http://www.abdulaporn.com

Αρχείο Κατηγορίας: Υποτροφίες

Υποτροφίες ΙΚΥ

19/07/2017

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών έχει δημοσιεύσει προκήρυξη 100 θέσεων υποτροφιών, με σκοπό την εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας στην Ελλάδα σε τέσσερις (4) θεματικές περιοχές αιχμής. Η κατανομή των θέσεων θα γίνει, ενδεικτικά, ως ακολούθως:

25 υποτροφίες για μεταδιδακτορική έρευνα στον επιστημονικό τομέα της ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
25 υποτροφίες για μεταδιδακτορική έρευνα στον επιστημονικό τομέα της ΥΓΕΙΑΣ
25 υποτροφίες για μεταδιδακτορική έρευνα στον επιστημονικό τομέα της ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
25 υποτροφίες για μεταδιδακτορική έρευνα στον επιστημονικό τομέα ΥΠΟΔΟΜΕΣ – ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.

Πληροφορίες

Κατηγορίες: Υποτροφίες | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

Υποτροφίες από τα έσοδα του κληροδοτήματος «ΑΦΩΝ ΖΩΣΙΜΑ»

10/07/2017

Προκήρυξη επιλογής υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό, για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) στο εσωτερικό, ακαδημαϊκού έτους 2015-2016, από τα έσοδα του κληροδοτήματος «ΑΦΩΝ ΖΩΣΙΜΑ», που υπάγεται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών, προκειμένου να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι. Οι αιτήσεις υποβάλλονται από Παρασκευή 18-8-2017 έως και την Τετάρτη 20-9-2017.

Πληροφορίες

Κατηγορίες: Υποτροφίες | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

Πρόγραμμα Υποτροφιών Fulbright Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019 για Έλληνες Πολίτες

03/07/2017

To Ίδρυμα Fulbright προκηρύσσει νέο κύκλο υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019

Οι υποτροφίες  απευθύνονται σε καθηγητές/ερευνητές, προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες, εκπαιδευτικούς και καλλιτέχνες  και αφορούν σπουδές, διαλέξεις, επιμορφωτικά προγράμματα και έρευνα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

Περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμματα μπορείτε να αναζητήσετε στον ιστότοπο του ιδρύματος www.fulbright.gr.

Για αιτήσεις και αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα υποτροφιών για έλληνες πολίτες, επικοινωνήστε με την κα Ελς Σιάκος Χάναπε, Υπεύθυνη Ελληνικού Προγράμματος / Σύμβουλο  Υποτροφιών Fulbright, με e-mail στο greekprogram@fulbright.gr.


Πρόγραμμα για Μεταπτυχιακούς Φοιτητές

Εγγραφή από Τρίτη 10 Οκτωβρίου 2017 έως Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 2018

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Ηλεκτρονικής Αίτησης  Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου 2018

Απευθύνεται σε αποφοίτους ελληνικών ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού τομέα οι οποίοι έχουν σημειώσει  εξαιρετικές ακαδημαϊκές επιδόσεις. Απονέμονται υποτροφίες για το πρώτο ακαδημαϊκό έτος στις Ηνωμένες Πολιτείες και  για τα περισσότερα επιστημονικά πεδία μεταπτυχιακού επιπέδου.

Αναλυτικές πληροφορίες
http://www.fulbright.gr/scholarships-for-greek-citizens/programs/graduate-students


Πρόγραμμα για Υποψήφιους Διδάκτορες

Εγγραφή από Τρίτη 10 Οκτωβρίου 2017 έως Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 2018

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Ηλεκτρονικής Αίτησης  Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου 2018

Απευθύνεται σε υποψήφιους διδάκτορες εγγεγραμμένους σε ελληνικό πανεπιστήμιο οι οποίοι θα μπορούσαν να ωφεληθούν από μια βραχυπρόθεσμη παραμονή τους στις Ηνωμένες Πολιτείες για τους σκοπούς της έρευνάς τους. Ιδιαίτερη σημασία θα αποδοθεί στο θέμα, το στάδιο και το επίπεδο της έρευνας, καθώς και στην αναλυτική έκθεση της ερευνητικής πρότασης.

Αναλυτικές πληροφορίες
http://www.fulbright.gr/scholarships-for-greek-citizens/programs/doctoral-dissertation-research-students


Πρόγραμμα για Επιστήμονες

Εγγραφή από Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου 2017 έως Παρασκευή 17 Νοεμβρίου 2017

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Ηλεκτρονικής Αίτησης Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2017

Απευθύνεται σε μέλη του ακαδημαϊκού και ερευνητικού προσωπικού ΑΕΙ /ΑΤΕΙ, καθώς και ερευνητικών  ιδρυμάτων ή κέντρων της ημεδαπής (εξαιρουμένων των μεταδιδακτορικών ερευνητών), κατόχους διδακτορικού τίτλου σπουδών σε οποιοδήποτε γνωστικό πεδίο με τετραετή επαγγελματική πείρα, οι οποίοι επιθυμούν να διδάξουν ή να διεξαγάγουν έρευνα σε πανεπιστήμια ή ερευνητικά κέντρα στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Αναλυτικές πληροφορίες
http://www.fulbright.gr/scholarships-for-greek-citizens/programs/visiting-scholars


Πρόγραμμα για Καλλιτέχνες

Εγγραφή  από Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου 2017 έως Παρασκευή 17 Νοεμβρίου 2017

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Ηλεκτρονικής Αίτησης  Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2017

Απευθύνεται σε ενεργούς/επαγγελματίες καλλιτέχνες από οποιονδήποτε χώρο των καλών τεχνών: τη δημιουργική γραφή, τη μουσική, το θέατρο, τον χορό, την περφόρμανς, τον κινηματογράφο, τη φωτογραφία και τα ψηφιακά μέσα. Σε καλλιτέχνες  οι οποίοι επιθυμούν να οξύνουν  τις δεξιότητές τους και να δώσουν ώθηση στη σταδιοδρομία τους, που αναζητούν ευκαιρίες για να εξελιχθούν και να γνωρίσουν την πολιτιστική σκηνή των Ηνωμένων Πολιτειών. Το Ίδρυμα ενδιαφέρεται για σαφώς ορισμένα / βιώσιμα πρότζεκτ τα οποία έχουν καινοτόμο χαρακτήρα και δημιουργούν την προοπτική μελλοντικής συνεργασίας μεταξύ ΗΠΑ και Ελλάδας.

Αναλυτικές πληροφορίες
http://www.fulbright.gr/scholarships-for-greek-citizens/programs/artists


Πρόγραμμα φιλοξενίας καλλιτεχνών (artist residency)

Διεθνές πρόγραμμα φιλοξενίας καλλιτεχνών και συγγραφέων του Santa Fe Art Institute (Santa Fe Art Institute’s international Artists and Writers Residency Program)

Εγγραφή  από Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου 2017 έως Παρασκευή 17 Νοεμβρίου 2017

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Ηλεκτρονικής Αίτησης Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2017

Απευθύνεται σε δημιουργικούς επαγγελματίες του χώρου οι οποίοι ενδιαφέρονται για το πρόγραμμα φιλοξενίας του Santa Fe Art Institute (SFAI).  Το SFAI επιλέγει κάθε χρόνο θεματικές ενότητες που κινούνται γύρω από ζητήματα τα οποία απασχολούν διάφορες τοπικές και παγκόσμιες κοινότητες. Το Ίδρυμα αναζητά σαφώς ορισμένα / βιώσιμα πρότζεκτ τα οποία έχουν καινοτόμο χαρακτήρα και ανοίγουν την προοπτική μελλοντικής συνεργασίας μεταξύ ΗΠΑ και Ελλάδας. Οι υποψήφιοι επιλέγονται με γνώμονα την ακαδημαϊκή αριστεία, την προοπτική επαγγελματικής εξέλιξης, τη συμμετοχή στα κοινά, τα λοιπά τους ενδιαφέροντα, την ικανότητά τους να ταυτιστούν δημιουργικά και κριτικά με τη θεματική της περιόδου φιλοξενίας για την οποία αιτούνται και τη δυνατότητά τους να λειτουργήσουν ως πρέσβεις πολιτισμού για την Ελλάδα.

Αναλυτικές πληροφορίες
http://www.fulbright.gr/scholarships-for-greek-citizens/programs/artist-residency


Θερινά επιμορφωτικά προγράμματα για καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Study of the United States Institutes for Secondary School Educators)

Αίτηση από Τρίτη, 12 Σεπτεμβρίου 2017 έως Παρασκευή 17 Νοεμβρίου 2017

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Αίτησης Παρασκευή 17 Νοεμβρίου 2017

Απευθύνονται σε καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που ασχολούνται με τη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας και σε επαγγελματίες στο πεδίο της εκπόνησης αναλυτικών προγραμμάτων, της εκπαίδευσης καθηγητών και της συγγραφής διδακτικών εγχειριδίων. Το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα Μελέτης των ΗΠΑ (Study of the United States Institute – SUSI) έχει διάρκεια πέντε εβδομάδων και στόχο να βελτιώσει την ποιότητα διδασκαλίας και να ενισχύσει την εκπόνηση αναλυτικών προγραμμάτων σε εκπαιδευτικά ιδρύματα και σχολικά συστήματα εκτός Ηνωμένων Πολιτειών. Λαμβάνει χώρα σε διάφορα πανεπιστήμια των Ηνωμένων Πολιτειών και εστιάζεται σε συγκεκριμένες θεματικές ή ζητήματα από το πεδίο των Αμερικανικών Σπουδών.

Αναλυτικές πληροφορίες
http://www.fulbright.gr/scholarships-for-greek-citizens/programs/study-of-the-us-institutes-for-secondary-school-educators


Θερινά επιμορφωτικά προγράμματα για προπτυχιακούς φοιτητές (Study of the United States Institutes for Student Leaders from Europe)

Αίτηση από Τρίτη, 10 Οκτωβρίου 2017 έως Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 2018

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Αίτησης Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 2018

Απευθύνονται σε προπτυχιακούς φοιτητές ελληνικών ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα ηλικίας 18-25 ετών και έχουν διάρκεια πέντε εβδομάδων. Στόχος τους είναι οι φοιτητές να εμβαθύνουν στην κατανόησή τους για τις Ηνωμένες Πολιτείες και να αναπτύξουν ηγετικές δεξιότητες.

Αναλυτικές πληροφορίες
http://www.fulbright.gr/scholarships-for-greek-citizens/programs/study-of-the-us-institutes-for-european-student-leaders


Πρόγραμμα Fulbright Schuman

Αίτηση από 15 Σεπτεμβρίου 2017 έως 1 Δεκεμβρίου 2017

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Ηλεκτρονικής Αίτησης 1 Δεκεμβρίου 2017

Κατηγορίες: Υποτροφίες | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

Call for Papers & Scholarships for South-Eastern European Countries

22/05/2017

We would like to announce the Call for Papers for the coming EurSafe Congress, which will take place from 13th – 16th June 2018 and will held at the Messerli Research Institute – Unit of Ethics and Human-Animal-Studies – at the University of Veterinary Medicine, Vienna.

Furthermore, we are pleased about the opportunity to provide scholarships for researchers from South-Eastern European countries. PhD-students and scholars from South-Eastern Europeans countries should be given the opportunity to apply for scholarships in order to participate at the congress.

Κατηγορίες: Συνέδρια, Υποτροφίες | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

Πρόγραμμα υποτροφιών MEXT της Ιαπωνικής κυβέρνησης

04/05/2017

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί ανακοίνωση σχετικά με το πρόγραμμα υποτροφιών MEXT της Ιαπωνικής κυβέρνησης, που αφορά σε Έλληνες και Ελληνίδες υπηκόους για α) προπτυχιακές σπουδές και β) έρευνα σε ιαπωνικά πανεπιστήμια, το 2018. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο Μορφωτικό Τμήμα της Πρεσβείας της Ιαπωνίας στην Αθήνα έως τις 31 Μαϊου 2017.

Κατηγορίες: Υποτροφίες | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης Επιμελών Φοιτητών-τριών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδας για το ακαδημαϊκό έτος 2016-17

02/05/2017

Σύμφωνα με την Υ.Α. 54397/Ζ1 (ΦΕΚ 1888Β/4.4.2017) ένας αριθμός προπτυχιακών υποτροφιών για το ακαδ. έτος 2016-2017 θα χορηγηθούν από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο “ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ”.

Σύμφωνα με το δελτίο τύπου του ΙΚΥ, η ημερομηνία υποβολής (ή οριστικοποίησης ή τροποποίησης/διόρθωσης) αιτήσεων για το συγκεκριμένο πρόγραμμα παρατείνεται έως και την Τρίτη 2 Μαΐου, ώρα 17:00.

Για πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα αιτήσεων, εγχειρίδιο χρήσης, συχνές ερωτήσεις, καθώς και τηλέφωνα επικοινωνίας για διευκρινίσεις και ερωτήματα επί της προκήρυξης ή για τεχνική υποστήριξη ως προς τη συμπλήρωση της αίτησης, εδώ.

Κατηγορίες: Υποτροφίες | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

Υποτροφία από το Υπουργείο Εξωτερικών και Διεθνούς Συνεργασίας (MAECI) της Ιταλίας

06/04/2017

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί ανακοίνωση σχετικά με τη χορήγηση υποτροφιών από το Υπουργείο Εξωτερικών και Διεθνούς Συνεργασίας (MAECI) της Ιταλίας προς αλλοδαπούς υπηκόους (συμπεριλαμβανομένων των Ελλήνων και Ελληνίδων) για:

– εκπόνηση διδακτορικής διατριβής/έρευνα στο πλαίσιο εκπόνησης διδακτορικής διατριβής
– εξειδίκευση σε Σχολές Εξειδίκευσης (Scuole di Specializzazione), εξαιρουμένης της ιατρικής ειδικότητας
– έρευνα υπό την εποπτεία του Ιταλικού Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας, του Ιταλικού Ανώτατου Ινστιτούτου Υγείας, ιταλικών κρατικών πανεπιστημίων, μουσείων και αρχείων (Progetti di Studio in Cotutela)
– μαθήματα ιταλικής γλώσσας και πολιτισμού
– πρόγραμμα κατάρτισης/ανανέωσης για διδάσκοντες και διδάσκουσες της ιταλικής γλώσσας

Οι υποτροφίες χορηγούνται για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18.

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι η 10η Μαϊου 2017.

Κατηγορίες: Υποτροφίες | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

Υποτροφία εκμάθησης αραβικής γλώσσας 2017

23/03/2017

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί συνοπτική ανακοίνωση, με ενεργοποιημένους κόμβους τόσο ως προς το έγγραφο του ΥΠΠΕΘ όσο και ως προς τις απαραίτητες φόρμες αίτησης, προς διευκόλυνσή σας.

Πληροφορίες

Κατηγορίες: Υποτροφίες | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

Υποτροφίες Κροατίας

21/03/2017

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών επικαιροποιείται η σχετική αναλυτική ανακοίνωση, με ενεργοποιημένους κόμβους τόσο ως προς τα έγγραφα του ΥΠΠΕΘ όσο και ως προς τις ιστοσελίδες των προγραμμάτων υποτροφιών των ξένων κυβερνήσεων, προς διευκόλυνσή σας.

Πληροφορίες

Κατηγορίες: Υποτροφίες | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

Υποτροφίες Αζερμπαϊτζάν

21/03/2017

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει επικαιροποιηθεί η ανακοίνωση, ως προς τις προθεσμίες υποβολής αίτησης εισδοχής (με δυνατότητα για υποτροφία), για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

Πρόγραμμα.pdf

Κατηγορίες: Υποτροφίες | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink