Ανακοίνωση

02/07/2018

Το οδοντιατρικό τμήμα της Μονάδας Χειρουργικής-Μαιευτικής, της Κλινικής Ζώων Συντροφιάς, του Τμήματος Κτηνιατρικής του Α.Π.Θ. προκηρύσσει μια (1) θέση μετεκπαίδευσης κτηνιάτρου για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019. Η διάρκεια της μετεκπαίδευσης θα είναι ενός έτους από 22/8/2018-21/7/2019.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στη Γραμματεία της Χειρουργικής, μέχρι και την Δευτέρα 16 Ιουλίου 2018, και θα πρέπει να συνοδεύονται από τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται με την αίτηση για τα μεταπτυχιακά προγράμματα της Κλινικής Ζώων Συντροφιάς. Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να καταθέσουν, κατά προτίμηση, σε ηλεκτρονική μορφή τα δικαιολογητικά τους (σε δίσκο αποθήκευσης δεδομένων, cd). Η διαδικασία επιλογής θα είναι, επίσης, παρόμοια εκείνης του Π.Μ.Σ. και οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 18 Ιουλίου.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην κ. Ζήνα Καλλιτσάρη τηλ επικοινωνίας: 2310994402 ή στον κ. Παπαδημητρίου 2310994575, e mail: serpap@vet.auth.gr.

Κατηγορίες: Μετεκπαίδευση | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

Comments are closed.