Αρχείο Κατηγορίας: Μετεκπαίδευση

Ανακοίνωση

02/07/2018

Το οδοντιατρικό τμήμα της Μονάδας Χειρουργικής-Μαιευτικής, της Κλινικής Ζώων Συντροφιάς, του Τμήματος Κτηνιατρικής του Α.Π.Θ. προκηρύσσει μια (1) θέση μετεκπαίδευσης κτηνιάτρου για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019. Η διάρκεια της μετεκπαίδευσης θα είναι ενός έτους από 22/8/2018-21/7/2019.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στη Γραμματεία της Χειρουργικής, μέχρι και την Δευτέρα 16 Ιουλίου 2018, και θα πρέπει να συνοδεύονται από τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται με την αίτηση για τα μεταπτυχιακά προγράμματα της Κλινικής Ζώων Συντροφιάς. Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να καταθέσουν, κατά προτίμηση, σε ηλεκτρονική μορφή τα δικαιολογητικά τους (σε δίσκο αποθήκευσης δεδομένων, cd). Η διαδικασία επιλογής θα είναι, επίσης, παρόμοια εκείνης του Π.Μ.Σ. και οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 18 Ιουλίου.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην κ. Ζήνα Καλλιτσάρη τηλ επικοινωνίας: 2310994402 ή στον κ. Παπαδημητρίου 2310994575, e mail: serpap@vet.auth.gr.

Κατηγορίες: Μετεκπαίδευση | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

Ανακοίνωση

06/06/2018

Το Τμήμα Μαιευτικής της Κλινικής Ζώων Συντροφιάς προκηρύσσει μία θέση για ειδικευόμενο κτηνίατρο (πρακτική άσκηση) διάρκειας ενός έτους (21 Αυγούστου 2018 – 20 Ιουλίου 2019). Οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά (όχι απαραίτητα επικυρωμένα) στον επίκουρο καθηγητή Χ. Βερβερίδη μέχρι την Πέμπτη 5 Ιουλίου 2018. Την Τρίτη 10 Ιουλίου (ώρα 9:30 π.μ.) θα κληθούν να δώσουν συνέντευξη γενικού περιεχομένου και, εφόσον κριθεί σκόπιμο, γραπτές εξετάσεις επί του αντικειμένου της θέσης (μαιευτική και παθολογία αναπαραγωγής κατοικιδίων σαρκοφάγων). Σημειώνεται ότι η διαδικασία επιλογής είναι παρόμοια με αυτή των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών. Η γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων θα γίνει ηλεκτρονικά την Τετάρτη 11 Ιουλίου 2018.

Χαράλαμπος Ν. Βερβερίδης
Επίκουρος καθηγητής

Δικαιολογητικά
1. Αίτηση υποψηφιότητας (χορηγείται σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή από τον επίκουρο καθηγητή Χ. Βερβερίδη)
2. Βιογραφικό σημείωμα (& τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα*)
3. Πτυχίο κτηνιατρικής* & αναλυτική βαθμολογία*
4. Φωτογραφία (έγχρωμη, ταυτότητας)
5. Συστατικές επιστολές (τουλάχιστον δύο)*
6. Πιστοποιητικό ελληνομάθειας από επίσημο φορέα (για τους αλλοδαπούς)*

*επιστρέφονται στον υποψήφιο μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής

Κατηγορίες: Μετεκπαίδευση | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink