Ανακοίνωση

14/06/2018

Στα πλαίσια της διαρκούς εκπαίδευσης των απόφοιτων κτηνιάτρων, προκηρύσσονται 9 (εννέα) θέσεις μονοετούς μετεκπαίδευσης (rotating internship) στην Κλινική των Ζώων Συντροφιάς, για το ακαδημαϊκό έτος 2018 – 2019 (έναρξη μετεκπαίδευσης: 22/8/2018, λήξη μετεκπαίδευσης: 19/7/2019). Η μετεκπαίδευση αυτή αφορά όλα τα αντικείμενα της Κλινικής των Ζώων Συντροφιάς (Παθολογία, Χειρουργική, Αναισθησιολογία, Οφθαλμολογία, Απεικονιστική), με τη μορφή κυλιόμενης παρακολούθησης (rotation). Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφο πτυχίου και αναλυτική βαθμολογία, δύο συστατικές επιστολές καθώς και αντίγραφα (όχι κατ’ ανάγκη επικυρωμένα) πτυχίων ξένων γλωσσών ή άλλων πιστοποιητικών, στην κ. Ζ. Καλλιτσάρη (γραμματεία Μονάδας Χειρουργικής και Αναισθησιολογίας – ώρες 11:00 π.μ. – 2:00 μ.μ.). Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των δικαιολογητικών είναι η 6η Ιουλίου 2018. Σημειώνεται ότι οι διαδικασίες επιλογής είναι ίδιες με αυτές των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών (βλέπε εσωτερικό κανονισμό μεταπτυχιακών σπουδών, ενότητα 3). Η ημερομηνία των συνεντεύξεων θα οριστεί μέσα στις πρώτες 15 ημέρες του Ιουλίου, ενώ τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν το αργότερο μέχρι τις 20 Ιουλίου 2018.

Κατηγορίες: Μετεκπαίδευση | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

Comments are closed.