Θέση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής

15/05/2018

Προκηρύσσεται μια (1) θέση για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στον Τομέα Κλινικών του Τμήματος Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του  Α.Π.Θ. με γενικό πεδίο έρευνας  την Παθολογία Πτηνών.

Δικαιολογητικά (εις διπλούν)

  • Βιογραφικό υπόμνημα
  • Προσχέδιο της διδακτορικής διατριβής
  • Αντίγραφο πτυχίου
  • Αναλυτική βαθμολογία
  • Αναγνώριση ισοτιμίας (ΔΟΑΤΑΠ)
  • Τίτλοι μεταπτυχιακών σπουδών
  • Πιστοποιητικά παρακολούθησης σεμιναρίων-συνεδρίων (με υπεύθυνη δήλωση)
  • Πιστοποιητικά ξένων γλωσσών
  • Συστατικές επιστολές (2) σφραγισμένες (κλειστές)

Εκδήλωση ενδιαφέροντος και υποβολή των δικαιολογητικών και της αίτησης μέχρι την 25/5/2018 στη Γραμματεία του Τμήματος Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγεία του Α.Π.Θ.,  τηλέφωνο 2310 999857.

Κατηγορίες: Διδακτορικές Διατριβές | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

Comments are closed.