109 ΛΙΑΝΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
8244 ΜΑΚΡΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
8173 ΜΑΝΤΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
8189 ΜΑΡΤΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
8194 ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
8097 ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
7833 ΜΟΣΧΟΒΑΣ ΜΑΡΙΟΣ
8034 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΝΑ
8165 ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
8219 ΠΑΝΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
8231 ΠΑΠΠΑ ΛΗΔΑ-ΕΙΡΗΝΗ
8197 ΠΕΤΡΑΚΗ ΣΕΒΑΣΤΗ
8228 ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
8213 ΣΑΣΑΡΩΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
8237 ΣΕΡΕΤΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ
8233 ΣΚΟΡΔΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
7845 ΣΚΟΥΛΙΚΑΡΙΤΗ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ
8015 ΣΤΑΣΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
8146 ΣΤΕΚΑ ΣΩΤΙΑ
8213 ΤΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
8244 ΤΑΡΑΝΤΙΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
8266 ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
7802 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Κατηγορίες: Γενικές Ανακοινώσεις, Φοιτητικά | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

Μετεγγραφές 2017

07/11/2017

Οι δικαιούμενοι μετεγγραφής στο Τμήμα Κτηνιατρικής Α.Π.Θ. καλούνται να καταχωρήσουν τα στοιχεία τους στην ιστοσελίδα του Α.Π.Θ. “www.register.auth.gr”, από 8-11-2017 έως και 20-11-2017. Στη συνέχεια, πρέπει κατά το ίδιο χρονικό διάστημα (8 – 20/11/2017) να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος Κτηνιατρικής Α.Π.Θ. (ώρες  8.00’ -13.30’) τα κάτωθι δικαιολογητικά, από τα οποία προκύπτει η συνδρομή των κριτηρίων  για τα οποία έχουν μοριοδοτηθεί:

1. Εκτύπωση της ηλεκτρονικής αίτησης μετεγγραφής.
2. Βεβαίωση εγγραφής στο Τμήμα προέλευσης.
3. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
4. Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος γονέα ή γονέων του, στην περίπτωση που ο αιτών μοριοδοτείται ως ορφανός από τον ένα ή και από τους δύο γονείς
5. Πιστοποιητικό της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος, το οποίο συνοδεύει το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για την απόδειξη της πολυτεκνικής ιδιότητας (παρ. 9 του άρθρου 67 του Ν. 4316/2014).
6. Στην περίπτωση που ο αιτών μοριοδοτείται λόγω αδελφού ή αδελφής, που είναι φοιτητής/ φοιτήτρια προπτυχιακού κύκλου σπουδών: α) Βεβαίωση Τμήματος ή Σχολής, από την οποία να προκύπτει ότι ο/η αδελφός/αδελφή είναι, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, φοιτητής του προπτυχιακού κύκλου σπουδών και β) Υπεύθυνη δήλωση του/της αδελφού/αδελφής, που είναι φοιτητής ότι δεν είναι ήδη κάτοχος πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή. γ) Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας γονέων
7. Βεβαίωση πρόσβασης ή βεβαίωση συμμετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις στην περίπτωση που ο αιτών μοριοδοτείται επειδή ανήκει στην κατηγορία πολύδυμων τέκνων που συμμετείχαν το ίδιο σχολικό έτος στις πανελλαδικές εξετάσεις.
8. Πιστοποιητικό αναπηρίας του οικείου Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) στην περίπτωση που ο αιτών μοριοδοτείται λόγω αναπηρίας 67% και άνω γονέων ή τέκνων ή αδελφών ή συζύγων. Επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις όπου έχει χορηγηθεί πριν την 1.9.2011 επ’ αόριστον ποσοστό αναπηρίας, από τις Πρωτοβάθμιες Υγειονομικές Επιτροπές των Νομαρχιών, της Περιφέρειας ή των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, ή από Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές Στρατού, Ναυτικού, Αεροπορίας και Ελληνικής Αστυνομίας, δεν απαιτείται εκ νέου εξέταση από τις υγειονομικές επιτροπές του ΚΕΠΑ.
9. Ιατρική γνωμάτευση από δημόσιο νοσοκομείο, η οποία φέρει σφραγίδα συντονιστή Διευθυντή Κλινικής του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) ή από τον νόμιμα εκτελούντα χρέη συντονιστή Διευθυντή Κλινικής του Ε.Σ.Υ. ή από τον Διευθυντή Πανεπιστημιακής Κλινικής, στην περίπτωση που ο αιτών δηλώνει ότι έχει γονείς, τέκνα, αδέλφια ή σύζυγο οι οποίοι πάσχουν από παθήσεις, που αναφέρονται στο παράρτημα της με αρ. Φ. 151/17897/Β6/2014 (ΦΕΚ 358 Β΄) Κ.Υ.Α, όπως εκάστοτε τροποποιείται και ισχύει. Στην εν λόγω γνωμάτευση δέον όπως αναφέρεται επακριβώς η πάθηση όπως ορίζεται στην ανωτέρω ΚΥΑ.
10. Στην περίπτωση που ο αιτών δηλώνει ότι είναι τέκνο θυμάτων τρομοκρατίας : α) Αντίγραφο πράξης συνταξιοδότησης του γονέα ή οποιοδήποτε άλλο πιστοποιητικό αποδεικνύει ότι εμπίπτει στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 1897/90 (Α΄120), στην περίπτωση που ο αιτών δηλώνει ότι είναι τέκνο θυμάτων τρομοκρατίας, β) Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας γονέα ή του έχοντος την επιμέλεια.
11. Στην περίπτωση που ο αιτών μετεγγράφεται λόγω αναπηρίας ή πάσχει από τις ασθένειες της ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄358):  α) Πιστοποιητικό ΚΕΠΑ από το οποίο προκύπτει αναπηρία σωματική, διανοητική ή ψυχική, 67% και άνω, β1) Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας γονέα ή του έχοντος την επιμέλεια ή β) Βεβαίωση δημόσιου νοσοκομείου από την οποία προκύπτει η πόλη, στην οποία παρέχεται στο φοιτητή ιατρική μέριμνα.
12. Στην περίπτωση που ο αιτών έχει δηλώσει ότι πάσχει από κάποια από τις αναφερόμενες, στο παράρτημα της υπ’ αριθμ. Φ.151/17897 /Β6/2014 (Β΄ 358) Κ.Υ.Α παθήσεις α) Πιστοποιητικό της Επταμελούς Επιτροπής που προβλέπεται στην ανωτέρω ΚΥΑ β1) Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας γονέα ή του έχοντος την επιμέλεια ή β2) Βεβαίωση δημόσιου νοσοκομείου από την οποία προκύπτει η πόλη, στην οποία του παρέχεται ιατρική μέριμνα .
13. Στην περίπτωση που ο αιτών έχει πραγματοποιήσει δωρεά οργάνου ή μυελού των οστών: α) Βεβαίωση του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (Ε.Ο.Μ) β) Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας γονέα ή του έχοντος την επιμέλεια.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Η αίτηση διαγραφής από το Τμήμα προέλευσης θα γίνει όταν οι υποψήφιοι ενημερωθούν από το Τμήμα για την αποδοχή της μετεγγραφής τους, ύστερα από τον έλεγχο των δικαιολογητικών τους.

Κατηγορίες: Πρωτοετείς φοιτητές 2017, Φοιτητικά | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

Έυδοξος – Έναρξη διανομής διδακτικών συγγραμμάτων χειμερινού εξαμήνου 2017-18

30/10/2017

Σύμφωνα με το έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, η διανομή συγγραμμάτων για το χειμερινό εξάμηνο θα ξεκινήσει την Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2017 και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 12 Ιανουαρίου 2018. Οι δηλώσεις συγγραμμάτων των φοιτητών θα ξεκινήσουν την Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2017 και θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 2017.

Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές υποχρεούνται να προβούν σε δήλωση μαθημάτων στο οικείο τμήμα τους και δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει κατά το τρέχον εξάμηνο στη δήλωση μαθημάτων τους.

Επισημαίνεται πως βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας τόσο οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών, όσο και αυτοί που είναι ήδη κάτοχοι δεύτερου πτυχίου προπτυχιακών σπουδών δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα.

Κατηγορίες: Φοιτητικά | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

Υποομάδες και πρόγραμμα ασκήσεων φοιτητών 7ου και 9ου εξαμήνου στην Κλινική Παραγωγικών Ζώων

30/10/2017

Στα επισυναπτόμενα αρχεία μπορείτε να βρείτε τις υποομάδες και το πρόγραμμα των ασκήσεων των φοιτητών του 7ου (7o examino programma C omadas CFA, 7o examino C omada CFA) και του 9ου εξαμήνου (9o examino programma C omadas CFA, 9o examino C omada CFA new) στην Κλινική Παραγωγικών Ζώων καθώς και το πρόγραμμα των εφημεριών στο Κολχικό Λαγκαδά (efimeries neo programma).

Κατηγορίες: Εφημερίες, Φοιτητικά, Ωρολόγιο Πρόγραμμα | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

Υγειονομική περίθαλψη ανασφάλιστων φοιτητών

20/10/2017

Αναφορικά με την ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη ανασφάλιστων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών, σας ενημερώνουμε ότι μετά τη ψήφιση του Ν.4452/2017 (ΦΕΚ 17 τ. Α’) ισχύει η παρ.3 του άρθρου 31 του νόμου αυτού, σύμφωνα με την οποία η προαναφερόμενη κατηγορία φοιτητών δικαιούται πλήρη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.) με κάλυψη των σχετικών δαπανών από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), κατ’ ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 33 του Ν.4368/2016> (ΦΕΚ 21 τ. Α’ ).

Ως εκ τούτου, δεν εκδίδονται πλέον, ούτε και ανανεώνονται βιβλιάρια υγείας σε ανασφάλιστους φοιτητές από το Τμήμα μετά και την 1η Σεπτεμβρίου 2017. Οι ανασφάλιστοι φοιτητές/τριες μόνο με την επίδειξη του ΑΜΚΑ τους και χωρίς καμία άλλη διαδικασία θα δικαιούνται πρόσβασης στο δημόσιο σύστημα υγείας.

Όσον αφορά στο φορέα έκδοσης της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας (Ε.Κ.Α.Α.) για τους ανασφάλιστους φοιτητές που διακινούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΕΟΧ για εκπαιδευτικούς σκοπούς, θα ακολουθήσει σχετική εγκύκλιος.

Κατηγορίες: Φοιτητικά | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

Στεγαστικό επίδομα 2016-17

20/10/2017

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με ανακοίνωσή του ενημερώνει ότι η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων χορήγησης του στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2016-17, η οποία έληγε την 20η Οκτωβρίου 2017, παρατείνεται έως και την Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2017.

Δεν προβλέπεται να δοθεί άλλη παράταση.

Επίσης, δεδομένου ότι πολλοί δικαιούχοι έχουν ήδη κάνει αίτηση με οριστική υποβολή με λανθασμένα στοιχεία, για να μην καθυστερεί η υποβολή των ορθών αιτήσεων και επιβαρύνεται η διαδικασία, έγινε μερική άρση περιορισμών στο σύστημα του Στεγαστικού Επιδόματος.

Έτσι οι παρακάτω περιπτώσεις :

  • ένας γονέας που υπέβαλε ως δικαιούχος φοιτητής με τα ακαδημαϊκά στοιχεία του τέκνου του
  • ένας γονέας που υπέβαλε ως γονέας αλλά δήλωσε στοιχεία ΑΦΜ άλλου τέκνου και σωστά στοιχεία ακαδημαϊκής
  • ένας γονέας που υπέβαλε ως γονέας αλλά δήλωσε στοιχεία ΑΦΜ άλλου προσώπου και σωστά στοιχεία ακαδημαϊκής

μπορούν να υποβάλουν νέα αίτηση με τα ορθά στοιχεία χωρίς να διαγραφεί η λανθασμένη. Το ίδιο ισχύει και για τις αιτήσεις στις οποίες το σύστημα ενημερώνει το δικαιούχο ότι λόγω τις μη πλήρωσης κάποιου κριτηρίου η αίτηση δεν θα υποβληθεί στο Ίδρυμα.

Εγκύκλιος
ΦΕΚ 2993 (31.8.2017)
Σχετική ανακοίνωση για το Στεγαστικό του 2015-2016

Κατηγορίες: Φοιτητικά | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

Ανακοίνωση

19/10/2017

Το Σάββατο 21 Οκτωβρίου, στις 12:00 (-14:00;) στο αμφιθέατρο «Βικελίδης» του κτιρίου κλινικών θα παραδοθεί φροντιστηριακό μάθημα Αναισθησιολογίας για τους φοιτητές του 7ου και του 9ου εξαμήνου σπουδών.

Γιώργος Καζάκος
Αναπληρωτής καθηγητής

Κατηγορίες: Φοιτητικά | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

Ορκωμοσία Νοεμβρίου 2017

06/10/2017

Η ορκωμοσία του Τμήματος Κτηνιατρικής θα πραγματοποιηθεί στις 20/11/2017 και ώρα 10:00 π.μ. στην Αίθουσα Τελετών του ΑΠΘ.

Παρακαλούνται οι τελειόφοιτοι να καταθέσουν αίτηση ορκωμοσίας στη Γραμματεία του Τμήματος μέχρι την Παρασκευή 13/10/2017.

Κατηγορίες: Φοιτητικά | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

Στεγαστικό επίδομα

20/09/2017

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε η με αριθ. 140832/Ζ1/25-8-17 (Β΄ 2993) ΚΥΑ «Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος στους φοιτητές των Ιδρυμάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης» κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 10 του ν. 3220/2004, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις που αφορούν στη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2016-17 θα υποβάλλονται από την Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2017 έως και την Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2017, μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων https://stegastiko.minedu.gov.gr, στην ειδική εφαρμογή για το στεγαστικό επίδομα. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης είναι ο φοιτητής για τον οποίο χορηγείται το επίδομα να είναι Έλληνας υπήκοος ή υπήκοος άλλης χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να είναι κάτοχος Ακαδημαϊκής Ταυτότητας σε ισχύ και να είναι και κάτοχος Α.Φ.Μ. Διευκρινίζεται ότι η υπηκοότητα αφορά μόνο στο πρόσωπο του φοιτητή και όχι στων γονέων ή κηδεμόνων αυτού.

Εγκύκλιος

Κατηγορίες: Γενικές Ανακοινώσεις, Φοιτητικά | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

Erasmus+ International Credit Mobility Programme 2016-2018

22/05/2017

Το Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων ανακοινώνει Πρόσκληση για κινητικότητες στα πλαίσια του Erasmus+ International Credit Mobility Programme για το Εαρινό Εξάμηνο 2018 (Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018) που αφορούν στους φοιτητές όλων των κύκλων σπουδών. Οι κινητικότητες αυτές αποτελούν τις υπόλοιπες διαθέσιμες θέσεις μετά από την 1η Πρόσκληση για το Πρόγραμμα Erasmus+ International 2016-2018.

Οι κινητικότητες θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι και το τέλος Ιουνίου 2018 (δηλαδή μεταξύ Φεβρουαρίου 2018 και Ιουνίου 2018).

Προθεσμία αιτήσεων: 19/06/2017, ώρα 16:00

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τους πίνακες με τις διαθέσιμες κινητικότητες και τα συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια (μόνο για τις υπάρχουσες διαθέσιμες κινητικότητες) για το Erasmus+ International.

Θα θέλαμε να τονίσουμε ότι τα δύο προγράμματα Erasmus+ και Erasmus+ International είναι δύο ανεξάρτητα προγράμματα. Ωστόσο, η διαδικασία αιτήσεων καθώς και η επιλογή για το Erasmus+ International είναι ίδια με αυτή του προγράμματος Erasmus+ και ακολουθεί τους ίδιους κανόνες μοριοδότησης.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα https://eurep.auth.gr/el/students/international.

Επικοινωνία:
Μαρία Μυλωνά: 2310 99 5302 eurep-projects@auth.gr

Κατηγορίες: Προγράμματα Εξωτερικού, Φοιτητικά | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

Διατμηματικά μαθήματα του Κέντρου Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών

14/02/2017

Σας ενημερώνουμε ότι το Κέντρο Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών θα προσφέρει κατά το εαρινό εξάμηνο 2017, σε φοιτητές-τριες του Α.Π.Θ. διατμηματικά μαθήματα ρωσικής, γερμανικής, γαλλικής γλώσσας (επίπεδα Α1-Β2) όπως αναφέρονται στην εκάστοτε σχετική ανακοίνωση που ακολουθεί.

Επισημαίνουμε ότι στο τέλος του εξαμήνου θα διενεργηθούν εξετάσεις επίδοσης και θα σταλούν βαθμολόγια.

Διατμηματικά μαθήματα ιταλικής γλώσσας (επίπεδο Β1)

Διατμηματικά μαθήματα ρωσικής γλώσσας και πολιτισμού

Διατμηματικά μαθήματα γερμανικής γλώσσας επιπέδων Α1 και Α2

Διατμηματικά μαθήματα γερμανικής γλώσσας επιπέδου Β2

Κατηγορίες: Φοιτητικά | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink