Θέση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής

26/06/2018

Προκηρύσσεται μια (1) θέση για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τομέα Κλινικών του Τμήματος Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του  Α.Π.Θ. με γενικό πεδίο έρευνας «Παθολογία βοοειδών».

Δικαιολογητικά (εις διπλούν)

  • Βιογραφικό υπόμνημα
  • Αντίγραφο πτυχίου
  • Αναλυτική βαθμολογία
  • Προσχέδιο διδακτορικής διατριβής
  • Αναγνώριση ισοτιμίας (ΔΟΑΤΑΠ)
  • Τίτλοι μεταπτυχιακών σπουδών
  • Πιστοποιητικά παρακολούθησης σεμιναρίων-συνεδρίων (με Υπεύθυνη Δήλωση)
  • Πιστοποιητικά ξένων γλωσσών
  • Συστατικές επιστολές (2) σφραγισμένες (κλειστές)

Εκδήλωση ενδιαφέροντος και υποβολή των δικαιολογητικών και της αίτησης μέχρι τις 13/7/2018 στη Γραμματεία του Τμήματος Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγεία του Α.Π.Θ., τηλέφωνο 2310 999857.

Κατηγορίες: Διδακτορικές Διατριβές | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

Comments are closed.