Αρχείο Κατηγορίας: Διοικητικές Ανακοινώσεις

Υποχρέωσης ανάρτησης συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πρόγραμμα Διαύγεια

06/12/2017

Σας ενημερώνουμε ως προς το αριθμ. πρωτ. 9368/5-12-2017 έγγραφο του Τμήματος Διοίκησης, σχετικά με υπενθύμιση υποχρέωσης ανάρτησης συμβάσεων μίσθωσης έργου από Φορείς του Δημοσίου που υπάγονται  στο πρόγραμμα Διαύγεια (Ν. 4325/2014, ΦΕΚ Α΄ 47).

Σχετική ΑΔΑ Ψ70Τ465ΧΘΨ-ΝΔΙ
Σχετικό αριθμ. πρωτ. 9368/5-12-2017 έγγραφο του Τμήματος Διοίκησης

Κατηγορίες: Διοικητικές Ανακοινώσεις | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

Αποτελέσματα εκλογών διευθυντών τομέων

13/11/2017

Μετά την διεξαγωγή της ψηφοφορίας με κάλπη, η οποία διεξήχθη την Πέμπτη 09.11.2017 και την Παρασκευή 10.11.2017 για την ανάδειξη Διευθυντών Τομέων του Τμήματος Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας Α.Π.Θ., τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:

1ος Τομέας
2ος Τομέας
3ος Τομέας
4ος Τομέας
5ος Τομέας

Κατηγορίες: Διοικητικές Ανακοινώσεις | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

Εκλογές Διευθυντών Τομέων Τμήματος Κτηνιατρικής

30/08/2017

Εκλογή Διευθυντή Τομέα Δομής και Λειτουργίας Ζωικών Οργανισμών

Εκλογή Διευθυντή Τομέα Ζωικής Παραγωγής, Ιχθυολογίας Οικολογίας και Προστασίας Περιβάλλοντος

Εκλογή Διευθυντή Τομέα Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημάτων και Παθολογικής Ανατομικής

Εκλογή Διευθυντή Τομέα Υγιεινής και Τεχνολογίας Τροφίμων Ζωικής Προελεύσεως

Εκλογή Διευθυντή Τομέα Κλινικών

Κατηγορίες: Διοικητικές Ανακοινώσεις | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink