Αρχείο Κατηγορίας: Συνέδρια

«Horizon 2020 ERA-Mobilcar» ERA Mobility and Researchers Career Days

27/06/2017

Παρουσίαση Προγράμματος
«Horizon 2020 ERA-Mobilcar»
ERA Mobility and Researchers Career Days
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ) συμμετέχει στο Πιλοτικό Πρόγραμμα Horizon 2020 ERA-Mobilcar, σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (EIE).

Το Πρόγραμμα HORIZON 2020 ERA-Mobilcar έχει ως απώτερο στόχο την καταπολέμηση της ανεργίας στους ερευνητές, με ιδιαίτερη έμφαση στη μείωση της διαφυγής των ερευνητών από την Ελλάδα (φαινόμενο BrainDrain).

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος πρόκειται να οργανωθεί “Hμέρα Kαριέρας για ερευνητές”, στην οποία οι ενδιαφερόμενοι θα συμμετάσχουν αφού προηγουμένως θα έχουν πάρει μέρος σε σχετικό εργαστήριο συμβουλευτικής υποστήριξης και επαγγελματικής ανάπτυξης για την καλύτερη προετοιμασία τους.

Την Τρίτη 4 Ιουλίου 2017, στις 10:00 – 12:30 μ.μ. στο Αμφιθέατρο I του Κέντρου Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕ.Δ.Ε.Α.-Πανεπιστημιούπολη) θα πραγματοποιηθεί η πρώτη ανοιχτή συνάντηση με σκοπό την παρουσίαση του προγράμματος, καθώς και την ενημέρωση των συμμετεχόντων για τις επόμενες ενέργειες υλοποίησής του.

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε.

Μετά την ολοκλήρωση της εκδήλωσης, θα υπάρξει επικοινωνία  με τους συμμετέχοντες, για την εκδήλωση  ενδιαφέροντος για την  «Ημέρα Καριέρας για ερευνητές»  που έχει οριστεί για τις 9 Νοεμβρίου 2017.

  • Αν είστε Ερευνητικό Κέντρο/ Επιχείρηση/Φορέας δηλώστε συμμετοχή για την εκδήλωση στις 4 Ιουλίου 2017 εδώ
  • Αν είστε ερευνητής, (απόφοιτος-η πενταετούς φοίτησης, μεταπτυχιακός φοιτητής/τρια, κάτοχος μεταπτυχιακού, υποψήφιος-α διδάκτωρ, κάτοχος διδακτορικού, υποψήφιος-α μεταδιδακτορικός υπότροφος, κάτοχος μεταδιδακτορικού) δηλώστε συμμετοχή για την εκδήλωση στις 4 Ιουλίου 2017 εδώ

Πληροφορίες: Γραφείο Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: 2310 996646, 2310 996644, 2310 997350

Κατηγορίες: Συνέδρια | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

Call for Papers & Scholarships for South-Eastern European Countries

22/05/2017

We would like to announce the Call for Papers for the coming EurSafe Congress, which will take place from 13th – 16th June 2018 and will held at the Messerli Research Institute – Unit of Ethics and Human-Animal-Studies – at the University of Veterinary Medicine, Vienna.

Furthermore, we are pleased about the opportunity to provide scholarships for researchers from South-Eastern European countries. PhD-students and scholars from South-Eastern Europeans countries should be given the opportunity to apply for scholarships in order to participate at the congress.

Κατηγορίες: Συνέδρια, Υποτροφίες | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

Hellenic Bioinformatics 10 conference

17/05/2017

Dear colleagues,

We are pleased to announce the Hellenic Bioinformatics 10 conference taking place during 6-9 September 2017 in Heraklion, Crete, Greece. This is the second international event organised by the Hellenic Bioinformatics society and supported by local research/education organisations.

Both the society and the conference have very strong and high profile international support, which we consider crucial for the further development of the field in Greece.

The theme of the meeting is “Bioinformatics and its applications in Health, Biodiversity and the Environment”. Continuing on the success of last year’s conference in Thessaloniki, we anticipate that this conference also will be the major bioinformatics event in the country this year and expect it to attract participants from all over Europe, and beyond.

We will also provide several tutorials on metagenomics and phylogenomics on September 6th, as well as hands-on workshops on Proteomics and RNA Seq and ChIP-Seq data analysis on September 5th!

Registrations and abstract submissions are already open!

Early registration deadline: June 15th 2017
Late registration deadline: July 15th 2017

Please reserve the dates and share.

We hope to see you all in Heraklion in September!

For the Organising Committee
and
on behalf of the Board of Directors of Hellenic Bioinformatics
Ilias Kappas
Acting President

Κατηγορίες: Συνέδρια | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink