ΔΟΑΤΑΠ

Γενικές πληροφορίες

Διαδικασία

Οι ενδιαφερόμενοι, μετά την κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών στο ΔΟΑΤΑΠ (http://www.doatap.gr/) – (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ) και τον ορισμό των μαθημάτων στα οποία θα πρέπει να εξετασθούν για την αναγνώριση πτυχίου αλλοδαπής, θα πρέπει απαραιτήτως να προσκομίσουν στο Τμήμα Κτηνιατρικής την Πράξη Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΑΤΑΠ.

Εξετάσεις – Υποβαλλόμενα δικαιολογητικά

Οι εξετάσεις για την αναγνώριση πτυχίου αλλοδαπής πραγματοποιούνται κατά τις εξεταστικές περιόδους Φεβρουαρίου, Ιουνίου, Σεπτεμβρίου.

Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις που διενεργούνται στο Τμήμα Κτηνιατρικής Α.Π.Θ θα πρέπει να κατατίθεται αίτηση από τον κάθε υποψήφιο στην οποία θα δηλώνονται τα μαθήματα εκ των ορισθέντων από το Δ.Σ. του ΔΟΑΤΑΠ, σε κάθε εξεταστική περίοδο.

Προσοχή! Υποψήφιοι που δεν έχουν καταθέσει αίτηση στη γραμματεία του Τμήματος δεν θα γίνονται δεκτοί στις εξετάσεις.

Οι αιτήσεις κατατίθενται στη Γραμματεία του Τμήματος, πριν από κάθε εξεταστική περίοδο κατά τα διαστήματα που ορίζονται κάθε φορά από τη Γραμματεία, με τους εξής τρόπους:

 1. από τους υποψηφίους αυτοπροσώπως στη Γραμματεία του Τμήματος ή από τρίτο πρόσωπο με εξουσιοδότηση
 2. μέσω fax στο 2310 995218
 3. ταχυδρομικώς στη διεύθυνση:Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
  Τμήμα Κτηνιατρικής – Σχολή Επιστημών Υγείας
  Πανεπιστημιούπολη
  541 24 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κατά τη διεξαγωγή των εξετάσεων οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν απαραιτήτως μαζί τους αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο.

Οι βαθμολογίες των μαθημάτων αναρτώνται στους πίνακες ανακοινώσεων του Τμήματος Κτηνιατρικής.

Για περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με τη Γραμματεία του Τμήματος στα τηλέφωνα 2310 995227 και 2310 995229.

Μαθήματα

Εξεταζόμενα μαθήματα

 1. Ακτινολογία
 2. Διατροφή
 3. Ζωοτεχνία
 4. Ιχθυολογία και Ιχθυοπαθολογία
 5. Λοιμώδη – Παρασιτικά Νοσήματα
 6. Μαιευτική – Παθολογία Αναπαραγωγής
 7. Μελισσοκομία και Μελισσοπαθολογία
 8. Παθολογία Ζώων Συντροφιάς
 9. Παθολογία Παραγωγικών Ζώων
 10. Παθολογία Πτηνών
 11. Παθολογία Χοίρου
 12. Τεχνολογία Τροφίμων
 13. Υγιεινή Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης
 14. Χειρουργική με Ακτινολογία και Αναισθησιολογία Ζώων

Αίτηση

Μπορείτε να κατεβάσετε την αίτηση για τις εξετάσεις.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΡΤΙΟΥ 2018

ΠΕΜΠΤΗ 8/3/2018 ΛΟΙΜΩΔΗ –ΠΑΡΑΣΙΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 09:00 π.μ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9/3/2018 ΖΩΟΤΕΧΝΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 09:00 π.μ.
ΔΕΥΤΕΡΑ 12/3/2018 ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑ-ΙΧΘΥΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 12:00 μ.μ.
ΤΡΙΤΗ 13/3/2018 ΔΙΑΤΡΟΦΗ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΠΤΗΝΩΝ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 09:00 π.μ.
ΚΛΙΝΙΚΕΣ 13:00 μ.μ.
ΤΕΤΑΡΤΗ  14/3/2018 ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ζ.Π. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 09:00 π.μ.
ΠΕΜΠΤΗ 15/3/2018 ΠΑΘ. ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΩΝ ΚΛΙΝΙΚΕΣ 09:00 π.μ.
ΔΕΥΤΕΡΑ  19/3/2018 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΠΑΘ. ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ 09:00 π.μ.
ΤΡΙΤΗ  20/3/2018 ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ ΚΛΙΝΙΚΕΣ 09:00 π.μ.
ΤΕΤΑΡΤΗ  21/3/2018 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ζ.Π. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 09:00 π.μ.
ΠΕΜΠΤΗ  22/3/2018 ΠΑΘ. ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ 12:00 μ.μ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  23/3/2018 ΧΕΙΡ – ΑΚΤΙΝ. ΑΝΑΙΣΘ. ΖΩΩΝ ΚΛΙΝΙΚΕΣ 08:30 π.μ.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως δηλώσουν συμμετοχή με αίτηση τους στην Γραμματεία του Τμήματος έως την Τρίτη 06/3/2018.

Πληροφορίες: κ. Αθανασιάδης
athanasiadis@vet.auth.gr
Τηλ: 2310 995229 Fax: 2310995228

Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink