http://www.abdulaporn.com

Αρχείο Κατηγορίας: Μεταπτυχιακά

Προκήρυξη θέσης εκπόνησης διδακτορικής διατριβής

11/12/2017

Προκηρύσσεται μια (1) θέση για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Εργαστήριο Μικροβιολογίας & Λοιμωδών Νοσημάτων του Τμήματος Κτηνιατρικής Α.Π.Θ. με επιβλέποντα τον επίκουρο καθηγητή κ. Γεώργιο Φιλιούση στο πεδίο της μελέτης των λοιμώξεων του χοίρου, που οφείλονται στο βακτήριο Clostridium difficile.

Δικαιολογητικά

  • Βιογραφικό υπόμνημα
  • Αντίγραφο πτυχίου
  • Αναλυτική βαθμολογία
  • Αναγνώριση ισοτιμίας (ΔΟΑΤΑΠ)
  • Τίτλοι μεταπτυχιακών σπουδών
  • Πιστοποιητικά παρακολούθησης σεμιναρίων – συνεδρίων (με Υπεύθυνη Δήλωση)
  • Πιστοποιητικά ξένων γλωσσών
  • Συστατικές επιστολές (2) σφραγισμένες (κλειστές)

Εκδήλωση ενδιαφέροντος και υποβολή των δικαιολογητικών μέχρι την 18.12.2017 στη Γραμματεία του Τμήματος Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγεία του Α.Π.Θ., τηλέφωνο 2310 999857.

Κατηγορίες: Μεταπτυχιακά | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

01/06/2017

Στα πλαίσια της ενημέρωσης και της προώθησης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας, του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, θα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε την έναρξη υποβολής αιτήσεων για τον 3ο κύκλο ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 η οποία θα διαρκέσει έως τις 25 Αυγούστου 2017.

Το ΠΜΣ στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας λειτουργεί επιτυχώς τους δύο προηγούμενους κύκλους του και έχει ήδη αποφοίτους οι οποίοι ορκίστηκαν στην 1η Ορκωμοσία της 28ης Απριλίου 2017.

Πρόκειται για ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα προσανατολισμένο στη Διοίκηση των Υπηρεσιών Υγείας, με γνωστικά αντικείμενα που αφορούν τόσο σε μαθήματα Μάνατζμεντ Οργανισμών, Πολιτικές Υγείας, Διοίκηση Λειτουργιών, Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων, Μάρκετινγκ, όσο και σε μαθήματα Ποσοτικών Μεθόδων, Οικονομικής Αξιολόγησης Προγραμμάτων Υγείας, Στατιστικής Ανάλυσης κλπ.

Οι μεταπτυχιακοί μας φοιτητές είναι κατά βάση απόφοιτοι ιατρικών, φαρμακευτικών, νοσηλευτικών, οικονομικών και σχολών διοίκησης και είναι ήδη επαγγελματίες υγείας ή στοχεύουν σε μια επαγγελματική καριέρα στο χώρο της Υγείας. Αξίζει επίσης να σημειώσουμε ότι ήδη έχουμε και αρκετά μέλη Διδακτικού και Επιστημονικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης που φοιτούν στο μεταπτυχιακό μας πρόγραμμα, καθώς και πλήθος μεταπτυχιακών φοιτητών που έχουν ήδη μεταπτυχιακό ή και διδακτορικό τίτλο.

Περισσότερες πληροφορίες για το ΠΜΣ στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του μεταπτυχιακού και για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του ΠΜΣ, στο τηλέφωνο 2310 891.212, στο email mhm@uom.edu.gr, στην κα. Γκιμπερίτη Αθανασία.

Βασίλειος Αλετράς
Αναπλ. Καθηγητής Τμήματος Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας

Κατηγορίες: Μεταπτυχιακά | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

ΠΜΣ “Καινοτόμα Συστήματα Αειφόρου Αγροτικής Παραγωγής”

09/05/2017

Προκηρύσσεται Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων του ΑΤΕΙΘ με τίτλο “Καινοτόμα Συστήματα Αειφόρου Αγροτικής Παραγωγής”.

Προκήρυξη
Αίτηση

Κατηγορίες: Μεταπτυχιακά | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

Πρόσκληση του Πανεπιστήμιου της Jaen

05/04/2017

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί πρόσκληση του Πανεπιστήμιου της Jaen (Ισπανία, Ανδαλουσία) για την εκδήλωση ενδιαφέροντος συνεργασίας έμπειρων ερευνητών (κατόχων διδακτορικού διπλώματος) με ένα από τα τρέχοντα ερευνητικά προγράμματα του Πανεπιστημίου στους τομείς: Χημείας, Περιβαλλοντικών Επιστημών & Γεωλογίας, Πληροφορικής Επιστήμης & Μηχανικής, Επιστημών Υγείας, Φυσικής, Κοινωνικών & Ανθρωπιστικών Επιστημών.

Η πρόσκληση αφορά σε ερευνητικά project του Πανεπιστημίου Jaen δυνάμενα να δεχτούν μεταδιδακτορικούς ερευνητές οι οποίοι πρόκειται να υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης της ερευνητικής τους πρότασης από τις Δράσεις Marie Skodowska-Curie (πρόγραμμα Horizon 2020) από 11 Απριλίου έως 14 Σεπτεμβρίου 2017.

Κατηγορίες: Μεταπτυχιακά | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

Προκηρύξεις μεταπτυχιακών

02/02/2017

Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18.

Μοριακή Βιολογία-Βιοϊατρική
Μοριακή Βιολογία και Βιοτεχνολογία Φυτών
Πρωτεϊνική Βιοτεχνολογία
Περιβαλλοντική Βιολογία – Διαχείριση Χερσαίων και Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών: 15 Μαρτίου 2017

Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν τον Μάιο του 2017 σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν.

Κατηγορίες: Μεταπτυχιακά | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

Οδηγός Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΑΠΘ

02/12/2016

Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές αποτελούν πλέον απαραίτητη προέκταση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και παίζουν αποφασιστικό ρόλο στην εκπλήρωση της εκπαιδευτικής, πολιτιστικής, κοινωνικής και οικονομικής αποστολής των Πανεπιστημίων.

Με στόχο τη διεπιστημονικότητα και την εμβάθυνση των γνώσεων των πτυχιούχων των Πανεπιστημίων σε ιδιαίτερους τομείς της επιστήμης τους, συγκροτήθηκαν και λειτουργούν στις Σχολές/Τμήματα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών, που είτε οδηγούν στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ), είτε σε Διδακτορικό Δίπλωμα (ΔΔ).

Οδηγός

Κατηγορίες: Μεταπτυχιακά | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink