ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ : Θεόδωρος Δαρδαβέσης  Καθηγητής

www.health.auth.gr

Πρόεδρος
Παπαϊωάννου Νικόλαος, καθηγητής
Τηλ.: 231 099 9830
Fax: 231 099 5218
email: nikpap@vet.auth.gr

Αναπληρωτής Πρόεδρος
Φλετούρης Δημήτριος, καθηγητής
Τηλ.: 231 099 9817
Fax: 231 099 5218
email: djflet@vet.auth.gr

Γραμματέας
Συμεωνίδου Στ. Ζαχαρένια
Τηλ.: 2310 995219
Fax: 2310 995218
e-mail: info@vet.auth.gr

Διευθυντές Τομέων
Παπαδόπουλος Γεώργιος, καθηγητής (Διευθυντής 1ου Τομέα)
Καραμανλής Ξάνθιππος,αναπληρωτής καθηγητής (Διευθυντής 2ου Τομέα)
Βλέμμας Ιωάννης, καθηγητής (Διευθυντής 3ου Τομέα)
Σουλτος Νικόλαος, καθηγητής (Διευθυντής 4ου Τομέα)
Παπάζογλου Λυσσίμαχος, καθηγητής (Διευθυντής 5ου Τομέα)

Γραμματεία

Μπορείτε να δείτε τις αναλυτικές πληροφορίες της Γραμματείας στα στοιχεία Γραμματείας.

Επιτροπές

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 2017-18

Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink