http://www.abdulaporn.com


ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Πρόεδρος
Παπαϊωάννου Νικόλαος, καθηγητής
Τηλ.: 231 099 9830
Fax: 231 099 5218
email: nikpap@vet.auth.gr

Αναπληρωτής Πρόεδρος
Φλετούρης Δημήτριος, καθηγητής
Τηλ.: 231 099 9817
Fax: 231 099 5218
email: djflet@vet.auth.gr

Γραμματέας
Συμεωνίδου Στ. Ζαχαρένια
Τηλ.: 2310 995219
Fax: 2310 995218
e-mail: info@vet.auth.gr

Διευθυντές Τομέων
Παπαδόπουλος Γεώργιος, καθηγητής (Διευθυντής 1ου Τομέα)
Καραμανλής Ξάνθιππος,αναπληρωτής καθηγήτρια (Διευθυντής 2ου Τομέα)
Βλέμμας Ιωάννης, καθηγητής (Διευθυντής 3ου Τομέα)
Σουλτος Νικόλαος, καθηγητής (Διευθυντής 4ου Τομέα)
Παπάζογλου Λυσσίμαχος, καθηγητής (Διευθυντής 5ου Τομέα)

Γραμματεία

Μπορείτε να δείτε τις αναλυτικές πληροφορίες της Γραμματείας στα στοιχεία Γραμματείας.

Επιτροπές

(όπως ορίσθηκαν από τον Πρόεδρο και ανακοινώθηκαν στη Συνέλευση με αριθμό               )

Επόπτες Κτιρίων

Α. Κτίριο Πανεπιστημιούπολης

 

 

Συντονιστική Επιτροπή Μ.Π.Σ.

 

 

Σύμβουλος Σπουδών Αλλοδαπών και ΑΜΕΑ φοιτητών

 

Επιτροπή Ελέγχου Βαθμολογιών Υποψηφίων προς Ορκωμοσία

 

Επόπτης Βιβλιοθήκης

 

Συντονιστές Προγράμματος Erasmus και ECTS

 

 

Υπεύθυνος ΜΟΔΙΠ- ΟΜΕΑ

 

Επιτροπή Έρευνας και Δεοντολογίας

 

 

Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού

 

Επιτροπή Εκπαίδευσης (Προγράμματος Σπουδών)

 

 

Επιτροπή Επικαιροποίησης του Εσωτερικού κανονισμού Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών

 

 

Επιτροπή Ελέγχου Προσόντων Υποψηφίων Διδακτόρων

 

 

Επιτροπή Αγροκτήματος Κολχικού

 

 

Επιτροπή για Εξετάσεις:

Η επιτροπή διερευνά τυχόν προβλήματα (μειωμένη απόδοση των φοιτητών και σημαντική αποτυχία στις εξετάσεις), ασυνέπειες και διαφορές στη βαθμολόγηση μεταξύ διαφόρων γνωστικών αντικειμένων. Εισηγείται κανονισμό διεξαγωγής των εξετάσεων. Στόχος η «συναντίληψη» των μελών ΔΕΠ, στα πλαίσια της ακαδημαϊκής ελευθερίας, για τα εξεταστικά θέματα.

 

 

Επιτροπή για τη δια Βίου Εκπαίδευση (Committee for Continuing Education)

Εισηγείται «πρόγραμμα σπουδών» δια βίου μάθησης, συγκεκριμένο αλλά και δυναμικό και μεταβαλλόμενο, ανοιχτό στον μεγαλύτερο δυνατόν αριθμό συναδέλφων. Καταγράφει όλες τις σχετικές δραστηριότητες εντός και εκτός Τμήματος των μελών ΔΕΠ. Γνωστοποιεί με κάθε πρόσφορο μέσο τις εκδηλώσεις της επόμενης ακαδημαϊκής χρονιάς. Στόχος να οργανωθεί και να αναπτυχθεί η προσφορά του Τμήματος στη δια βίου μάθηση (βλ. και άρθρο 43 – Σχολή δια βίου μάθησης).

 

 

Επιτροπή για Εξωτερική Χρηματοδότηση (External Funds Committee)

Αναζητά και προτείνει εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης. Ενημερώνει και κινητοποιεί τους συναδέλφους που λόγω ειδικότητας είναι δυνατόν να αντλήσουν πόρους από σχετικές με το αντικείμενό τους δραστηριότητες. Στόχος: Tο Τμήμα να γίνει σταδιακά λιγότερο εξαρτημένο από τις τακτικές πιστώσεις.

 

 

Επιτροπή Εσωτερικής Αξιολόγησης Σπουδών και Επαγγελματικής Διασύνδεσης (αρ. 72 και σελ. 503 παλαιού)

Η λειτουργία της επιτροπής, αποσκοπεί, στη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων που θα τεκμηριώνουν το σχεδιασμό της πολιτικής και των αποφάσεων του Τμήματος, σε ότι αφορά τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των σπουδών, ώστε αυτές να ανταποκρίνονται στις επαγγελματικές απαιτήσεις του σύγχρονου κτηνιάτρου και των νέων προοπτικών του.

 

 

Επιτροπή Διαχείρισης Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων, Βιοασφάλειας και Ακτινοπροστασίας

 

 1. Εργαστήριο Ανατομικής, Ιστολογίας και Εμβρυολογίας των κατοικιδίων Ζώων:

 

 1. Εργαστήριο Φυσιολογίας:

 

 

 1. Εργαστήριο Φαρμακολογίας:

 

 1. Εργαστήριο Βιοχημείας και Τοξικολογίας:

 

 1. Εργαστήριο Χημείας

 

 1. Εργαστήριο Διατροφής:

 

 1. Εργαστήριο Ζωοτεχνίας:

 

 1. Εργαστήριο Ιχθυολογίας:

 

 1. Εργαστήριο Οικολογίας και Προστασίας Περιβάλλοντος:

 

 1. Εργαστήριο Οικονομίας Ζωικής Παραγωγής:

 

 1. Εργαστήριο Μικροβιολογίας και Λοιμωδών Νοσημάτων:

 

 1. Εργαστήριο Παρασιτολογίας και Παρασιτικών Νοσημάτων:

 

 1. Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής:

 

 1. Εργαστήριο Υγιεινής Τροφίμων Ζωικής Προελεύσεως:

 

 1. Εργαστήριο Τεχνολογίας Τροφίμων Ζωικής Προελεύσεως:

 

 1. Εργαστήριο Γαλακτοκομίας:

 

 1. Κλινική Παραγωγικών Ζώων:

 

 1. Κλινική Ζώων Συντροφιάς:

 

Υπεύθυνος ακτινοπροστασίας

 

 

Υπεύθυνος Διαχείρισης Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων

 

Επόπτης Βιοασφάλειας

 

Επόπτης Επικίνδυνων Τοξικών Ουσιών

 

Επόπτης Διαχείρισης Ραδιοϊσοτόπων και άλλων Ραδιενεργών Υλικών και Αποβλήτων

 

Επόπτης Επικίνδυνων Φαρμακευτικών Ουσιών

 

Μητρώο Επιστημονικών Δημοσιεύσεων 

 

Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής

 

Διαδικτυακός Τόπος Κτηνιατρικής

Δημοσιότητα, διαφάνεια υλικοτεχνική υποδομή. (βλ. και αρθρ.15).

Αναπκ. Καθ. Ι. Σάββας

Επικ. Καθ: I. Ζερβός

Ζαχαρένια Στ. Συμεωνίδου, Προϊσταμένη της Γραμματείας του Τμήματος

 

Διαύγεια ΟΔΕ Τμήματος

 

Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink