Αρχείο Κατηγορίας: Επείγουσες Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ομάδα Β3 – Εξάμηνο 10o

26/02/2018

Η Κλινική Παραγωγικών Ζώων ανακοινώνει ότι το εργαστήριο της Τρίτης 27-2-18, ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ – ΤΣ μετατίθεται την Παρασκευή 9
Μαρτίου και ώρα 10.45 π.μ.