Αρχείο Κατηγορίας: Μεταπτυχιακά

Διιδρυματικό Πρόγραμμα  Μεταπτυχιακών Σπουδών

01/06/2018

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το  Διιδρυματικό Πρόγραμμα  Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Ελληνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ, ακαδημαϊκού έτους 2018-19.

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών: 28 Ιουνίου 2018

Οι συνεντεύξεις για το ΠΜΣ θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 5 Ιουλίου 2018 (προσωπικές συνεντεύξεις) και την Παρασκευή 6 Ιουλίου 2018 (συνεντεύξεις στην Επιτροπή Αξιολόγησης).

Το αναλυτικό πρόγραμμα θα σταλεί στα e-mail των υποψηφίων από τη γραμματεία.

Κατηγορίες: Μεταπτυχιακά | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών

30/03/2018

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, ακαδημαϊκού έτους 2018-2019.

Πρωτεϊνική Βιοτεχνολογία

Μοριακή Βιολογία-Βιοϊατρική

Μοριακή και Εφαρμοσμένη Βιολογία Φυτών-Πράσινη Βιοτεχνολογία

Κατηγορίες: Μεταπτυχιακά | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

Μεταπτυχιακά

06/03/2018

Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Βιολογίας, του Πανεπιστημίου Κρήτης, ακαδημαϊκού έτους 2018-19.

Μοριακή Βιολογία-Βιοϊατρική
Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών: 16 Απριλίου 2018
Συνεντεύξεις:

 • Τρίτη 15 Μαΐου 2018 (προσωπικές συνεντεύξεις)και
 • Τετάρτη 16 Μαΐου 2018 (συνεντεύξεις σε 11μελή επιτροπή)

Πρωτεϊνική Βιοτεχνολογία
Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών: 16 Απριλίου 2018
Συνεντεύξεις:

 • Πέμπτη 17 Μαΐου 2018 (προσωπικές συνεντεύξεις)και
 • Παρασκευή 18 Μαΐου 2018 (συνεντεύξεις σε 8μελή επιτροπή)

Μοριακή και Εφαρμοσμένη Βιολογία Φυτών – Πράσινη Βιοτεχνολογία
Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών: 20 Απριλίου 2018
Συνεντεύξεις: 24 και 25 Μαΐου 2018.

Κατηγορίες: Μεταπτυχιακά | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

Προκήρυξη θέσεων εκπόνησης διδακτορικής διατριβής

28/02/2018

Προκηρύσσoνται δύο (2) θέσεις για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στο Τομέα Κλινικών του Τμήματος Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του  Α.Π.Θ. με γενικό πεδίο έρευνας  τη Χειρουργική των Μαλακών Ιστών των Ζώων Συντροφιάς.
Δικαιολογητικά (εις διπλούν)

 • Βιογραφικό υπόμνημα
 • Αντίγραφο πτυχίου
 • Αναλυτική βαθμολογία
 • Αναγνώριση ισοτιμίας (ΔΟΑΤΑΠ)
 • Τίτλοι μεταπτυχιακών σπουδών
 • Πιστοποιητικά πρακτικών σεμιναρίων – συνεδρίων (με Υπεύθυνη Δήλωση)
 • Πιστοποιητικά ξένων γλωσσών
 • Συστατικές επιστολές (2) σφραγισμένες (κλειστές)

Εκδήλωση ενδιαφέροντος και υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών μέχρι την Παρασκευή 9 Μαρτίου 2018 στη Γραμματεία του Τμήματος Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγεία του Α.Π.Θ., τηλέφωνο 2310 999857.

Κατηγορίες: Μεταπτυχιακά | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

Θέση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής

16/01/2018

Προκηρύσσεται μια (1) θέση για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στο Εργαστήριο Παρασιτολογίας και Παρασιτικών Νοσημάτων του Τμήματος Κτηνιατρικής Α.Π.Θ. με επιβλέπουσα την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αναστασία Διάκου στο πεδίο «Παρασιτολογία και Παρασιτικά Νοσήματα».

Δικαιολογητικά

 • Βιογραφικό υπόμνημα
 • Αντίγραφο πτυχίου
 • Αναλυτική βαθμολογία
 • Αναγνώριση ισοτιμίας (ΔΟΑΤΑΠ)
 • Τίτλοι μεταπτυχιακών σπουδών
 • Πιστοποιητικά παρακολούθησης σεμιναρίων – συνεδρίων (με Υπεύθυνη Δήλωση)
 • Πιστοποιητικά ξένων γλωσσών
 • Συστατικές επιστολές (2) σφραγισμένες (κλειστές)

Kριτήρια και προυποθέσεις για την επιλογή υποψηφίου

 • Βαθμός στο μάθημα της Παρασιτολογίας και Παρασιτικών Νοσημάτων ή στους Κύκλους 6Ι και 6ΙΙ για τους εισαχθείς κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2003-2012, τουλάχιστον 7.
 • Επιθυμητή η εμπειρία εργασίας σε Εργαστήριο.
 • Γνώση της αγγλικής γλώσσας τουλάχιστον σε επίπεδο C1/C2 σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για Γλώσσες.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος και υποβολή των δικαιολογητικών μέχρι την 26η Ιανουαρίου 2018 στη Γραμματεία του Τμήματος Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγεία του Α.Π.Θ., τηλέφωνο 2310 999857.

Κατηγορίες: Μεταπτυχιακά | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink