Αρχείο Κατηγορίας: Υποτροφίες

Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης Επιμελών φοιτητών/τριών

22/06/2018

Δελτίο Τύπου του Προέδρου του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών αναφορικά με την Πρόσκληση στο πλαίσιο της Πράξης «Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης Επιμελών φοιτητών/τριών  που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ)- Β’ Κύκλος», που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020». Επισημαίνεται ότι οι δικαιούχοι του παραπάνω προγράμματος δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα δικαιούχοι και του στεγαστικού επιδόματος.

Κατηγορίες: Υποτροφίες | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

Ανακοίνωση

01/06/2018

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί η ανακοίνωση της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης σχετικά με τη χορήγηση 2 υποτροφιών, δια της Έδρας Εβραϊκών Σπουδών του ΑΠΘ.

Οι υποτροφίες απευθύνονται σε εν ενεργεία φοιτητές/-τριες και απόφοιτους/-ες οποιουδήποτε Τμήματος του ΑΠΘ και αφορούν είτε σε πρωτότυπη και ανέκδοτη μελέτη που αναδεικνύει πτυχές της ιστορίας και του πολιτισμού της Κοινότητας καθώς και του υλικού του Ιστορικού Αρχείου και των Συλλογών του Μουσείου της (Υποτροφία “Αλμπέρτος Ναρ”) είτε αριστεία στην παρακολούθηση των μαθημάτων της Έδρας (Υποτροφία “Ανδρέας Σεφιχά”).

Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως τις 31 Αυγούστου 2018 στην έδρα Εβραϊκών Σπουδών του ΑΠΘ.

Κατηγορίες: Υποτροφίες | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

Υποτροφίες

24/05/2018

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί το έγγραφο 83707/Ζ1/22.5.2018 του ΥΠΠΕΘ και συνοπτική ανακοίνωση (θέσεις, προϋποθέσεις, ύψος και διάρκεια χορηγίας) σχετικά με την προκήρυξη διαγωνισμού για την ανάδειξη υποτρόφων από τα έσοδα κληροδοτημάτων της αμέσου διαχείρισης του Υπουργείου Οικονομικών, που αφορούν σε Έλληνες και Ελληνίδες, τη ιθαγένεια ή τη καταγωγή, ηλικίας έως 36 ετών και οι οποίοι/-ες είναι εγγεγραμμένοι/-ες και φοιτούν έως και το 4ο εξάμηνο των προπτυχιακών τους σπουδών κατά το ακαδημαϊκό έτος για το οποίο χορηγείται η υποτροφία (2017-2018).

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά, έως τις 20 Ιουλίου 2018, στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας (Ψ.Υ.ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ.) με τους κωδικούς που έχουν πιστοποιημένοι χρήστες του Taxisnet.

Κατηγορίες: Υποτροφίες | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

Υποτροφίες για την εκμάθηση της αραβικής γλώσσας

24/05/2018

Χορήγηση 2 υποτροφιών για την εκμάθηση της αραβικής γλώσσας από το Language Teaching Centre του Πανεπιστημίου του Κουβέιτ για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 (3 εξάμηνα).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η 9η Αυγούστου 2018.

Για περισσότερες πληροφορίες και τυχόν διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι/-ες πρέπει να απευθύνονται στο Τμήμα Δ (Φοιτητικών Θεμάτων & Υποτροφιών) της Δ/νσης Οργανωτικής & Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης του ΥΠΠΕΘ (τηλέφωνο: 210-3442404, email: foitmer.yp@minedu.gov.gr) ή στην Πρεσβεία της Ελλάδας στο Κουβέιτ (τηλέφωνο: +965 24817100 24817101, φαξ: +965 24817103).

Διαβιβαστικό
Πληροφορίες

Κατηγορίες: Υποτροφίες | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

Ανακοίνωση

21/05/2018

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί ανακοίνωση σχετικά με ετήσιο διαγωνισμό πρωτότυπων επιστημονικών μελετών, επιπέδου διδακτορικής διατριβής ή ανάλογου, σε συγκεκριμένες κατ’ έτος θεματικές, με χρηματικό έπαθλο ανά θεματική το ποσό των 2.500 Ευρώ.

Έχουν ανακοινωθεί οι θεματικές για τα έτη 2019 και 2020, με προθεσμία υποβολής την 1η Μαρτίου του αντίστοιχου έτους.

Κατηγορίες: Υποτροφίες | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

Υποτροφία

15/05/2018

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί ανακοίνωση σχετικά τη χορήγηση δύο (2) υποτροφιών, σε φοιτητές/-τριες ή πτυχιούχους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, που έχουν γνώση ή διδάσκονται την αραβική γλώσσα, για την παρακολούθηση 8μηνου γλωσσικού προγράμματος, με την επιτυχή ολοκλήρωση του οποίου απονέμεται Επικυρωμένο Πιστοποιητικό Αραβικής Γλωσσομάθειας, στο οποίο θα αναγράφεται η διάρκεια της εκπαίδευσης και ο βαθμός αποφοίτησης. Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων Μορφωτικό Κέντρο της Πρεσβείας της Αιγύπτου στην Αθήνα είναι η 30η Μαϊου 2018.

Κατηγορίες: Υποτροφίες | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

2η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛΙΔΕΚ για Υποψήφιους Διδάκτορες

04/05/2018

Ο δεύτερος κύκλος της δράσης με τίτλο «2η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛΙΔΕΚ για Υποψήφιους Διδάκτορες» έχει ανακοινωθεί. Λεπτομέρειες και πληροφορίες για την επικείμενη προκήρυξη μπορείτε να βρείτε στον σύνδεσμο http://www.elidek.gr/call/2i-prokiryxi-ypotrofion-elidek-gia-ypopsifioys-didaktores/.

Απευθύνεται σε υποψήφιους διδάκτορες, των οποίων ο ορισμός της τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής τους έχει γίνει από 15/12/2016 και μετά και επιπλέον δεν έχουν παρέλθει 3 χρόνια από την απόκτηση του μεταπτυχιακού διπλώματος, για την δυνατότητα διεκδίκησης υποτροφίας με σκοπό την εκπόνηση της διδακτορικής τους διατριβής στην Ελλάδα, χρονικής διάρκειας το ανώτερο έως τριάντα έξι (36) διαδοχικούς μήνες.

Το Γραφείο Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, διοργανώνει εκδήλωση με σκοπό τη ενημέρωση των υποψηφίων διδακτόρων για την επικείμενη προκήρυξη. Η εκδήλωση θα λάβει χώρα στο Αμφιθέατρο Ι του Κέντρου Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (Κ.Ε.Δ.Ε.Α.) του ΑΠΘ, την Τρίτη 15 Μαΐου 2018 στις 10:00 π.μ.

Στην εκδήλωση θα παρουσιασθεί η πρόσκληση που αφορά τον 2ο κύκλο, στατιστικά στοιχεία που αφορούν τον 1ο κύκλο καθώς και χρήσιμες συμβουλές για τη συγγραφή της ερευνητικής πρότασης.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Πληροφορίες: Κόζαρης Ι. τηλ. 2310996840

Η υποβολή των αιτήσεων είναι δυνατή από τη 15η Ιουνίου 2018 και ώρα 3 μ.μ. έως και την 20ή Ιουλίου 2018 και ώρα 3 μ.μ.

Κατηγορίες: Διδακτορικές Διατριβές, Υποτροφίες | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

Υποτροφίες

04/05/2018

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί αναλυτική ανακοίνωση, με ενεργούς συνδέσμους προς όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, σχετικά με το πρόγραμμα υποτροφιών του ΥΠΠΕΘ, για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19, στο πλαίσιο Διμερών Μορφωτικών Συμφωνιών με τις χώρες:

– Βέλγιο: 3 υποτροφίες γλώσσας

– Κροατία: 2 υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές/έρευνα και 2 υποτροφίες για θερινό σεμινάριο κροατικής γλώσσας και λογοτεχνίας

– Ουγγαρία: 2 υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα και 3 υποτροφίες για παρακολούθηση θερινού σεμιναρίου

– Σλοβακία: 15 μήνες υποτροφίας για έρευνα, με ελάχιστη διάρκεια 5 μήνες και μέγιστη διάρκεια 10 μήνες ανά ωφελούμενο/-η και 2 υποτροφίες για παρακολούθηση θερινού σεμιναρίου σλοβακικής γλώσσας και πολιτισμού

– Σλοβενία: 10 μήνες υποτροφίας σε προπτυχιακούς/-ές, απόφοιτους/-ες, μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/-τριες και Υ.Δ. για πραγματοποίηση μέρους των σπουδών τους υπό την επίβλεψη σλοβένου καθηγητή σε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Σλοβενίας, με ελάχιστη διάρκεια τους 3 μήνες και μέγιστη διάρκεια τους 10 μήνες ανά ωφελούμενο/-η

Τσεχία: 2 υποτροφίες για παρακολούθηση θερινού σεμιναρίου γλώσσας και πολιτισμού

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων διαφέρει ανά χώρα, με εύρος ημερομηνιών από την 1η έως την 27η Μαρτίου 2018.

Κατηγορίες: Υποτροφίες | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

Υποτροφία

27/04/2018

Σε συνέχεια της 26146/Ζ1/14.2.2018 Υ.Α. με την οποία προκηρύχτηκε το πρόγραμμα υποτροφιών χωρών της αλλοδαπής σε Έλληνες και Ελληνίδες υπηκόους, στο πλαίσιο διμερών μορφωτικών συμφωνιών, στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί η συμπληρωματική προκήρυξη, με ενεργούς συνδέσμους προς όλες τις απαραίτητες πληφορορίες, σχετικά με τις χώρες:

Αλβανία: 2 υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές και έρευνα, διάρκειας δέκα (10) μηνών η καθεμιά, 2 υποτροφίες για πανεπιστημιακές σπουδές, διάρκειας δώδεκα (12) μηνών η καθεμιά, 2 υποτροφίες για θερινό σχολείο αλβανικής γλώσσας και πολιτισμού, με προθεσμία υποβολής αιτήσεων την 7η Μαϊου 2018

Βουλγαρία: 1 υποτροφία για προπτυχιακές σπουδές, 1 υποτροφία διάρκειας 10 μηνών για μεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα, 4 υποτροφίες για παρακολούθηση θερινού σεμιναρίου Γλώσσας, Ιστορίας και Πολιτισμού με προθεσμία υποβολής αιτήσεων την 7η Μαϊου 2018

Κύπρος: 2 υποτροφίες, διάρκειας ίσης με την ελάχιστη διάρκεια φοίτησης του μεταπτυχιακού προγράμματος των Δημόσιων Κυπριακών Πανεπιστημίων ή μέχρι δέκα (10) μήνες για έρευνα, 2 υποτροφίες διάρκειας μέχρι δέκα (10) μήνες για μεταπτυχιακές σπουδές σε έναν (1) μόνιμο εκπαιδευτικό από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση και σε έναν (1) μόνιμο εκπαιδευτικό από την δευτεροβάθμια εκπαίδευση για μεταπτυχιακές σπουδές στα Δημόσια Κυπριακά Πανεπιστήμια, με προθεσμία υποβολής αιτήσεων την 7η Μαϊου 2018

Ρουμανία: 3 υποτροφίες διάρκειας δέκα (10) μηνών ανά έτος η κάθε μία, για έναν πλήρη κύκλο προπτυχιακών σπουδών, 1 υποτροφία διάρκειας δέκα (10) μηνών για μεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα, 3 υποτροφίες για παρακολούθηση θερινών σεμιναρίων γλώσσας, λογοτεχνίας και πολιτισμού, με προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η 4η Μαϊου 2018

Κατηγορίες: Υποτροφίες | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

Ανακοίνωση

18/04/2018

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί ανακοίνωση σχετικά με προκήρυξη επιλογής υποτρόφων, χωρίς διαγωνισμό (με βαθμό πτυχίου τουλάχιστον Λίαν Καλώς), σε βάρος των εσόδων του κληροδοτήματος “ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ”, για μεταπτυχιακές σπουδές (δευτέρου και τρίτου κύκλου) ακαδημαϊκού έτους 2016-17, στο εσωτερικό (ΥΠΠΕΘ 55510/Ζ1/4.4.2018) και στο εξωτερικό (ΥΠΠΕΘ 55487/Ζ1/4.4.2018), σε πτυχιούχους Πανεπιστημίων της Ελλάδας, προτιμώμενων των πτυχιούχων Γεωργικών και Κτηνιατρικών Σχολών, καταγόμενους/-ες από την Πελοπόννησο, ηλικίας έως 36 ετών και εγγεγραμμένους/-ες σε εγκεκριμένο πρόγραμμα μεταπτυχιακών ή διδακτορικών σπουδών, σε Πανεπιστήμιο της Ελλάδας ή αντίστοιχα του εξωτερικού (αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ). Συμπεριλαμβάνονται οι εξ αποστάσεως σπουδές σε πανεπιστήμια του εξωτερικού.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας (Ψ.Υ.ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ.) έως τις 6 Ιουλίου 2018.

Κατηγορίες: Υποτροφίες | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

Υποτροφίες για διδακτορική διατριβή

13/04/2018

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί αναλυτική ανακοίνωση σχετικά με την επικαιροποιημένη πρόσκληση του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (3377/28.3.2018), σύμφωνα με την οποία το Ίδρυμα πρόκειται να χρηματοδοτήσει 700 θέσεις υποτροφιών για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα, σε συγκεκριμένους επιστημονικούς κλάδους (Φυσικές Επιστήμες, Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία, Γεωργικές Επιστήμες, Ιατρική και Επιστήμες Υγείας, Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Κοινωνικές Επιστήμες, Οικονομικές & Νομικές Επιστήμες) και σε αντίστοιχα πεδία και εξειδικεύσεις (ως αναφέρονται στην πρόσκληση).

Προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης στην ειδική πλατφόρμα του ΙΚΥ (απαιτείται εγγραφή χρήστη) είναι η 17η Απριλίου 2018 (14.00 ώρα Ελλάδας).

Κατηγορίες: Υποτροφίες | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

Υποτροφίες Κίνας

13/04/2018

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί αναλυτική ανακοίνωση σχετικά με τα κυριότερα προγράμματα υποτροφιών της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, οι οποίες χορηγούνται κάθε ακαδημαϊκό έτος σε Έλληνες και Ελληνίδες, για προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές σπουδές (Α΄ και Β΄ κύκλου).

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω ειδικής πλατφόρμας, με τη διαδικασία που προβλέπεται για κάθε έκαστο πρόγραμμα και σε προθεσμία που προβλέπεται από κάθε έκαστο φορέα διαχείρισης, σε χρονικό διάστημα μεταξύ τέλους Μαρτίου και αρχής Απριλίου.

Κατηγορίες: Υποτροφίες | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

Υποτροφίες υποστήριξης κινητικότητας “GO STYRIA”

13/04/2018

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί αναλυτική ανακοίνωση σχετικά με το πρόγραμμα υποτροφιών της επαρχίας Styria της Αυστρίας, σε συνεργασία με το πανεπιστήμιο του Graz, για την υποστήριξη της κινητικότητας

α) μεταπυχιακών φοιτητών/-τριών, εγγεγραμμένων σε πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών (συμπεριλαμβανομένων των εν ενεργεία Υ.Δ.) πανεπιστημίων και

β) μεταδιδακτορικών ερευνητών/-τριών, αριστούχων κατόχων διδακτορικής διατριβής όχι παλαιότερης του 1 έτους από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, οι οποίοι/-ες ανήκουν επί του παρόντος στο ακαδημαϊκό προσωπικό πανεπιστημίων χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (Σλοβενία, Κροατία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Σερβία, Κόσοβο, Μαυροβούνιο, FYROM, Αλβανία, Ελλάδα, Κύπρος, Τουρκία, Ουγγαρία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Μολδαβία), για φοίτηση/έρευνα στις Σχολές/Τμήματα του Πανεπιστημίου Graz για διάστημα 1 έως 4 μηνών.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως τις 3 Μαϊου 2018 (1 μ.μ. CET), κατόπιν επικοινωνίας για παροχή κωδικού ηλεκτρονικής αίτησης από τις κατά περίπτωση αρμόδιες συνεργάτιδες των Τμημάτων Διεθνών Σχέσεων/Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του Πανεπιστημίου Graz.

Κατηγορίες: Υποτροφίες | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink