Αρχείο Κατηγορίας: Διδακτορικές Διατριβές

Θέση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής

26/06/2018

Προκηρύσσεται μια (1) θέση για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τομέα Κλινικών του Τμήματος Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του  Α.Π.Θ. με γενικό πεδίο έρευνας «Παθολογία βοοειδών».

Δικαιολογητικά (εις διπλούν)

  • Βιογραφικό υπόμνημα
  • Αντίγραφο πτυχίου
  • Αναλυτική βαθμολογία
  • Προσχέδιο διδακτορικής διατριβής
  • Αναγνώριση ισοτιμίας (ΔΟΑΤΑΠ)
  • Τίτλοι μεταπτυχιακών σπουδών
  • Πιστοποιητικά παρακολούθησης σεμιναρίων-συνεδρίων (με Υπεύθυνη Δήλωση)
  • Πιστοποιητικά ξένων γλωσσών
  • Συστατικές επιστολές (2) σφραγισμένες (κλειστές)

Εκδήλωση ενδιαφέροντος και υποβολή των δικαιολογητικών και της αίτησης μέχρι τις 13/7/2018 στη Γραμματεία του Τμήματος Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγεία του Α.Π.Θ., τηλέφωνο 2310 999857.

Κατηγορίες: Διδακτορικές Διατριβές | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

2η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛΙΔΕΚ για Υποψήφιους Διδάκτορες

04/05/2018

Ο δεύτερος κύκλος της δράσης με τίτλο «2η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛΙΔΕΚ για Υποψήφιους Διδάκτορες» έχει ανακοινωθεί. Λεπτομέρειες και πληροφορίες για την επικείμενη προκήρυξη μπορείτε να βρείτε στον σύνδεσμο http://www.elidek.gr/call/2i-prokiryxi-ypotrofion-elidek-gia-ypopsifioys-didaktores/.

Απευθύνεται σε υποψήφιους διδάκτορες, των οποίων ο ορισμός της τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής τους έχει γίνει από 15/12/2016 και μετά και επιπλέον δεν έχουν παρέλθει 3 χρόνια από την απόκτηση του μεταπτυχιακού διπλώματος, για την δυνατότητα διεκδίκησης υποτροφίας με σκοπό την εκπόνηση της διδακτορικής τους διατριβής στην Ελλάδα, χρονικής διάρκειας το ανώτερο έως τριάντα έξι (36) διαδοχικούς μήνες.

Το Γραφείο Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, διοργανώνει εκδήλωση με σκοπό τη ενημέρωση των υποψηφίων διδακτόρων για την επικείμενη προκήρυξη. Η εκδήλωση θα λάβει χώρα στο Αμφιθέατρο Ι του Κέντρου Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (Κ.Ε.Δ.Ε.Α.) του ΑΠΘ, την Τρίτη 15 Μαΐου 2018 στις 10:00 π.μ.

Στην εκδήλωση θα παρουσιασθεί η πρόσκληση που αφορά τον 2ο κύκλο, στατιστικά στοιχεία που αφορούν τον 1ο κύκλο καθώς και χρήσιμες συμβουλές για τη συγγραφή της ερευνητικής πρότασης.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Πληροφορίες: Κόζαρης Ι. τηλ. 2310996840

Η υποβολή των αιτήσεων είναι δυνατή από τη 15η Ιουνίου 2018 και ώρα 3 μ.μ. έως και την 20ή Ιουλίου 2018 και ώρα 3 μ.μ.

Κατηγορίες: Διδακτορικές Διατριβές, Υποτροφίες | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

Διδακτορική Διατριβή

02/02/2017

Μετά την έναρξη υλοποίησης του ΠΜΣ, στις γνωστικές περιοχές που θα λειτουργεί το πρόγραμμα, διδακτορική διατριβή μπορούν να εκπονούν μόνο οι κάτοχοι ΜΔΕ.

Μπορείτε να κατεβάσετε τον Εσωτερικό Κανονισμό Διδακτορικών, καθώς και την  ΑΙΤΗΣΗ (Διδακτορικού)

Γραφείο Διασύνδεσης ΑΠΘ

Το Γραφείο Διασύνδεσης του ΑΠΘ δίνει τη δυνατότητα σε όλους να αναζητήσουν Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών στα Ελληνικά ΑΕΙ και Υποτροφίες για Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό, μέσα από τις βάσεις αναζήτησης στην ιστοσελίδα της ΔΑΣΤΑ. Οι βάσεις αναζήτησης ενημερώνονται καθημερινά με νέα δεδομένα.

Για οποιαδήποτε βοήθεια, επισκεφθείτε ένα από τα Γραφεία Διασύνδεσης στο campus του ΑΠΘ ή επικοινωνήστε τηλεφωνικά στο 2310-997340.

Στοιχεία εκπονούμενων διδακτορικών διατριβών:

Κατηγορίες: Διδακτορικές Διατριβές | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink