Αρχείο Κατηγορίας: Μετεκπαίδευση

Ανακοίνωση

22/03/2018

Το Τμήμα Οφθαλμολογίας προκηρύσσει 1 θέση μετεκπαιδευόμενου κτηνιάτρου, με διάρκεια εκπαίδευσης ενός έτους από 1/5/2018 έως 30/4/2019.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά (όχι απαραίτητα επικυρωμένα), στην αναπληρώτρια καθηγήτρια Α. Κομνηνού μέχρι και την Τετάρτη 18 Απριλίου 2018.

Η επιλογή θα γίνει έπειτα από συνέντευξη, την οποία οι υποψήφιοι θα κληθούν να δώσουν το διάστημα από 24 – 27 Απριλίου με ραντεβού.

Δικαιολογητικά

 1. Αίτηση υποψηφιότητας (χορηγείται σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή από την αν. καθηγήτρια Αν. Κομνηνού
 2. Βιογραφικό σημείωμα (και τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα)
 3. Πτυχίο Κτηνιατρικής και αναλυτική βαθμολογία
 4. Φωτογραφία (έγχρωμη, ταυτότητας)
 5. Συστατικές επιστολές (τουλάχιστον δύο)
 6. Πιστοποιητικό ελληνομάθειας από επίσημο φορέα (για τους αλλοδαπούς)

Κατηγορίες: Μετεκπαίδευση | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

Ανακοίνωση

03/01/2018

Το Τμήμα Εξωτικών και Άγριων Ζώων προκηρύσσει 1 θέση μετεκπαιδευόμενου κτηνιάτρου, με διάρκεια εκπαίδευσης ενός έτους, ξεκινώντας από Φεβρουάριο – Μάρτιο 2018.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά (όχι απαραίτητα επικυρωμένα), στην αναπληρώτρια καθηγήτρια Α. Κομνηνού ξεκινώντας άμεσα και μέχρι τις 16 Φεβρουαρίου 2018.

Το διάστημα από 22 έως 26  Φεβρουαρίου θα κληθούν να δώσουν συνέντευξη γενικού περιεχομένου.

Αναστασία Κομνηνού
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Δικαιολογητικά

 1. Αίτηση υποψηφιότητας (χορηγείτε σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή από την αναπληρώτρια καθηγήτρια Αν. Κομνηνού
 2. Βιογραφικό σημείωμα (και τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα)
 3. Πτυχίο Κτηνιατρικής & αναλυτική βαθμολογία
 4. Φωτογραφία (έγχρωμη, ταυτότητας)
 5. Συστατικές επιστολές (τουλάχιστον δύο)
 6. Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας από επίσημο φορέα (για τους αλλοδαπούς)

Κατηγορίες: Μετεκπαίδευση | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

Ανακοίνωση

19/12/2017

Παρακαλούνται οι πτυχιούχοι οι οποίοι ενδιαφέρονται για μετεκπαίδευση στο Διαγνωστικό Εργαστήριο για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18 (εαρινό εξάμηνο), να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά (αίτηση, βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφο πτυχίου) μέχρι την Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2018.

Η μετεκπαίδευση θα είναι διάρκειας έξι (6) μηνών, ο αριθμός των μετεκπαιδευομένων θα ανέρχεται στους τρεις (3) και η επιλογή θα γίνει μετά από συνέντευξη την 1η Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11 π.μ. – 1 μ.μ. στο χώρο του Διαγνωστικού Εργαστηρίου. Η μετεκπαίδευση θα αρχίσει στις 5 Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9 π.μ.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα κατατίθενται στη Γραμματεία του Τομέα Κλινικών (στην κ. Ζήνα Καλητσάρη) ή ηλεκτρονικά στο mkritsep@vet.auth.gr. Για κάθε διευκρίνιση ή συνεννόηση απευθυνθείτε στην κ. Μαρία Κριτσέπη-Κωνσταντίνου ή ηλεκτρονικά στο mkritsep@vet.auth.gr.

Μαρία Κριτσέπη-Κωνσταντίνου
Καθηγήτρια

Κατηγορίες: Μετεκπαίδευση | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink