Ανακοίνωση

06/06/2018

Το Τμήμα Μαιευτικής της Κλινικής Ζώων Συντροφιάς προκηρύσσει μία θέση για ειδικευόμενο κτηνίατρο (πρακτική άσκηση) διάρκειας ενός έτους (21 Αυγούστου 2018 – 20 Ιουλίου 2019). Οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά (όχι απαραίτητα επικυρωμένα) στον επίκουρο καθηγητή Χ. Βερβερίδη μέχρι την Πέμπτη 5 Ιουλίου 2018. Την Τρίτη 10 Ιουλίου (ώρα 9:30 π.μ.) θα κληθούν να δώσουν συνέντευξη γενικού περιεχομένου και, εφόσον κριθεί σκόπιμο, γραπτές εξετάσεις επί του αντικειμένου της θέσης (μαιευτική και παθολογία αναπαραγωγής κατοικιδίων σαρκοφάγων). Σημειώνεται ότι η διαδικασία επιλογής είναι παρόμοια με αυτή των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών. Η γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων θα γίνει ηλεκτρονικά την Τετάρτη 11 Ιουλίου 2018.

Χαράλαμπος Ν. Βερβερίδης
Επίκουρος καθηγητής

Δικαιολογητικά
1. Αίτηση υποψηφιότητας (χορηγείται σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή από τον επίκουρο καθηγητή Χ. Βερβερίδη)
2. Βιογραφικό σημείωμα (& τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα*)
3. Πτυχίο κτηνιατρικής* & αναλυτική βαθμολογία*
4. Φωτογραφία (έγχρωμη, ταυτότητας)
5. Συστατικές επιστολές (τουλάχιστον δύο)*
6. Πιστοποιητικό ελληνομάθειας από επίσημο φορέα (για τους αλλοδαπούς)*

*επιστρέφονται στον υποψήφιο μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής

Κατηγορίες: Μετεκπαίδευση | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

Comments are closed.