Αρχείο Κατηγορίας: Υποτροφίες

Υποτροφίες Γαλλίας

15/03/2018

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων 2018–2019

Στο πλαίσιο του Ταμείου κινητικότητας της ελληνικής νεολαίας, η Υπηρεσία Συνεργασίας και Μορφωτικής Δράσης της Πρεσβείας της Γαλλίας/Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος, με την υποστήριξη του Υπουργείου Ανώτατης Εκπαίδευσης, Έρευνας και Καινοτομίας της Γαλλίας και της αεροπορικής εταιρείας Air France, έχει καθιερώσει ένα πρόγραμμα υποτροφιών Αριστείας  που απευθύνεται σε Έλληνες πτυχιούχους ελληνικών πανεπιστημίων για σπουδές μεταπτυχιακού επιπέδου στη Γαλλία.

Χορηγούνται δύο ειδών υποτροφίες της Γαλλικής Κυβέρνησης για:

  1. Μεταπτυχιακές σπουδές επιπέδου Μaster σε γαλλικό Ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανεξαρτήτως επιστημονικού πεδίου. Οι υποτροφίες αυτές, διάρκειας 10 μηνών, περιλαμβάνουν μηνιαία τροφεία, εφάπαξ επίδομα σπουδών και πολλά άλλα προνόμια.
  2. Μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών Master σε γαλλικές Ανώτατες Σχολές Μηχανικών ή Business Schools – Εταίρους. Οι επιλεχθέντες επωφελούνται από μια υποτροφία για την κάλυψη της κοινωνικής ασφάλισης (BCS) διάρκειας 10 μηνών και τα συναφή προνόμια.

Οι Σχολές μηχανικών EURECOM, École des Ponts ParisTech, και Σχολές διοίκησης επιχειρήσεων  EDHEC, IÉSEG και Montpellier Business School προσφέρουν μείωση στα δίδακτρα του Master 2.

Το INRIA (κέντρο ερευνών στον τομέα των ψηφιακών τεχνολογιών) προσφέρει 2 υποτροφίες με επίδομα σπουδών για ένα Master στην πληροφορική στο Πανεπιστήμιο της Νίκαιας.

Η HEC Paris συμμετέχει για πρώτη φορά φέτος στο πρόγραμμα και προσφέρει μια υποτροφία με μηνιαία τροφεία για ένα φοιτητή ο οποίος θα εισαχθεί σε ένα Master (dual degree programs σε συνεργασία με άλλα Ιδρύματα ή MSc, MS ενός έτους).

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για τις υποτροφίες αυτές ορίζεται η 15η Μαΐου 2018.

Ο κανονισμός του προγράμματος υποτροφιών και η προκήρυξη έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος: http://www.ifa.gr/el/etudes-en-fr-gen/bourses-de-mobilite-el/bourses-de-master-2-el

Κατηγορίες: Υποτροφίες | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

Υποτροφία

12/03/2018

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί ανακοίνωση σχετικά με προκήρυξη επιλογής υποτρόφων, χωρίς διαγωνισμό (με βαθμό πτυχίου τουλάχιστον Λίαν Καλώς), σε βάρος των εσόδων του κληροδοτήματος “ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΣΚΗ”, για μεταπτυχιακές σπουδές (δευτέρου και τρίτου κύκλου) στο εσωτερικό, ακαδημαϊκού έτους 2016-17, σε πτυχιούχους Πανεπιστημίων της Ελλάδας, καταγόμενους/-ες από τις Σπέτσες ή την Ύδρα, ηλικίας έως 36 ετών και εγγεγραμμένους/-ες σε εγκεκριμένο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών ελληνικού Πανεπιστημίου.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας (Ψ.Υ.ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ.) έως τις 6 Ιουνίου 2018.

Κατηγορίες: Υποτροφίες | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

Υποτροφίες της Γαλλικής Κυβέρνησης για νέους ερευνητές

09/03/2018

Ταμείο κινητικότητας της ελληνικής νεολαίας
Υποτροφίες για ΕΛΛΗΝΕΣ νέους ερευνητές:
«Séjours scientifiques de haut niveau» ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ
Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων 2018

Στο πλαίσιο του Ταμείου κινητικότητας της ελληνικής νεολαίας, η Υπηρεσία Συνεργασίας και Μορφωτικής Δράσης της Πρεσβείας της Γαλλίας/Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος, με την υποστήριξη του Υπουργείου Ανώτατης Εκπαίδευσης, Έρευνας και Καινοτομίας της Γαλλίας παρέχει υποτροφίες κινητικότητας σε νέους Έλληνες μεταδιδακτορικούς ερευνητές.

Έχοντας ως στόχο την έναρξη ή την ενίσχυση επιστημονικών συνεργασιών υψηλού επιπέδου, αυτές οι υποτροφίες μεταδιδακτορικής έρευνας σύντομης διάρκειας (1-4 μήνες) δίνουν σε νέους  επιστήμονες με σημαντική ερευνητική δυναμική και προοπτικές τη δυνατότητα να διεξάγουν ερευνητικό έργο σε ένα γαλλικό εργαστήριο, που υπάγεται σε ένα Ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης, έναν ερευνητικό οργανισμό ή μια επιχείρηση.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα υποτροφιών αφορά τα ερευνητικά πεδία που εντάσσονται στους τομείς της Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης Ελλάδας-Γαλλίας. Προτεραιότητα δίνεται στα μέλη του ελληνογαλλικού δικτύου για τη καινοτομία MAZINNOV.

Οι τομείς προτεραιότητας είναι οι εξής:
– Ψηφιακές Τεχνολογίες
– Ενέργεια – Περιβάλλον
– Γεωπονία – Αγροδιατροφή
– Βιοτεχνολογίες
– Υλικά
– Διάστημα – Αεροναυπηγική

Ο κανονισμός του προγράμματος υποτροφιών και η προκήρυξη έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος

Πληροφορίες: bourses@ifa.gr

Κατηγορίες: Υποτροφίες | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

Υποτροφία

06/03/2018

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί ανακοίνωση σχετικά με το πρόγραμμα υποτροφιών του Ιδρύματος Yunus Emre, που αφορά σε θερινά μαθήματα τουρκικής γλώσσας και πολιτισμού (16 Ιουλίου έως 12 Αυγούστου 2018).

Το πρόγραμμα είναι ανοιχτό σε κάθε ενδιαφερόμενο/-η, ηλικίας από 18 έως 35 ετών και η υποτροφία είναι πλήρης (μετακίνηση, διαμονή, διατροφή, μαθήματα, εκπαιδευτικό υλικό, πρόγραμμα δραστηριοτήτων, εκδρομές).

Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως τις 31 Μαρτίου 2018.

Κατηγορίες: Υποτροφίες | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

Υποτροφίες

06/03/2018

Ο δεύτερος κύκλος της δράσης του ΕΣΠΑ με τίτλο «Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας» πρόκειται σύντομα να ανακοινωθεί. Λεπτομέρειες και πληροφορίες για τους υποψήφιους διδάκτορες, των οποίων  ο ορισμός της τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής τους έχει γίνει από  01/01/2016 και μετά για την δυνατότητα διεκδίκησης υποτροφίας με σκοπό την εκπόνηση  της διδακτορικής τους διατριβής στην Ελλάδα, χρονικής διάρκειας το ανώτερο έως τριάντα έξι (36) διαδοχικούς μήνες.

Το Γραφείο Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, διοργανώνει εκδήλωση με σκοπό τη ενημέρωση των υποψηφίων διδακτόρων για την επικείμενη προκήρυξη 330 θέσεων υποτροφιών μέγιστης διάρκειας τριών (3) ετών με σκοπό την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα στο πλαίσιο της οριζόντιας Δράσης «Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας»-2ος Κύκλος, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και το Ελληνικό Δημόσιο.

Η εκδήλωση θα λάβει χώρα στο Αμφιθέατρο Ι του Κέντρου Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (Κ.Ε.Δ.Ε.Α.) του ΑΠΘ, την Δευτέρα 12 Μαρτίου 2018 στις 10:00 π.μ. Απευθύνεται σε υποψήφιους διδάκτορες οι οποίοι έχουν ξεκινήσει μετά την 01-01-2016 (ημερομηνία απόφασης ορισμού Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής) και πληρούν τις προϋποθέσεις που έχει ορίσει το ΙΚΥ.

Στην εκδήλωση θα παρουσιασθεί η πρόσκληση   που αφορά τον 2ο κύκλο, στατιστικά στοιχεία που αφορούν τον 1ο κύκλο καθώς και χρήσιμες συμβουλές για τη συγγραφή της  ερευνητικής  πρότασης.

Δήλωση συμμετοχής

Πληροφορίες: Κόζαρης Ι. τηλ. 2310 996840

Ενημερωτική εκδήλωση

Κατηγορίες: Υποτροφίες | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

Ανταποδοτικοί υπότροφοι Τμήματος Κτηνιατρικής

01/03/2018

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΙ ΥΠΟΤΡΟΦΟΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 2017-18
ΑΠΟΦ. ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Α.Π.Θ. αριθ. 2954/26 και 27.2.2018.
ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (Σ.565/9.1.2018)

τακτικός προπτυχιακός υπότροφος
1 ΚΟΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 7ο ΕΞ.

αναπληρωματικοί προπτυχιακοί υπότροφοι
1 ΓΚΟΛΟΜΑΖΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 7ο ΕΞ.
2 ΑΝΤΡΕΟΥ ΕΛΕΝΑ 7ο ΕΞ.
3 ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 5ο ΕΞ.

τακτική μεταπτυχιακή υπότροφος
1 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 3ο ΕΞ.

Παρακαλούνται οι τακτικοί υπότροφοι την Τρίτη 6-3-2018 και ώρες 9:00-14:00 να προσέλθουν στο Τμήμα Σπουδών του Α.Π.Θ. για να υπογράψουν την σχετική σύμβαση και θα πρέπει:

1) να έχουν μαζί τους τον ΑΦΜ,

2) να έχουν μαζί τους την αστυνομική ταυτότητα,

3) να έχουν λογαριασμό της Τράπεζας Πειραιώς (IBAN) στο όνομα τους ή ως συνδικαιούχοι και φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου. Αποκλειστικά στην περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος λογαριασμός στην Τράπεζα Πειραιώς, να προσκομίσουν από άλλη Τράπεζα.

Κατηγορίες: Υποτροφίες | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

Ανακοίνωση

01/03/2018

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί ανακοίνωση σχετικά με το πρόγραμμα υποτροφιών του Ιδρύματος Σύλβιας Ιωάννου, ακαδημαϊκού έτους 2018-19, προς απόφοιτους/-ες και τελειόφοιτους/-ες Ελληνικών και Κυπριακών Πανεπιστημίων, για μεταπτυχιακές σπουδές Α΄και Β΄κύκλου, με αντικείμενο τη νήσο Κύπρο (π.χ. Ιστορία, Γεωγραφία, Πολιτισμός).

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι η 30η Απριλίου 2018.

Στην ίδια προθεσμία το Ίδρυμα δέχεται αιτήσεις και από όσους/όσες μπορούν να υποβάλλουν αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών με Μ.Ο. βαθμολογίας έως και τις 30 Ιουνίου 2018 (τελειόφοιτοι/-ες).

Κατηγορίες: Υποτροφίες | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

Υποτροφίες Σλοβακίας

21/02/2018

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί αναλυτική ανακοίνωση σχετικά με το πρόγραμμα υποτροφιών υποστήριξης κινητικότητας της Σλοβακίας για α) φοιτητές/-τριες (μεταπτυχιακούς/-ές που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 2,5 χρόνια φοίτησης στο ίδιο πρόγραμμα σπουδών) και β) υποψήφιους/-ες διδάκτορες/-ρισσες, ακαδημαϊκούς διδασκάλους/-λισσες, ερευνητές/-τριες και καλλιτέχνες/-ιδες.

Οι αιτήσεις για το χειμερινό εξάμηνο του επόμενου ακαδημαϊκού έτους (2018-2019) υποβάλλονται έως τις 30 Απριλίου 2018.

Κατηγορίες: Υποτροφίες | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

Υποτροφίες Λετονίας

21/02/2018

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί ανακοίνωση σχετικά με τα προγράμματα υποτροφιών της Λετονίας, ακαδημαϊκού έτους 2018-19, προς Έλληνες και Ελληνίδες, για

– σπουδές, προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου (Α΄και Β΄κύκλου)
– έρευνα
– θερινά σχολεία (θεματικά, συμπεριλαμβανομένης της γλώσσας και του πολιτισμού της χώρας)

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων για σπουδές και έρευνα είναι η 1η Απριλίου 2018.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τα θερινά σχολεία είναι από 1 Μαρτίου έως 4 Μαϊου 2018.

Κατηγορίες: Υποτροφίες | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

Υποτροφίες Δημοκρατίας Κορέας

07/02/2018

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί αναλυτική ανακοίνωση, με ενεργοποιημένους συνδέσμους προς όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, σχετικά με τη χορήγηση δύο (2) υποτροφιών σε Έλληνες και Ελληνίδες, ηλικίας έως 40 ετών (1.9.2018), για την προγματοποίηση μεταπτυχιακών σπουδών Α΄ και Β΄ κύκλου, σε οποιοδήποτε κλάδο και σε οποιοδήποτε από τα 64 ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Δημοκρατίας της Κορέας, για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19.

Η υποτροφία είναι πλήρης (απαλλαγή από τέλη, μηνιαίο επίδομα διαβίωσης, ασφάλεια υγείας, γλωσσική προετοιμασία, κ.λπ.)

Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως τις 16 Μαρτίου 2018 στην Πρεσβεία της Δημοκρατίας της Κορέας στην Αθήνα.

Κατηγορίες: Υποτροφίες | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

Υποτροφίες

17/01/2018

Ανακοίνωση πρόσκλησης χορήγησης μίας υποτροφίας, κληροδοτήματος Κωνσταντίνου Τσώπρου

Ανακοίνωση χορήγησης τριών οικονομικών ενισχύσεων, κληρονομίας Γεωργίου Τρέκα ή Τρικατσούλα

Ανακοίνωση πρόσκλησης χρηματικού βραβείου από τα έσοδα του κληροδοτήματος Κωνσταντίνου Κατσέα

Ανακοίνωση πρόσκλησης χορήγησης τριάντα υποτροφιών από τα έσοδα του κληροδοτήματος Δημητρίου Τσιακμακοπούλου

Ανακοίνωση πρόσκλησης χορήγησης πέντε υποτροφιών, κληροδοτήματος Γεωργίου Βάρκα

Ανακοίνωση πρόσκλησης χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης, δωρεάς Αφών Κοντίδου

Κατηγορίες: Υποτροφίες | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

Υποτροφίες DARMASISWA

15/01/2018

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί συνοπτική ανακοίνωση σχετικά με τη χορήγηση 3 υποτροφιών σε Έλληνες και Ελληνίδες φοιτητές και φοιτήτριες για την παρακολούθηση προγράμματος εκμάθησης της Ινδονησιακής γλώσσας (Bahasa) ή/και του πολιτισμού (παραδοσιακές τέχνες, χορός), σε πανεπιστημιακά ιδρύματα της Ινδονησίας.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως τις 18 Φεβρουαρίου 2018.

Κατηγορίες: Υποτροφίες | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

Υποτροφία ινδονησιακών τεχνών και πολιτισμού

15/01/2018

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί αναλυτική ανακοίνωση, με ενεργοποιημένους συνδέσμους προς όλα τα απαραίτητα έντυπα (προκήρυξη, αίτηση, δήλωση) σχετικά με τη χορήγηση μίας (1) υποτροφίας σε Έλληνα ή Ελληνίδα, φοιτητή ή φοιτήτρια, για την παρακολούθηση ενός τρίμηνου (17 Μαρτίου-24 Ιουνίου) προγράμματος γνωριμίας με τις ινδονησιακές τέχνες (Madurese Gamelan, Batik, Krawitan, Javanese dance, Balinese dance) και τον πολιτισμό της χώρας, σε 6 διαφορετικά γεωγραφικά διαμερίσματα της Ινδονησίας.

Η υποτροφία είναι πλήρης (απαλλαγή από τέλη, διαμονή/διατροφή, επίδομα διαβίωσης, στοιχειώδης ασφάλεια υγείας, δωρεάν πρόγραμμα δραστηριοτήτων/περιηγήσεων).

Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως τις 25 Ιανουαρίου 2018 στην Πρεσβεία της Ινδονησίας στην Αθήνα.

Επισημαίνεται στους ενδιαφερόμενους/-ες ότι μπορούν να κάνουν αίτηση και για το έτερο πρόγραμμα υποτροφιών  Darmasiswa της Ινδονησίας, για την εκμάθηση της Ινδονησιακής γλώσσας (Bahasa).

Πληροφορίες

Κατηγορίες: Υποτροφίες | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

Ανακοίνωση

11/01/2018

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί ανακοίνωση σχετικά με τη χορήγηση μίας (1) πλήρους υποτροφίας (τέλη φοίτησης, επίδομα διαβίωσης, διαμονή, ιατρική περίθαλψη) σε Έλληνα/Ελληνίδα για προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές σπουδές Α’ ή Β΄κύκλου ή για έρευνα (μεταδιδακτορική), για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19, στα Πανεπιστήμια (Κρατικά, Κεντρικά, Ανώτατα Τεχνολογικά, Γεωπονικά) της χώρας και σε όλους τους κλάδους σπουδών, πλην της Ιατρικής και των Παραϊατρικών Σπουδών.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων, με προεγγραφή στην πύλη του του Ινδικού Συμβουλίου Πολιτιστικών Σχέσεων (ICCR), είναι η 28η Φεβρουαρίου 2018.

Κατηγορίες: Υποτροφίες | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink