Θέση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής

15/05/2018

Προκηρύσσεται μια (1) θέση για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής Τομέα Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημάτων και Παθολογικής Ανατομικής του Τμήματος Κτηνιατρικής Α.Π.Θ. στο πεδίο Παθολογικής Ανατομικής των Ζώων.

Δικαιολογητικά

  • Βιογραφικό υπόμνημα
  • Προσχέδιο της διδακτορικής διατριβής
  • Αντίγραφο πτυχίου
  • Αναλυτική βαθμολογία
  • Αναγνώριση ισοτιμίας (ΔΟΑΤΑΠ)
  • Τίτλοι μεταπτυχιακών σπουδών
  • Πιστοποιητικά παρακολούθησης σεμιναρίων-συνεδρίων (με υπεύθυνη δήλωση)
  • Πιστοποιητικά ξένων γλωσσών
  • Συστατικές επιστολές (2) σφραγισμένες (κλειστές)

Εκδήλωση ενδιαφέροντος και υποβολή των δικαιολογητικών μέχρι την 25/5/2018 στη γραμματεία του Τμήματος Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγεία του Α.Π.Θ.,  τηλέφωνο 2310 999857.

Κατηγορίες: Διδακτορικές Διατριβές | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

Comments are closed.